08 берзня 2024 року

ЗАВЕРШЕНО ПРИЙНЯТТЯ ЗВІТІВ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ ЗА ФОРМОЮ №2ТП-ВОДГОСП (РІЧНА) ЗА 2023 рік

Басейновим управлінням водних ресурсів річки Прип’ять прийнято та перевірено 944 Звітів за 2023 рік, які надійшли через Портал електронних послуг Держводагентства, що становить 101,61 % до минулого року (929 Звітів). Крім того 65 водокористувачів надали довідки про недосягнення критеріїв визначених Порядком ведення водообліку щодо подачі звітності про використання води.

Узагальнені та систематизовані дані державного водообліку про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання, про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність у межах Житомирської області за 2023 рік.

Загалом із водних об’єктів області забрано 88,257 млн.м³ води, що на 4,024 млн.м³ більше за попередній рік (85,233 млн.м³), із них з поверхневих джерел - 70,513 млн.м³ (79 %), підземних 18,744 млн.м³ (21 %).

Збільшення забору води у порівнянні з минулим роком пройшло у житлово-комунальному господарстві на 1,262 млн.м³ та сільському господарстві на 3,402 млн.м³. У промисловій галузі менше на 0,320 млн. м³.

Структура водокористування за 2023 рік виглядає наступним чином: 15,3 % водних ресурсів забирається промисловістю, 37,0 % житлово-комунальним господарством, 44,1 % сільським господарством та 3,6 % іншими галузями.

Важливим показником раціонального використання водних ресурсів є втрати питної води в системах подачі та розподілу води підприємствами житлово-комунального господарства, які у 2023 році склали 10,008 млн. м³, що становить 30,3 % від загального забору води даною галуззю.

Загальне використання водних ресурсів за 2023 рік становило 55,325 млн.м³ і, порівняно з минулим роком збільшилось на 7,188 млн.м³ (48,137 млн.м³).

Обсяг води в системі оборотного і повторного водопостачання становив 35,441 млн.м³ і порівняно з минулим роком зменшився на 52,051 млн.м³ (87,492 млн.м³) за рахунок філії «Іршанський ГЗК» АТ «ОГХК» на 25,795 млн.м³; ТОВ «Межирічанський ГЗК» на 17,86 млн.м³; ТОВ «Валки Ільменіт» на 12,294 млн.м³.

Протягом 2023 року скиди зворотних (стічних) вод у поверхневі водні об"єкти області надходили від 168 точкових джерел. Загалом відведено 56,271 млн.м³ стічних вод, що на 3,663 млн.м³ більше порівняно з 2022 роком (52,608 млн.м³).

Скид забруднених стічних вод у поверхневі водні об"єкти здійснили 13 підприємств (2022 рік-12 підприємств). Основними забруднювачами залишаються підприємства житлово-комунальної галузі (7 водокористувачів)- 1,171 млн.м³ (90,0 %).

Із загального об"єму зворотних (стічних) вод, які потребують очищення на очисних спорудах (27,224 млн.м3) 96,3 % були відведені в поверхневі водні об’єкти як нормативно очищені (26,209 млн.м³), решта 3,7 % - не досягли нормативної очистки стоків (1,015 млн.м³).

Найбільший обсяг зворотних вод 0,576 млн.м3 з перевищенням нормативів ГДС відвели водокористувачі на водогосподарській ділянці М5.1.2.06- р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша: МКП "Водоканал" Коростишівської ТГ- 0,292 млн.м3; КП «Іршанське комунальне підприємство» Іршанської ТГ-0,172 млн.м3; Макарівська квартирно-експлуатаційна частина району, Городоцької ТГ та (В/Ч) м.Радомишль- 0,045 млн.м3; Хорошівське житлово-комунальне підприємство – 0,043 млн.м3 та КП «Гранітне-комунгосп»-0,024 млн.м3.

Значного впливу зазнають масиви поверхневих вод на водогосподарській ділянці М 5.1.2.05-р. Тетерів від витоку до г/п Житомир, а це 0,674 млн.м3 недостатньо-очищених зворотних вод: КП «Озерне» Новогуйвинської селищної ради- 0,350 млн.м3; КНП «ОМЦВіР», м. Житомир - 0,001 млн.м3.

Взагалі без очистки відводило у р. Гнилоп’ять дощові води з території м. Бердичева МКП «Бердичівкомунсервіс» в обсязі 0,047 тис.м3.

