ЩОДО РОЗГЛЯДУ ДОКУМЕНТІВ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ЗА 2023 РІК

З метою забезпечення задоволення потреб населення та галузей економіки у водних ресурсах члени технічної ради Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять протягом 2023 року розглянули та надали 337 пропозицій Сектору у Житомирській області Держводагентства України щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування водокористувачам області, 41 пропозицію щодо погодження нормативів водопостачання для підприємств, які надають послуги з централізованого водопостачання і водовідведення та 1140 проєктів щодо встановлення режимів роботи на водних об'єктах.

Загалом у 2023 році головою технічної ради Василем Азимою скликано 50 засідань. При розгляді документів на видачу дозволу на спецводокористування були враховані умови дотримання водокористування, визначених у попередньому дозволі на спецводокористування, наявність скидів стічних вод у водні об’єкти та у разі настання маловоддя, у меженний період пропонувалось частково або повністю обмежувати водокорис-тування, шляхом зменшення лімітів забору води.


ПІДВЕДЕНІ ПІДСУМКИ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ДОКУМЕНТІВ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2023 РОКУ

Протягом 9 місяців 2023 року головою технічної ради Василем Азимою протягом 9 місяців скликано 37 засідань технічної ради Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять.

Загалом винесено на розгляд 257 документів для надання пропозицій територіальному органу у Житомирській області Держводагентства України щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування, 30 - щодо погодження нормативів водопостачання та 1112 проєктів щодо встановлення режимів роботи на водних об'єктах.


РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2023 РОКУ

Протягом І півріччя 2023 року винесено на розгляд технічної ради Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять 160 документів про надання пропозицій територіальному органу у Житомирській області Держводагентства України щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування, 10 - щодо погодження нормативів водопостачання та 1018 проєктів щодо встановлення режимів роботи на водних об'єктах.

Загалом головою технічної ради Василем Азимою протягом півріччя скликано 25 засідань.


ВЗАЄМОДІЯ ІЗ ТЕРОРГАНАМИ ДЕРЖВОДАГЕНТСТВА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

Протягом І кварталу 2023 року проведено 12 засідань Технічної ради БУВР Прип’яті. Загалом винесено на обговорення, підготовлено та надано територіальному органу Держводагентства України 66 пропозицій на видачу дозволів на спеціальне водокористування, 1 пропозицію на погодження нормативів водопостачання та розглянуто 1013 проєктів щодо встановлення режимів роботи на водних об'єктах.


Протягом 2022 року проведено 46 засідань технічної ради Басейнового управління водних ресурсів, загалом винесено на обговорення, підготовлено та надано Сектору у Житомирській та Рівненській областях Держводагентства України 190 пропозицій на видачу Е-дозволу на спеціальне водокористування, 7 пропозицій на погодження нормативів водопостачання та розглянуто 1139 проєктів щодо встановлення режимів роботи на водних об'єктах


РЕЄСТР ДОЗВОЛІВ НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ :

https://e-services.davr.gov.ua/site/permit-registrys


Запроваджено нову електронну послугу!

Відтепер дозвіл на спеціальне водокористування можна оформити та анулювати онлайн.

Електронна послуга доступна на сайті e-services.davr.gov.ua , а також - на Урядовому порталі kmu.gov.ua у розділі «Електронні послуги».


ДЕРЖВОДАГЕНТСТВО УКРАЇНИ РОЗПОЧАЛО ВИДАЧУ ДОЗВОЛІВ НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру», Водного кодексу України, Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та Положення про Державне агентство водних ресурсів України, Агентство здійснює видачу (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування.

Для водокористувачів міста Києва, Київської області, зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи видача дозволу здійснюється Держводагентством. Для інших водокористувачів територіальними органами Держводагентства.

Для одержання дозволу на спеціальне водокористування водокористувач звертається до відповідних центрів надання адміністративних послуг із заявою, до якої додаються:

- обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення;

- опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод;

- нормативи гранично допустимого скидання (гдс) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо);

- затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення);

- копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів).

- Для водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування на території Житомирської області видача дозволу здійснюється Сектором у Житомирській області Державного агентства водних ресурсів.


Згідно з Законом України від 09 квітня 2014 року №1193-VIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру», який набрав чинності з 26 квітня 2014 року, Житомирське обласне управління водних ресурсів перестає бути дозвільним органом.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 662-р були утворені територіальні органи як структурні підрозділи апарату Державного агентства водних ресурсів України..

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393 «Про затвердження положення про Державне агентство водних ресурсів України» та структури центрального апарату Державного агентства водних ресурсів України, з 16 жовтня 2015 року розпочав свою роботу сектор у Житомирській області Державного агентства водних ресурсів України (далі – сектор).

Сектор здійснює повноваження Держводагентства у частині видачі документів дозвільного характеру, надання адміністративних послуг та інших владних функцій у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах області.

Сектор у Житомирській області Державного агентства водних ресурсів України знаходиться в приміщенні Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять (м. Житомир, вул. Київська, 81), ІІ поверх, тел. (0412) 51 23 64.

Завідувач: Сарно Андрій Васильович