Інформаційно - аналітичний центр

Загальні відомості

Інформаційно-аналітичний центр Житомирського облводресурсів заснований згідно рекомендації Держводагентства України та на підставі наказу облводгоспу від 29.10.2004 року №102. Організаційні роботи по створенню центру були розпочаті до дня святкування 50-річчя облводгоспу (вересень 2004 рік).

Основною метою інформаційно-аналітичного центру є розкриття напрямків діяльності водогосподарського комплексу області, ознайомлення з історією галузі, ілюстрація політики водного господарства, накопичення новітніх технологій та впровадження наукових придбань у виробництві.

Створений дорадчий центр при зверненні юридичних та фізичних осіб надає інформаційно-консультативні та дорадчі послуги з питань технічної експлуатації осушувальних систем, ефективного використання меліорованих земель, збереження і відтворення водних ресурсів.  Інформаційно-аналітичний центр:

  - забезпечує накопичення банку даних про стан меліорованих земель, водогосподарських об’єктів області;

  - надає практичну допомогу сільгосптоваро - виробникам у вирішенні питань, пов’язаних з будівництвом та експлуатацією меліорованих ділянок, впроваджує кращій досвід та сучасну технологію на осушенні;

  - розповсюджує серед сільгосппідприємств науково - обґрунтовані рекомендації щодо використання осушених земель, впровадження двобічного регулювання водного режиму, проведення способів зволоження, застосування засобів водообліку;

  - рекламує елементи крапельного зрошення.

  На базі інформаційно-аналітичного центру проводяться обласні наради - семінари з вирішення основних питань водогосподарського комплексу області.

  Інформативно - аналітичний центр знаходиться за адресою: м.Житомир, вул. Київська, 81 каб. №322