Новини

18 червня 2024 року

МОНІТОРИНГ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД СУББАСЕЙНУ ПРИП’ЯТІ ЗА ТРАВЕНЬ 2024 РОКУ

Протягом травня водогосподарськими організаціями семи областей з метою виконання Програми моніторингу в суббасейні річки Прип’ять відібрано 39 проб поверхневої води (100 %).

Лабораторією моніторингу вод Північного регіону виконані хроматографічні та спектрометричні дослідження вмісту пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, лікарських засобів, важких металів по 31 створу.

За результатами вимірювань виявили перевищення максимальних меж Екологічного Нормативу Якості (ЕНЯмах) за вмістом нікелю та його сполук (норма-34 мкг/дм3) по 4-х створах:

• 125,1 мкг/дм3 - р. Горинь, 67 км, с. Висоцьк (у 3,7 раза);
• 87,7 мкг/дм3 - р. Случ, 203 км, м. Звягель (у 2,6 раза);
• 60,113 мкг/дм3 - р. Прип’ять, 616 км, с. Люб’язь (у 1,8 раза);
• 35,8 мкг/дм3 - р. Ствига, 95 км, с. Познань (у 1,1 раза).

Крім того виявили вміст таких речовин:
Поліароматичного вуглеводню: флуорантен-25, антрацену -4 та бензолу -3 створи; Фармацевтичних препаратів: трихлорметану (хлороформу)- 6 створів; Летких органічних сполук: дихлорметану (хлористого метилену)- 17 створів; Металу: нікелю -15, хрому-12; мишяку -2 та кадмію -1 створ.

При цьому їх концентрації не перевищують межі максимально допустимих значень нормативів екологічної якості.

У пунктах моніторингу, розташованих на масивах поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення та транскордонних водотоках визначені хімічні та фізико-хімічні показники якості вод. Значення більшості показників по усіх створах знаходяться значно нижче ГДК для водойм госппитного і рибогосподарського водокористування за винятком марганцю, заліза загального та амоній-іонів (крім річок Случ питний в/з м. Звягель та Уж питний в/з м. Коростень).

Порівняно з квітнем по усіх створах визначається ріст амоній-іонів (крім р. Горинь, с. Висоцьк) та заліза загального (крім р. Льва с. Переброди, р. Ствига с. Познань та р. Случ, питний в/з м. Хмельницький).

Вміст розчиненого у воді кисню знизився з 4,43-12,72 до 2,68-12,24 мгО2/дм3, при нормі не менше 4,0 мгО2/дм3. Мінімальне значення фіксувалось у р. Случ, Чернелівське вдсх., питний в/з м. Хмельницький.

Інформація про результати досліджень та якісний стан масивів поверхневих вод у межах суббасейну Прип’яті за березень наведено у інфографіці, а більш детальний аналіз вміщений за посиланням https://buvrzt.gov.ua/yakist.html


26 червня 2024 року

Засідання басейнової ради річки Прип’ять

26 червня 2024 року об 11:00 відбудеться чергове онлайн-засідання басейнової ради річки Прип’ять на якому буде розглянуто наступне питання:

1. Схвалення проєкту плану управління річковим басейном Дніпра (суббасейн Прип’яті) на 2025-2030 роки.

Засідання буде відбуватися в онлайн режимі за допомогою додатку Google Meet.

Для отримання додаткової інформації та підключення до онлайн-заходу можна звертатися до Оксани Гоши - виконавчого секретаря басейнової ради: 096-14-04-967.


07 червня 2024 року

БАСЕЙНОВОМУ УПРАВЛІННЮ ВОДНИХ РЕСУРСІВ РІЧКИ ПРИП’ЯТЬ – 70 РОКІВ

До цієї знаменної дати колектив управління йшов тернистим шляхом наполегливої праці багатьох поколінь, виховуючи досвідчених професіоналів водогосподарської галузі.

Розвиток осушувального землеробства Житомирщини має свою тривалу історію. Як свідчать архівні та літературні джерела, на території українського Полісся перші спроби осушення окремих заболочених ділянок відбувались до 70-х років 19 століття, під час відомих досліджень Західної експедиції під керівництвом Й.Жилінського. Ці дослідження в основному пов’язані з вирішенням воднотранспортних і меліоративних завдань. За період з 1873 по 1898 роки Західною експедицією було відрегульовано 135 км річок і побудовано 4630 км осушувальної мережі. Позитивний ефект осушення спостерігався на площі 1,5 млн.га. Результати роботи Західної експедиції мали також велике агітаційно-пропагандистське значення. Вони наглядно показали, що лише осушення боліт може покращити матеріальний і побутовий рівень життя "поліщуків" – місцевого населення північних районів з відсталою економікою та низьким рівнем розвитку продуктивних сил.

Першим унікальним явищем у розвитку сільського господарства та осушувальної меліорації в області стала Рудня-Радовельська болотна станція. Спочатку це був опорний пункт, потім болотне господарство, пізніше болотна дослідна станція.

На той час 1912 року в Овруцькому повіті частка боліт становила 8,2% від загальної площі. На всій ділянці дослідної станції організована мережа водовимірювальних і сніговимірювальних спостережних постів. З цією метою на болоті, головним чином, на дренованих полях, було встановлено ряд водовимірювальних колодязів, у яких визначали висоту стояння ґрунтових вод. Зимою по стулках цих колодязів велися сніговимірювальні спостереження.

До 1917 року в області було побудовано 14 локальних систем з довжиною каналів 32 км на площі близько 30 тис.га.