У 2023 році КП «Житомирводоканал» Житомирської МР відведено у поверхневі водойми 0,276 млн.м3 забруднених зворотних вод, із них: категорії «забруднені без очистки» 0,239 млн.м3 та 0,0371 млн.м3 «недостатньо очищених», що на 0,162 млн.м3 більше порівняно з минулим роком.

У суббасейні Прип’яті у межах Житомирської області 46 водокористувачів відводили зворотні (стічні) води у поверхневі водойми. Загалом 4-и із них допустили забруднення (0,052 млн.м3) внаслідок перевищення нормативів ГДС на водогосподарських ділянках:

М.5.1.4.41 - р. Прип’ять від г/п Мозир до гирла (в межах України)- КП "Водоканал" Гладковицької сільської ради Житомирської області- 0,015 млн.м3.

М.5.1.4.48- р. Случ від гирла р. Хомора до гирла р. Корчик (включаючи р. Корчик)- Приватне акціонерне товариство "Чижівська паперова фабрика" - 0,025 млн.м3.

М.5.1.4.51 - р. Уборть від витоку до державного кордону - АТ "Українська залізниця" (Виробничий підрозділ Локомотивне ДЕПО Коростень Регіональної філії "Південно-західна залізниця")- 0,01 млн.м3 та ОНЗ БЛ «Радовель»- 0,002 млн.м3.

Обсяг забруднених зворотних (стічних) вод категорії «недостатньо очищені» у 2023 році становив 1,015 млн.м³, що на 0,09 млн.м³ (8,14 %) менше порівняно з 2022 роком (1,105 млн. м³) .

Обсяг забруднених зворотних (стічних) вод категорії «без очистки» у 2023 році становив 0,286 млн.м³, що на 0,102 млн.м³ (55,4 %) більше порівняно з 2022 роком (0,184 млн.м³).


26 грудня 2023 року

ДО УВАГИ ВОДОКОРИСТУВАЧІВ!

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять повідомляє, що з 1 січня 2024 року розпочнеться прийом Звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) за 2023 рік на Порталі електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України https://e-services.davr.gov.ua/

Відповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 16.03.2015 року № 78, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.04.2015 року № 382/26827 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міндовкілля № 375 від 18.12.2020 та № 49 від 24.01.2022) подача Звіту є обов’язковою для водокористувачів, які здійснюють діяльність, пов’язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин та з врахуванням критеріїв, визначених у п.1.5 Порядку.

Інструкція користувача щодо заповнення Звіту знаходиться за посиланням: https://bit.ly/3cikShu

Звіт складається на основі даних первинного обліку водокористування.

Разом зі Звітом водокористувачам необхідно прикріпити наступні документи (файлом у форматі. pdf):

Підприємствам, які здійснюють скид зворотних (стічних) вод безпосередньо у поверхневі водні об’єкти:

  • нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами;
  • результати вимірювань показників якості води (протоколи хімічних аналізів лабораторного дослідження якості стічних вод за 2023 рік, не менше ніж 1 раз на квартал).

Підприємствам, які передають воду вторинним водокористувачам:

  • дані про об’єми використання води і скидів зворотних (стічних) вод у розрізі абонентів за звітний період.

Помилки або недостовірні дані, виявлені у Звіті, можуть бути виправлені шляхом подання виправленого (уточненого) Звіту не пізніше 01 березня 2024 року.

Відповідно до статті 55 Водного кодексу України неподання або несвоєчасне подання Звіту вважається порушенням умов спеціального водокористування та охорони вод та є підставою для здійснення заходів реагування та контролю центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів та анулювання дозволу на спеціального водокористування.

Додаткові консультації щодо заповнення Звіту можна отримати у спеціалістів Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять за адресою: м. Житомир, Проспект Незалежності 55-А, відділ ведення водного кадастру та моніторингу вод, або за телефоном 067-435-7029


ЕЛЕКТРОННИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ ЗА 2022 РІК

У І кварталі 2023 року БУВР Прип’яті оброблено та прийнято виключно через Портал електронних послуг Держводагентства України 929 звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна), що на 106 % перевищує показник звітності 2021 року.

Узагальнені та систематизовані дані державного водообліку про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопоста-чання, про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність у межах Житомирської області за 2022 рік.

