Узагальнені та систематизовані дані державного водообліку за формою №2ТП-водгосп (річна) за 2017 рік

Обласним управлінням водних ресурсів узагальнені та систематизовані дані державного водообліку за формою № 2ТП-водгосп (річна) про забір та використання вод, скидання за 2017 рік з водних об"єктів було забрано 110,2 млн.м3 води, що на 5,6 млн.м3 більше ніж у попередньому році, із них з поверхневих водних джерел - 89,09 млн.м3(81%), підземних – 21,11 млн.м3(19%).

Збільшення забору води у порівнянні з минулим роком пройшло у промисловості на 2,49 млн.м3 ,житлово-комунальному господарстві на 1,76 млн.м3, сільському господарстві на 4,98 млн.м3.

Щодо галузевої структури водокористування, то на промисловість області приходиться 17 відсотків забраної води (18,62 млн.м3), комунальне господарство – 39 відсотків (43,34 млн.м3), сільське і рибне господарство – 43 відсотка (47,29 млн.м3).

Основним показником раціонального використання водних ресурсів є втрати питної води в системах подачі та розподілу води підприємствами житлово-комунального господарства, які у 2017 році склали 14,09 млн.м3, що становить 32,5 % від загального забору води даною галуззю.

Загальне використання водних ресурсів за 2017 рік становило 67,24 млн.м3 і, порівняно з минулим роком збільшилось на 4,18 млн.м3 (63,06 млн.м3).

Обсяг води в системі оборотного і повторного водопостачання становив 89,48 млн.м3 і порівняно з минулим роком зменшився на 14,52 млн.м3 (104,0 млн.м3).

Протягом 2017 року 137 суб"єктів господарування здійснювали скиди зворотних вод у поверхневі водні об'єкти,загалом відведено 72,01 млн.м3 стічних вод,що на 8,02 млн.м3 більше порівняно з 2016 роком (63,99 млн.м3).

Внаслідок скиду зворотніх вод з порушенням встановлених нормативів гранично-допустимого скиду 24 підприємства допустили забруднення поверхневих вод (2016 рік-23 підприємства).Обсяг забруднених зворотніх (стічних) вод становить 1,994 млн.м3,що на 0,39 млн.м3(16,4%) меньше з 2016 роком.

Відповідно до статті 25 Водного кодексу України державний облік водокористування ведеться з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.

Державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) відповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування.

Звіти подаються до Держводагентства через організації, що належать до сфери управління Держводагентства, за місцем здійснення водокористування.

Перелік підвідомчих організацій Житомирського обласного управління водних ресурсів, які здійснюють прийом звітів за формою 2-ТП (водгосп) у сільському та рибному господарствах