Державний облік водокористування

Відповідно до статті 25 Водного кодексу України державний облік водокористування ведеться з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.

Державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) відповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування.

Звіти подаються до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять, в сільському та рибному господарствах до організацій, що належать до сфери управління БУВР Прип’яті, за місцем здійснення водокористування.

Форма № 2ТП-водгосп річна.

Узагальнені та систематизовані дані державного водообліку за формою №2ТП-водгосп (річна) за 2018 рік

Басейновим управлінням водних ресурсів річки Прип"ять узагальнені та систематизовані дані державного водообліку за формою № 2ТП-водгосп (річна) про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання, про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність у межах Житомирської області.

За 2018 рік з водних об’єктів області всього забрано 111,10 млн.м3 води, що на 0,9 млн.м3 більше за попередній рік (110,2 млн.м3), із них з поверхневих джерел - 89,89 млн.м3 (81%), підземних 21,21 млн.м3 (19%).

Збільшення забору води у порівнянні з минулим роком пройшло у промисловості на 0,73 млн.м3 та сільському господарстві на 1,28 млн.м3, а зменшення у житлово-комунальному господарстві на 1,05 млн.м3

Щодо галузевої структури водокористування, то на промисловість області приходиться 17 відсотків забраної води (19,35 млн.м3), комунальне господарство – 38 відсотків (42,29 млн.м3), сільське і рибне господарство – 44 відсотка (48,57 млн.м3).

Загальне використання водних ресурсів за 2017 рік становило 67,24 млн.м3 і, порівняно з минулим роком збільшилось на 4,18 млн.м3 (63,06 млн.м3).

Основним показником раціонального використання водних ресурсів є втрати питної води в системах подачі та розподілу води підприємствами житлово-комунального господарства, які у 2018 році склали 13,65 млн.м3, що становить 32,3 % від загального забору води даною галуззю.

Загальне використання водних ресурсів за 2018 рік становило 69,79 млн.м3 і, порівняно з минулим роком збільшилось на 2,55 млн.м3 (67,24 млн.м3).

Обсяг води в системі оборотного і повторного водопостачання становив 99,7 млн.м3 і порівняно з минулим роком збільшився на 10,22 млн.м3 (89,48 млн.м3).

За 2018 рік скиди стічних вод у поверхневі водоні об"єкти області надходили із 129 точкових джерел. Загалом відведено 72,53 млн.м3 стічних вод, що на 0,52 млн.м3 більше порівняно з 2017 роком ( 72,01 млн.м3).

Скид забруднених стічних вод у поверхневі водні об"єкти здійснили 17 підприємств (2017 рік-24 підприємства). Основними забруднювачами залишаються підприємства житлово-комунальної галузі.

Із загального об"єму стічних вод, які потребують очищення, 94 % були очищені на очисних спорудах (31,36 млн.м3), решта 6 % - скинуто у поверхневі водойми як недостатньо очищені (2,046 млн.м3).

Найбільші обсяги зворотних вод з перевищенням нормативів ГДС в суббасейні середнього Дніпра скинули: ТОВ «Комплекс екологічних споруд», м.Бердичів - 490,2 тис.м3, Коростишівське міське комунальне підприємство «Водоканал» -481,5 тис.м3, Будинкоуправління №3 Житомирської квартирно-експлуатаційної частини району, смт.Озерне Житомирського району -351,6 тис.м3, Комунальне підприємство «Іршанське комунальне підприємство», смт.Іршанськ Хорошівського району - 249,0 тис.м3, Макарівська квартирно-експлуатаційна частина району, смт.Городок Радомишльського району – 170,5 тис.м3, а в суббасейні річки Прип"ять: Любарське комунальне підприємство "Добробут" – 38,8 тис.м3; Комунальне підприємство "Водоканал" Першотравневої селищної ради Овруцького району – 26,9 тис.м3 та Комунальне підприємство "Водоканал" Ємільчинської селищної ради – 19,8 тис.м3.

Комплекси очисних споруд каналізації комунальних підприємств застарілі і працюють неефективно, тому потребують реконструкції з впровадженням сучасних технологій очистки стічних вод.

Обсяг забруднених зворотних (стічних) вод категорії «без очистки» становить 0,020 млн.м3, що на 0,078 млн.м3 (7,6 %) менше порівняно з 2017 роком.