Частка прийнятих звітів від загальної кількості діючих дозволів на спеціальне водокористування становить 127 %.

Загалом із водних об’єктів області забрано 85,233 млн.м³ води, що на 11,078 млн.м³ менше за попередній рік (96,311 млн.м³), із них з поверхневих джерел - 65,344 млн.м³ (77 %), підземних 19,889 млн.м³ (23 %).

Зменшення забору води у порівнянні з минулим роком пройшло у промисловості на 5,497 млн. м³, житлово-комунальному господарстві на 5,16 млн.м³ та сільському господарстві на 0,482 млн.м³.

Структура водокористування за 2022 рік виглядає наступним чином: 16,4 % водних ресурсів забирається промисловістю, 37,2 % житлово-комунальним господарством, 42,2 % сільським господарством та 4,2 % іншими галузями.

Важливим показником раціонального використання водних ресурсів є втрати питної води в системах подачі та розподілу води підприємствами житлово-комунального господарства, які у 2022 році склали 10,169 млн. м³, що становить 32,0 % від загального забору води даною галуззю.

Загальне використання водних ресурсів за 2022 рік становило 48,137 млн.м³ і, порівняно з минулим роком зменшилось на 8,219 млн.м³ (56,356 млн.м³).

Обсяг води в системі оборотного і повторного водопостачання становив 87,492 млн.м³ і порівняно з минулим роком зменшився на 26,987 млн.м³ (114,479 млн.м³) за рахунок філії «Іршанський ГЗК» АТ «ОГХК» на 9,92 млн.м³; ПрАТ «Вайдман-МПФ» на 7,08 млн.м³; ПрАТ «Червонський цукровик» на 2,72 млн.м³; ТОВ «Сігнет-центр» на 1,82 млн.м³; ТОВ «Межирічанський ГЗК» на 5,47 млн.м³; АТ «Житомирський маслозавод» на 0,659 млн.м³; ТОВ «Омелянівський кар’єр» на 0,467 млн.м³; Фабриці банкнотного паперу м. Малин, НБУ України на 0,207 млн.м³. По ТОВ «Валки Ільменіт» обсяг оборотного та повторного водопостачання зріс на 2,94 млн.м³.

Протягом 2022 року скиди зворотних (стічних) вод у поверхневі водні об"єкти області надходили від 154 точкових джерел. Загалом відведено 52,608 млн.м³ стічних вод, що на 10,75 млн.м³ менше порівняно з 2021 роком (63,358 млн.м³).

Скид забруднених стічних вод у поверхневі водні об"єкти здійснили 12 підприємств (2021 рік-13 підприємств). Основними забруднювачами залишаються підприємства житлово-комунальної галузі (7 водокористувачів)- 1,04 млн.м³ (80,7 %).

Із загального об"єму зворотних (стічних) вод, які потребують очищення на очисних спорудах (25,531 млн.м3) 95,7 % були відведені в поверхневі водні об’єкти як нормативно очищені (24,426 млн.м³), решта 4,3 % - не досягли нормативної очистки стоків (1,105 млн.м³).

Найбільший обсяг зворотних вод 0,637 млн.м3 з перевищенням нормативів ГДС відвели водокористувачі на водогосподарській ділянці М5.1.2.06- р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша: МКП "Водоканал" Коростишівської ТГ- 0,276 млн.м3; КП «Іршанське комунальне підприємство» Іршанської ТГ-0,161 млн.м3; Макарівська квартирно-експлуатаційна частина району, Городоцької ТГ та (В/Ч) м.Радомишль- 0,156 млн.м3; Хорошівське житлово-комунальне підприємство – 0,043 млн.м3.

Значного впливу зазнають масиви поверхневих вод на водогосподарській ділянці М 5.1.2.05-р. Тетерів від витоку до г/п Житомир, а це 0,615 млн.м3 недостатньо-очищених зворотних вод: КП «Озерне» Новогуйвинської селищної ради- 0,300 млн.м3; ТОВ «Комплекс екологічних споруд» м. Бердичів - 0,131 млн.м3; КНП «ОМЦВіР», м. Житомир, буд. 5 - 0,0006 млн.м3. Взагалі без очистки відводило у р. Гнилоп’ять дощові води з території м. Бердичева МКП «Бердичівкомунсервіс» в обсязі 0,070 тис.м3, крім того мало місце аварійних скидів стічних вод з каналізаційних насосних станцій м. Житомира КП «Житомирводоканал» в обсязі 2,8 тис.м3 у р. Тетерів та її притоку р. Кам’янка, а промивні води на станції водопідготовки ІІ-ого підйому від промивки фільтрів та контактних освітлювачів з очисних споруд водопроводу відведені у річку Тетерів без очистки в обсязі 0,111 млн.м3.

