Анонси

ДО УВАГИ ВОДОКОРИСТУВАЧІВ!

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять повідомляє, що з 1 січня 2023 року розпочнеться прийом Звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) за 2022 рік на Порталі електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України https://e-services.davr.gov.ua/

Відповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 16.03.2015 року № 78, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.04.2015 року № 382/26827 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 375 від 18.12.2020 та № 49 від 24.01.2022) подача Звіту є обов’язковою для водокористувачів, які здійснюють діяльність, пов’язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин та з врахуванням критеріїв, визначених у п.1.5 Порядку.

Інструкція користувача щодо заповнення Звіту знаходиться за посиланням: https://bit.ly/3cikShu

У разі якщо Звіт подавався у минулому році, то можливості Порталу передбачають його редагування шляхом внесення змін до обсягів забору, використання води та скиду зворотних вод за 2022 рік.

Звіт складається на основі даних первинного обліку водокористування.

Разом зі Звітом водокористувачам необхідно прикріпити наступні документи (файлом у форматі. pdf):

Підприємствам, які здійснюють скид зворотних (стічних) вод безпосередньо у поверхневі водні об’єкти:

● нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами;

● результати вимірювань показників якості води (протоколи хімічних аналізів лабораторного дослідження якості стічних вод за 2022 рік, не менше ніж 1 раз на квартал).

Підприємствам, які передають воду вторинним водокористувачам:

● дані про об’єми використання води і скидів зворотних (стічних) вод у розрізі абонентів за звітний період.

Помилки або недостовірні дані, виявлені у Звіті, можуть бути виправлені шляхом подання виправленого (уточненого) Звіту не пізніше 01 березня 2023 року.

Відповідно до статті 55 Водного кодексу України неподання або несвоєчасне подання Звіту вважається порушенням умов спеціального водокористування та охорони вод та є підставою для здійснення заходів реагування та контролю центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів та анулювання дозволу на спеціального водокористування.

Додаткові консультації щодо заповнення Звіту можна отримати у спеціалістів Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять за адресою: м. Житомир, Проспект Незалежності 55-А, відділ ведення водного кадастру та моніторингу вод, або за телефоном 067-435-7029.

ФОРМА № 2ТП-водгосп (річна)


06 лютого 2023 року

Відбудеться засідання технічної ради Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять щодо надання пропозицій з видачі Е-дозволів на спеціальне водокористування.