Інфраструктура

За кількістю меліоративних земель Житомирська область знаходиться на третьому місці в Україні. У Житомирській області налічується 425,4 тисяч гектарів меліорованих земель, що становить 20% усіх сільгоспугідь області. Проведено осушення гончарним дренажем на площі - 296,9 тис.га, у тому числі 188,1 тис.га з двобічним регулюванням. Довжина відкритої мережі - 13,6 тис.км, у тому числі міжгосподарської мережі – 7,0 тис.км. Протяжність закритої внутрішньогосподарської мережі – 161,6 тис.км. На цих системах розташовано 13,2 тис. гідротехнічних споруд, з них 6,6 тис. гідроспоруд - на міжгосподарській мережі.

Комплекс меліоративних споруд, які забезпечують в прикореневому шарі осушуваної території оптимальний водний і повітряний режим для вирощування високих і стабільних врожаїв сільськогосподарських культур, називається осушувальною системою. В області 380 таких систем.

Для обслуговування цих систем та регулювання водного режиму на осушуваних землях створені міжрайонні управління водного господарства. Контроль за гідрогеолого - меліоративним станом осушених земель здійснює гідрогеолого - меліоративний відділ БУВР Прип'яті.

Комплекс основних заходів по експлуатації осушувальних систем складає: нагляд, догляд, поточний, капітальний, аварійний ремонти, реконструкція. Перераховані заходи по експлуатації осушувальних систем тісно пов'язані між собою. Своєчасне і правильне їх застосування забезпечує безперебійну роботу і довговічність меліоративних споруд.

Управління інфраструктурою