У суббасейні Прип’яті у межах Житомирської області 47 підприємств відводили зворотні (стічні) води у поверхневі водойми, із них 3 допустили їх забруднення (0,037 млн.м3) внаслідок перевищення нормативів ГДС на водогосподарських ділянках:

М.5.1.4.41 - р. Прип’ять від г/п Мозир до гирла (в межах України)- КП "Водоканал" Гладковицької сільської ради - 0,015 млн.м3.

М.5.1.4.47 - р. Случ від гирла р. Хомора до гирла р. Корчик (включаючи р. Корчик)- Приватне акціонерне товариство "Чижівська паперова фабрика" - 0,012 млн.м3.

М.5.1.4.51 - р. Уборть від витоку до державного кордону - АТ "Українська залізниця" (Виробничий підрозділ Локомотивне ДЕПО Коростень Регіональної філії "Південно-західна залізниця")- 0,01 млн.м3.

Обсяг забруднених зворотних (стічних) вод категорії «недостатньо очищені» у 2022 році становив 1,105 млн.м³, що на 0,811 млн.м³ (42,3 %) менше порівняно з 2021 роком (1,916 млн. м³) .

Обсяг забруднених зворотних (стічних) вод категорії «без очистки» у 2022 році становив 0,184 млн.м³, що на 0,01 млн.м³ (5,2 %) менше порівняно з 2021 роком (0,194 млн.м³).


ДО УВАГИ ВОДОКОРИСТУВАЧІВ!

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять повідомляє, що з 1 січня 2023 року розпочнеться прийом Звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) за 2022 рік на Порталі електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України https://e-services.davr.gov.ua/

Відповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 16.03.2015 року № 78, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.04.2015 року № 382/26827 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 375 від 18.12.2020 та № 49 від 24.01.2022) подача Звіту є обов’язковою для водокористувачів, які здійснюють діяльність, пов’язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин та з врахуванням критеріїв, визначених у п.1.5 Порядку.

Інструкція користувача щодо заповнення Звіту знаходиться за посиланням: https://bit.ly/3cikShu

У разі якщо Звіт подавався у минулому році, то можливості Порталу передбачають його редагування шляхом внесення змін до обсягів забору, використання води та скиду зворотних вод за 2022 рік.

Звіт складається на основі даних первинного обліку водокористування.

Разом зі Звітом водокористувачам необхідно прикріпити наступні документи (файлом у форматі. pdf):

Підприємствам, які здійснюють скид зворотних (стічних) вод безпосередньо у поверхневі водні об’єкти:

● нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами;

● результати вимірювань показників якості води (протоколи хімічних аналізів лабораторного дослідження якості стічних вод за 2022 рік, не менше ніж 1 раз на квартал).

Підприємствам, які передають воду вторинним водокористувачам:

● дані про об’єми використання води і скидів зворотних (стічних) вод у розрізі абонентів за звітний період.

Помилки або недостовірні дані, виявлені у Звіті, можуть бути виправлені шляхом подання виправленого (уточненого) Звіту не пізніше 01 березня 2023 року.

Відповідно до статті 55 Водного кодексу України неподання або несвоєчасне подання Звіту вважається порушенням умов спеціального водокористування та охорони вод та є підставою для здійснення заходів реагування та контролю центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів та анулювання дозволу на спеціального водокористування.

Додаткові консультації щодо заповнення Звіту можна отримати у спеціалістів Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять за адресою: м. Житомир, Проспект Незалежності 55-А, відділ ведення водного кадастру та моніторингу вод, або за телефоном 067-435-7029.

ФОРМА № 2ТП-водгосп (річна)


Узагальнені та систематизовані дані державного водообліку за формою № 2ТП-водгосп (річна) за 2021 рік

Басейновим управлінням водних ресурсів річки Прип"ять узагальнені та систематизовані дані державного водообліку за формою № 2ТП-водгосп (річна) про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання, про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність у межах Житомирської області за 2021 рік.

