Інфраструктура

За кількістю меліоративних земель Житомирська область знаходиться на третьому місці в Україні. У Житомирській області налічується 425,4 тисяч гектарів меліорованих земель, що становить 20% усіх сільгоспугідь області. Проведено осушення гончарним дренажем на площі - 296,9 тис.га, у тому числі 188,1 тис.га з двобічним регулюванням. Довжина відкритої мережі - 13,6 тис.км, у тому числі міжгосподарської мережі – 7,0 тис.км. Протяжність закритої внутрішньогосподарської мережі – 161,6 тис.км. На цих системах розташовано 13,2 тис. гідротехнічних споруд, з них 6,6 тис. гідроспоруд - на міжгосподарській мережі.

Комплекс меліоративних споруд, які забезпечують в прикореневому шарі осушуваної території оптимальний водний і повітряний режим для вирощування високих і стабільних врожаїв сільськогосподарських культур, називається осушувальною системою. В області 380 таких систем.

Для обслуговування цих систем та регулювання водного режиму на осушуваних землях створені міжрайонні управління водного господарства. Контроль за гідрогеолого - меліоративним станом осушених земель здійснює гідрогеолого - меліоративний відділ БУВР Прип'яті.

Комплекс основних заходів по експлуатації осушувальних систем складає: нагляд, догляд, поточний, капітальний, аварійний ремонти, реконструкція. Перераховані заходи по експлуатації осушувальних систем тісно пов'язані між собою. Своєчасне і правильне їх застосування забезпечує безперебійну роботу і довговічність меліоративних споруд.

Управління інфраструктурою


Заходи

Заходи Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять щодо забезпечення у 2019 році працездатності та збереження державних меліоративних фондів, недопущення погіршення їх технічного стану і естетичного вигляду, підвищення ефективності використання основних фондів та бюджетних коштів.
№п/пЗміст заходівТермінВиконавці
1234
1 Забезпечити безумовне виконання завдань, щодо підготовки меліорованих сільськогосподарських угідь до роботи у 2019 році. До 1 червня 2019р БУВР Прип’яті, підвідомчі організації
2 Вжити дієвих заходів для безумовного виконання завдань, визначених наказами та постановами Держводагентства, розпорядженнями органів виконавчої влади. Відповідно документів БУВР Прип’яті, підвідомчі організації
3 Забезпечити виконання заходів, передбачених Планом дій водогосподарських організацій з підготовки до пропуску повені, льодоходу та паводків у весняний період 2019 року. Відповідно документів БУВР Прип’яті, підвідомчі організації
4 Активізувати діяльність з удосконалення структури управління службами експлуатації водогосподарських систем. Постійно БУВР Прип’яті, підвідомчі організації
5 Продовжити роботу із забезпечення безпечних умов праці при виконанні ремонтно-експлуатаційних заходів.
Забезпечити постійне здійснення оперативного контролю за станом охорони праці I-IV ступенів.
Постійно БУВР Прип’яті, підвідомчі організації
6 Здійснювати постійний контроль за ефективним використанням технологічних комплектів машин та механізмів, засобів малої механізації. Протягом 2019р. БУВР Прип’яті, підвідомчі організації
7 Провести наради-семінари із спеціалістами служб управлінь водного господарства з актуальних питань утримання та експлуатації меліоративних систем Протягом 2019р. БУВР Прип’яті, підвідомчі організації
8 Переглянути строки дії усіх видів договорів, укладених організаціями, проаналізувати виконання зобов’язань за ними, а також виявити договори, за якими минув строк позовної давності. До 1 квітня 2019 р. БУВР Прип’яті, підвідомчі організації
9 Вжити заходів щодо недопущення пограбувань гідротехнічних споруд. За всіма фактами розкрадання оформляти матеріали та своєчасно передавати у правоохоронні органи. Постійно БУВР Прип’яті, підвідомчі організації
10 Більш активно проводити з власниками осушених угідь роз’яснювальну роботу щодо ефективності використання зволожувальної меліорації. Розширювати обсяги надання на договірних засадах послуг з обслуговування внутрішньогосподарської меліоративної мережі. Постійно БУВР Прип’яті, підвідомчі організації
11 Закінчити укладання договорів з землевласниками на двобічне регулювання та зволоження меліорованих сільгоспугідь. До 1 травня 2019 р. БУВР Прип’яті, підвідомчі організації
12 Після проходження повені провести роботи по максимальному зарегулюванню води в каналах. До 1 травня 2019 р. БУВР Прип’яті, підвідомчі організації
13 Забезпечити виконання заходів з підготовки водогосподарських об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років. Протягом 2019р. БУВР Прип’яті, підвідомчі організації
14 Забезпечити проведення оцінки гідрогеолого-меліоративного стану меліорованих сільгоспугідь з доведенням її результатів до експлуатаційних організацій, землевласників та землекористувачів. Постійно ЖГГМП
15 Продовжити роботу щодо покращення естетичного вигляду меліоративних об’єктів та поновлення інформаційно - маркерне забезпечення на всіх гідротехнічних об’єктах. Протягом 2019р. БУВР Прип’яті, підвідомчі організації
16 Провести протягом ремонтного періоду навчання інженерно-технічних працівників, спеціалістів та робітників . До 1 квітня 2019 р БУВР Прип’яті, підвідомчі організації