Державний облік водокористування

Відповідно до статті 25 Водного кодексу України державний облік водокористування ведеться з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.

Державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) відповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування.

Звіти подаються до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять, в сільському та рибному господарствах до організацій, що належать до сфери управління БУВР Прип’яті, за місцем здійснення водокористування.

Форма № 2ТП-водгосп річна.

Узагальнені та систематизовані дані державного водообліку за формою №2ТП-водгосп (річна) за 2019 рік

Басейновим управлінням водних ресурсів річки Прип"ять узагальнені та систематизовані дані державного водообліку за формою № 2ТП-водгосп (річна) про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання, про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність у межах Житомирської області за 2019 рік.

З водних об’єктів області всього забрано 110,7 млн.м³ води, що на 0,4 млн.м³ менше за попередній рік (111,10 млн.м³), із них з поверхневих джерел - 89,35 млн.м³ (81%), підземних 21,35 млн.м³ (19%).

Збільшення забору води у порівнянні з минулим роком пройшло у промисловості на 0,98 млн.м³ та сільському господарстві на 0,15 млн.м³, а зменшення у житлово-комунальному господарстві на 1,51 млн.м³

Щодо галузевої структури водокористування, то на промисловість області приходиться 18 відсотків забраної води (20,33 млн.м³), комунальне господарство – 37 відсотків (40,78 млн.м³), сільське і рибне господарство – 44 відсотка (48,72 млн.м³).

Основним показником раціонального використання водних ресурсів є втрати питної води в системах подачі та розподілу води підприємствами житлово-комунального господарства, які у 2019 році склали 12,38 млн.м³, що становить 30,3 % від загального забору води даною галузю.

Загальне використання водних ресурсів за 2019 рік становило 68,76 млн.м³ і, порівняно з минулим роком зменшилось на 1,01 млн.м³ (69,77 млн.м³).

Обсяг води в системі оборотного і повторного водопостачання становив 99,7 млн.м³ і порівняно з минулим роком зменшився на 6,7 млн.м³ (93,0 млн.м³).

За 2019 рік скиди зворотних (стічних) вод у поверхневі водні об"єкти області надходили із 127 точкових джерел. Загалом відведено 71,31 млн.м³ стічних вод, що на 1,22 млн.м³ менше порівняно з 2018 роком ( 72,53 млн.м³).

Скид забруднених стічних вод у поверхневі водні об"єкти здійснили 18 підприємств (2018 рік-17 підприємств). Основними забруднювачами залишаються підприємства житлово-комунальної галузі.

Із загального об"єму зворотних (стічних) вод, які потребують очищення на очисних спорудах (32,285 млн.м3) 94 % були відведені в поверхневі водні об’єкти як нормативно чисті (30,46 млн.м³), решта 6 % - не досягли нормативної очистки стоків (1,825 млн.м³).

Найбільші обсяги зворотних вод з перевищенням нормативів ГДС в суббасейні середнього Дніпра скинули: ТОВ «Комплекс екологічних споруд», м. Бердичів -479,5 тис.м³, Коростишівське міське комунальне підприємство «Водоканал»-376,8 тис.м³, Будинкоуправління №3 Житомирської квартирно-експлуатаційної частини району, смт.Озерне Житомирського району – 359,3 тис.м³, Комунальне підприємство «Іршанське комунальне підприємство», смт.Іршанськ Хорошівського району -208,9 тис.м³, Макарівська квартирно-експлуатаційна частина району, смт.Городок Радомишльського району -149,9 тис.м³, а в суббасейні Прип"яті: Любарське комунальне підприємство "Добробут" - 37,3 тис.м³; Комунальне підприємство "Водоканал" Першотравневої селищної ради Овруцького району – 22,2 тис.м.

Обсяг забруднених зворотних (стічних) вод категорії «без очистки» становить 0,070 млн.м³, що на 0,05 млн.м³ більше порівняно з 2018 роком.

Для покращення якості води в річках та недопущення подальшого забруднення водних екосистем, необхідно впроваджувати нові технології очистки зворотних вод, здійснювати посилений контроль за господарською діяльністю на водних об’єктах та землях водного фонду, не допускати несанкціонованих скидів стічних вод у водоприймачі.