У звітному році фахівцями БУВР Прип’яті оброблено та прийнято 876 звітів, що на 109 % перевищує показник звітності 2020 року.

З водних об’єктів області всього забрано 96,311 млн.м³ води, що на 2,364 млн.м³ більше за попередній рік (93,95 млн.м³), із них з поверхневих джерел - 72,493 млн.м³ (75 %), підземних 23,818 млн.м³ (25 %).

Збільшення забору води у порівнянні з минулим роком пройшло у промисловості на 1,041 млн. м³ та житлово-комунальному господарстві на 0,644 млн.м³.

Структура водокористування за 2021 рік у межах області виглядає наступним чином: 20,2 % водних ресурсів забирається промисловістю, 38,3 % житлово-комунальним господарством, 37,8 % сільським господарством, 3,7 % забирається іншими галузями.

Важливим показником раціонального використання водних ресурсів є втрати питної води в системах подачі та розподілу води підприємствами житлово-комунального господарства, які у 2021 році склали 10,972 млн. м³, що становить 27,5 % від загального забору води даною галуззю.

Загальне використання водних ресурсів за 2021 рік становило 56,365 млн.м³ і, порівняно з минулим роком збільшилось на 0,569 млн.м³ (55,796 млн.м³).

Обсяг води в системі оборотного і повторного водопостачання становив 114,479 млн.м³ і порівняно з минулим роком збільшився на 5,857 млн.м³ (108,622 млн.м³) за рахунок ТОВ «Межирічанський ГЗК» на 3,57 млн.м³; філії «Іршанський ГЗК» АТ «ОГХК» на 0,25 млн.м³; ПрАТ «Вайдман-МПФ» на 1,94 млн.м³ та Фабрики банкнотного паперу м.Малин на 0,347 млн.м³.

За 2020 рік скиди зворотних (стічних) вод у поверхневі водні об"єкти області надходили із 164 точкових джерел. Загалом відведено 63,358 млн.м³ стічних вод, що на 4,89 млн.м³ більше порівняно з 2020 роком ( 58,468 млн.м³).

Скид забруднених стічних вод у поверхневі водні об"єкти здійснили 13 підприємств (2020 рік-16 підприємств). Основними забруднювачами залишаються підприємства житлово-комунальної галузі (89,5 %).

Із загального об"єму зворотних (стічних) вод, які потребують очищення на очисних спорудах (31,721 млн.м3) 93,4 % були відведені в поверхневі водні об’єкти як нормативно очищені (29,612 млн.м³), решта 6,6 % - не досягли нормативної очистки стоків (2,109 млн.м³).

Найбільші обсяги зворотних вод з перевищенням нормативів ГДС на водогосподарській ділянці М5.1.2.05 (р.Тетерів від витоку до г/п Житомир) скинули: ТОВ «Комплекс екологічних споруд» м.Бердичів - 717,2 тис.м³; КП "Озерне" Новогуйвинської селищної ради- 337,6 тис.м³; Вакуленчуківське СКП Чуднівської ТГ– 59,0 тис.м³; КНП "ОМЦВіР", м.Житомир, буд.5- 0,7 тис.м³, а взагалі без очистки відводили у р.Гнилоп’ять дощові води з території м. Бердичів МКП "Бердичівкомун-сервіс" в обсязі 55,0 тис.м3 та мали місце аварійні скиди зворотних вод з каналізаційних насосних станцій м. Житомира КП «Житомирводо-канал» в обсязі 138,5 тис.м3 у р. Тетерів та її притоку р.Кам’янка.

Значного впливу зазнає р.Тетерів від г/п Житомир до гирла р.Ірша (М5.1.2.06) з боку водокористувачів, які скинули зворотні води з перевищенням нормативів гранично допустимого скиду: МКП "Водоканал" Коростишівської ТГ-356,3 тис.м³; КП «Іршанське комунальне підприємство» Іршанської ТГ-202,1 тис.м³; Макарівська квартирно-експлуатаційна частина району, Городоцької ТГ та (В/Ч) м.Радомишль-156,0 тис.м³; Хорошівське житлово-комунальне підприємство - 43,3 тис.м3.

Обсяг забруднених зворотних (стічних) вод категорії «недостатньо очищені» у 2021 році становить 1,916 млн.м³, що на 0,057 млн.м³ (3,1 %) більше порівняно з 2020 роком (1,859 млн.м³) .

