МОНІТОРИНГ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД

З метою забезпечення інформацією щодо екологічного стану річок суббасейну річки Прип"ять та середнього Дніпра Басейновим управлінням водних ресурсів річки Прип"ять проводиться моніторинг якості поверхневих вод.

Спостереження за якісним станом поверхневих вод проводяться у відповідності до

затверджених наказом Держводагентства України № 336 від 11.06.2019 року.

Результати вимірювань публікуються за допомогою веб-системи «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України». Інтерактивна карта візуалізації результатів моніторингу дає можливість оцінити стан водного об’єкта та порівняти його з встановленими нормами.

Відбір проб та вимірювання фізико-хімічних показників здійснює лабораторія моніторингу вод та ґрунтів Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять на підставі Свідоцтва про визначення технічної компетентності № 1В/14/18 від 04.09.2018 року.

Визначення вмісту радіонуклідів стронцію-90 і цезію-137 проводиться басейновою лабораторією моніторингу вод Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ (м. Вишгород).