Обсяг забруднених зворотних (стічних) вод категорії «без очистки» у 2021 році становить 0,194 млн.м³, що на 0,15 млн.м³ (340,9 %) більше порівняно з 2020 роком (0,044 млн.м³).

Для покращення якості води в річках та недопущення подальшого забруднення водних екосистем необхідно провести реконструкцію існуючих та будівництво нових очисних споруд каналізації, впроваджувати в сільській місцевості високоефективні, низько затратні модульні універсальні очисні системи для природних, стічних і зворотних вод, зменшити застосування пральних порошків, які виробляються на основі фосфоровмісних сполук, провести паспортизацію річок, водосховищ та ставків, виготовити проєкти ПЗС та винести їх в натуру, дотримувати режиму господарювання у водоохоронних зонах, прибережних захисних смугах.

В умовах зміни клімати переглянути необхідність збереження існуючих гребель та інших штучних споруд, які розташовані в руслах річок і будувались, насамперед, для акумуляції води, з подальшим її використанням для потреб водозабезпечення населення та промисловості, а також забезпечували протипаводковий захист територій, розташованих нижче гребель. Дотримувати рецептури приготування розчинів для обробки полів та дотримати режиму господарювання у водоохоронних зонах, прибережних захисних смугах.


ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Фахівцями Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять завершено прийом Звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) за 2021 рік.

Cлід зауважити, що підприємства-водокористувачі Житомирської області подали Звіти виключно через Портал електронних послуг Держводагентства України, а це 876 водокористувачів діяльність яких пов’язана із забором, або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин.

Частка прийнятих звітів про використання води від загальної кількості діючих дозволів на спеціальне водокористування становить 127 %.


19 листопада 2021 року
ДО УВАГИ ВОДОКОРИСТУВАЧІВ!

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять інформує, що з 01 січня 2022 року вступають у дію зміни до Порядку ведення державного обліку водокористування, відповідно до наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 18.12.2020 № 375.

Водокористувачам необхідно подавати Звіти про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) виключно в електронному вигляді через Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України, що знаходиться за посиланням: https://e-services.davr.gov.ua.

Подача звіту є обов’язковою для водокористувачів, які здійснюють діяльність, пов’язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин, та:

● здійснюють забір води із поверхневих та підземних водних об’єктів в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу;
● забирають воду з водопровідних мереж або інших систем водопостачання в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом календарного року) і передають зворотні (стічні) води до систем водовідведення;
● забирають воду для зрошення в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом зрошувального періоду);
● мають сезонний режим роботи та забирають воду в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом періоду його роботи у межах календарного року);
● мають оборотні системи водопостачання загальною потужністю 1000 метрів кубічних води на добу і більше незалежно від кількості забраної (отриманої) води;
● використовують воду для виробництва напоїв незалежно від кількості води;
● здійснюють скид (незалежно від об’єму) зворотних (стічних) вод безпосередньо у водні об’єкти та підземні горизонти;
● віднесені до галузі гідроенергетики;
● користуються водними об’єктами для рибогосподарських потреб (крім суден флоту рибної промисловості).

Інструкція користувача щодо заповнення звіту про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) знаходиться за посиланням: https://bit.ly/3cikShu

У разі виникнення питань при заповненні звітності потрібно звертатися до спеціалістів Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять за телефоном (0412) 41 22 39.


ДО УВАГИ ВОДОКОРИСТУВАЧІВ!

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять нагадує, що з 1 січня 2022 року водокористувачам необхідно подати Звіт про використанням води за формою № 2ТП-водгосп (річна), затвердженою наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 року № 78 (із змінами, внесеними згідно наказу Міндовкілля від 18.12.2020 № 375) за 2021 рік.

Відповідно наказу Міндовкілля від 18.12.2020 № 375 «Про затвердження Змін до Порядку ведення державного обліку водокористування та Порядку функціонування модуля «Подання звіту про використання води в електронній формі» Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України подача Звіту за 2021 рік здійснюється виключно в електронному вигляді через Портал електронних послуг Держводагентства https://e-services.davr.gov.ua/, з накладенням кваліфікованого електронного підпису чи кваліфікованої електронної печатки водокористувача.

Консультації можна отримати за телефоном: 0412-41-22-39

Порядок ведення державного обліку водокористування

Порядок функціонування інформаційної системи «Подання звіту про використання води» Порталу електронних послуг Держводагентства

Інструкція користувача щодо заповнення звіту про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) знаходиться за посиланням: https://bit.ly/3cikShu

Форма звіту 2ТП-водгосп (річна).


Державний облік водокористування

Відповідно до статті 25 Водного кодексу України державний облік водокористування ведеться з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.

Державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) відповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування.

Звіти подаються до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять, в сільському та рибному господарствах до організацій, що належать до сфери управління БУВР Прип’яті, за місцем здійснення водокористування.

Форма № 2ТП-водгосп річна.


Басейновим управлінням водних ресурсів річки Прип"ять узагальнені та систематизовані дані державного водообліку за формою № 2ТП-водгосп (річна) про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання, про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність у межах Житомирської області за 2020 рік.

У звітному році фахівцями БУВР Прип’яті оброблено та прийнято 793 звіти, що на 175 % перевищує показник звітності 2019 року.

З водних об’єктів області всього забрано 93,95 млн.м³ води, що на 16,75 млн.м³ менше за попередній рік (110,7 млн.м³), із них з поверхневих джерел - 72,145 млн.м³ (77 %), підземних 21,805 млн.м³ (23%).

Зменшення забору води у порівнянні з минулим роком пройшло у промисловості на 1,892 млн. м³, сільському господарстві на 12,702 млн. м³ та у житлово-комунальному господарстві на 4,534 млн.м³

Щодо галузевої структури водокористування, то на промисловість області приходиться 19,6 відсотків забраної води (18,438 млн.м³), комунальне господарство - 38,6 відсотків (36,246 млн.м³), сільське і рибне господарство – 38,3 відсотка (36,028 млн.м³).

Важливим показником раціонального використання водних ресурсів є втрати питної води в системах подачі та розподілу води підприємствами житлово-комунального господарства, які у 2020 році склали 9,969 млн. м³, що становить 27,5 % від загального забору води даною галуззю.

Загальне використання водних ресурсів за 2020 рік становило 55,796 млн.м³ і, порівняно з минулим роком зменшилось на 12,984 млн.м³ (68,78 млн.м³).

Обсяг води в системі оборотного і повторного водопостачання становив 108,622 млн.м³ і порівняно з минулим роком збільшився на 15,622 млн.м³ (93,0 млн.м³).

За 2020 рік скиди зворотних (стічних) вод у поверхневі водні об"єкти області надходили із 155 точкових джерел. Загалом відведено 58,468 млн.м³ стічних вод, що на 12,842 млн.м³ менше порівняно з 2019 роком ( 71,31 млн.м³).

Скид забруднених стічних вод у поверхневі водні об"єкти здійснили 16 підприємств (2019 рік-18 підприємств). Основними забруднювачами залишаються підприємства житлово-комунальної галузі (79 %).

Із загального обсягу зворотних (стічних) вод, які потребують очищення на очисних спорудах (29,477 млн.м3) 93,7 % були відведені в поверхневі водні об’єкти як нормативно очищені (27,618 млн.м³), решта 6,3 % - не досягли нормативної очистки стоків (1,859 млн.м³).

Найбільші обсяги зворотних вод з перевищенням нормативів ГДС в суббасейні середнього Дніпра скинули: ТОВ «Комплекс екологічних споруд», м. Бердичів – 572,3 тис.м³, Коростишівське міське комунальне підприємство «Водоканал»- 351,0 тис.м³, Будинкоуправління №3 Житомирської квартирно-експлуатаційної частини району, смт.Озерне Житомирського району – 160,2 тис.м³, Комунальне підприємство «Іршанське комунальне підприємство», смт.Іршанськ Хорошівського району – 195,7 тис.м³, Макарівська квартирно-експлуатаційна частина району, смт.Городок та м. Радомишль – 176,6 тис.м³, а в суббасейні Прип"яті: Любарське комунальне підприємство "Добробут" – 35,7 тис.м³; Комунальне підприємство "Водоканал" Першотравневої селищної ради Овруцького району – 19,3 тис.м.

Обсяг забруднених зворотних (стічних) вод категорії «недостатньо очищені» у 2020 році становить 1,859 млн.м³, що на 0,034 млн.м³ (1,9 %) більше порівняно з 2019 роком (1,825 млн.м³) .

Обсяг забруднених зворотних (стічних) вод категорії «без очистки» становить 0,044 млн.м³, що на 0,026 млн.м³ (37,1 %) менше порівняно з 2019 роком (0,07 млн.м³) .

Для покращення якості води в річках та недопущення подальшого забруднення водних екосистем, необхідно впроваджувати нові технології очистки зворотних вод, здійснювати посилений контроль за господарською діяльністю на водних об’єктах та землях водного фонду, не допускати несанкціонованих скидів стічних вод у водоприймачі.


Узагальнені та систематизовані дані державного водообліку за формою №2ТП-водгосп (річна) за 2019 рік

Басейновим управлінням водних ресурсів річки Прип"ять узагальнені та систематизовані дані державного водообліку за формою № 2ТП-водгосп (річна) про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання, про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність у межах Житомирської області за 2019 рік.

З водних об’єктів області всього забрано 110,7 млн.м³ води, що на 0,4 млн.м³ менше за попередній рік (111,10 млн.м³), із них з поверхневих джерел - 89,35 млн.м³ (81%), підземних 21,35 млн.м³ (19%).

Збільшення забору води у порівнянні з минулим роком пройшло у промисловості на 0,98 млн.м³ та сільському господарстві на 0,15 млн.м³, а зменшення у житлово-комунальному господарстві на 1,51 млн.м³

Щодо галузевої структури водокористування, то на промисловість області приходиться 18 відсотків забраної води (20,33 млн.м³), комунальне господарство – 37 відсотків (40,78 млн.м³), сільське і рибне господарство – 44 відсотка (48,72 млн.м³).

Основним показником раціонального використання водних ресурсів є втрати питної води в системах подачі та розподілу води підприємствами житлово-комунального господарства, які у 2019 році склали 12,38 млн.м³, що становить 30,3 % від загального забору води даною галузю.

Загальне використання водних ресурсів за 2019 рік становило 68,76 млн.м³ і, порівняно з минулим роком зменшилось на 1,01 млн.м³ (69,77 млн.м³).

Обсяг води в системі оборотного і повторного водопостачання становив 99,7 млн.м³ і порівняно з минулим роком зменшився на 6,7 млн.м³ (93,0 млн.м³).

За 2019 рік скиди зворотних (стічних) вод у поверхневі водні об"єкти області надходили із 127 точкових джерел. Загалом відведено 71,31 млн.м³ стічних вод, що на 1,22 млн.м³ менше порівняно з 2018 роком ( 72,53 млн.м³).

Скид забруднених стічних вод у поверхневі водні об"єкти здійснили 18 підприємств (2018 рік-17 підприємств). Основними забруднювачами залишаються підприємства житлово-комунальної галузі.

Із загального об"єму зворотних (стічних) вод, які потребують очищення на очисних спорудах (32,285 млн.м3) 94 % були відведені в поверхневі водні об’єкти як нормативно чисті (30,46 млн.м³), решта 6 % - не досягли нормативної очистки стоків (1,825 млн.м³).

Найбільші обсяги зворотних вод з перевищенням нормативів ГДС в суббасейні середнього Дніпра скинули: ТОВ «Комплекс екологічних споруд», м. Бердичів -479,5 тис.м³, Коростишівське міське комунальне підприємство «Водоканал»-376,8 тис.м³, Будинкоуправління №3 Житомирської квартирно-експлуатаційної частини району, смт.Озерне Житомирського району – 359,3 тис.м³, Комунальне підприємство «Іршанське комунальне підприємство», смт.Іршанськ Хорошівського району -208,9 тис.м³, Макарівська квартирно-експлуатаційна частина району, смт.Городок Радомишльського району -149,9 тис.м³, а в суббасейні Прип"яті: Любарське комунальне підприємство "Добробут" - 37,3 тис.м³; Комунальне підприємство "Водоканал" Першотравневої селищної ради Овруцького району – 22,2 тис.м.

Обсяг забруднених зворотних (стічних) вод категорії «без очистки» становить 0,070 млн.м³, що на 0,05 млн.м³ більше порівняно з 2018 роком.

Для покращення якості води в річках та недопущення подальшого забруднення водних екосистем, необхідно впроваджувати нові технології очистки зворотних вод, здійснювати посилений контроль за господарською діяльністю на водних об’єктах та землях водного фонду, не допускати несанкціонованих скидів стічних вод у водоприймачі.