Після революції розпочалося будівництво першої Замисловицької системи, яка охоплювала три північних райони області (Олевський, Ємільчинський і Словечанський). Риття каналів, побудова дамб та дерев’яних споруд виконувалися вручну. За передвоєнний період було побудовано ще 47 тис.га. меліоративних систем. В цей період меліоративні роботи на території нашої області виконувались на невеликих ділянках у незначних обсягах, здебільшого з метою попередньої каналізації території для покращення сінокосів і пасовищ, з можливістю подальшого осушення під зернові і овочеві культури.

Друга Вітчизняна війна на довгий час зупинила розвиток меліорації. Більшість осушених земель піддалась повторному заболочуванню, канали заросли чагарником, замулились - почали відроджуватись болота. Системи потребували відновлення та реконструкції. Тому у 1948 році було створено будівельно-монтажну контору "Меліоводбуд" в м.Житомирі (БМК-67), а у 1951 році - перше управління по ремонту і обслуговуванню осушувальних систем – Житомирське управління експлуатації осушувальних систем з місцем розташування в смт.Білокоровичі Олевського району. На той час в області нараховувалось 76,6 тис.га меліоративних систем побудованих відкритою мережею каналів.

7 червня 1954 року розпочалась історія Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять, коли Виконкомом Житомирської обласної ради депутатів трудящих прийнято рішення № 655 «Про організацію управління водного господарства при виконкомі обласної Ради депутатів трудящих» створено управління. Першим начальником новоствореного облуправління був Ризун Іван Григорович.

Для виконання меліоративних робіт по ремонту старих, будівництву нових, проведенню культуртехнічних робіт на осушених землях, луках, пасовищах у другому півріччі 1958 року в області було організовано 4 лукомеліоративні станції (ЛМС): Степанівська, Овруцька, Соколівська і Малинська, які на той час обслуговували 13 адміністративних районів. Проектно-пошукові роботи по осушенню боліт і перезволоженню земель виконувались проектними групами при ЛМС. А проектно-пошукові роботи для водогосподарського капітального будівництва за рахунок держбюджету - тільки інститутом "Укрдіпроводгосп". На той час в області працювало всього 34 спеціалісти - гідротехніки, в тому числі 3 чоловіки – в облуправлінні водного господарства, 2 чоловіки - в управлінні експлуатації, а решта - в райсільгоспінспекціях і ЛМС. Постійно потрібні були меліоратори, але в області таких кадрів не було, тому запрошували їх з інших регіонів.

Експлуатаційники Замисловицької, Глумчанської, Норинської осушувальних систем здійснювали спільно з колгоспниками догляд за каналами, влаштовували тимчасові деревно-земляні перетини для підняття рівня ґрунтових вод. Площа сількогосподарського використання осушених земель станом на 1.01.1960 року становила 22,9 тис.га. Для ліквідації розриву між осушенням і освоєнням сільгоспугідь у 1959 році було організовано і проведено масовий вихід колгоспників на очистку старих каналів від рослинності і замулення.

Роботи по будівництву гончарного дренажу в області вперше розпочаті у 1960 році на землях Житомирського і Новоград-Волинського районів та при реконструкції Замисловицької, Кишинської і Лемлянської осушувальних систем. Глибина закладання дрен становила на ріллі 1,2 - 1,3 м, на луках - в середньому - 1 метр, відстань між дренами - 12-16 м. Осушення здійснювалось гончарними трубками діаметром 50 мм. Побудована загальна площа гончарного дренажу у тому році склала 449 га. Приклади першого ефективного використання ділянок гончарного дренажу в селі Дідовичі та в селі Поліянівка Новоград-Волинського району, завдяки отриманню на цих землях врожайності сільськогосподарських культур у 2-3 рази більше, ніж на не дренованих, посприяли популяризації осушення гончарним дренажем.

Тоді ж, у 60-х роках минулого століття меліоратори розпочали будівництво великих осушувальних систем з відкритою мережею каналів у басейнах річок Уборть, Уж, Случ, Тетерів.

Інтенсивни й розвиток меліорації в області розпочався з 1966 року.

До 1980 року за рахунок державних коштів будується багато осушувальних систем у всіх районах області. Щорічно вводиться в дію по 14-18 тис.га осушених земель.

В період інтенсивного меліоративного будівництва філіалом інституту "Укрдіпроводгосп" були запроектовані, а трестом "Житомирводбуд" побудовані технічно досконалі на той час осушувальні системи: Кишинська, Солотвинська, Ясенецька, Різнянська та багато інших.

З 1967 по 1990 роки створюються управління осушувальних систем: Коростенське, Житомирське, Новоград-Волинське, Ємільчинське, Бердичівське, Радомишльське, Овруцьке і Червоноармійське.

У 1986-1990 роки темпи будівництва осушувальних систем спадають і за період 1991-1995 років введено меліорованих земель лише 14,3 тис.га.

У 90-х роках минулого століття, крім того, на управління осушувальних систем було покладено відповідальність за експлуатацію сільських водопроводів для забезпечення жителів водою в зоні, забрудненій аварією на Чорнобильській АЕС. Це 115 населених пунктів області, де побудовано було більш як 1,5 тис.км водогінних мереж зі складним комплексом інженерних споруд. У будівництві брали участь будівельні організації зі всієї України, різних міністерств і відомств. Досить відмітити, що щорічно подавалось більше, як 3,5 млн.м3 очищеної питної води.

Критичний стан, у якому перебувала економіка України, не тільки призвів до призупинення будівельних робіт, але й до значного погіршення технічного стану меліоративно-водогосподарських об’єктів. Необхідно було вживати заходів щодо збереження меліоративних фондів, експлуатаційних баз, а головне – зберегти колективи, кадровий потенціал. З метою покращення фінансового стану створювались підсобні господарства, підприємства, розвивалась госпрозрахункова діяльність у кожній підвідомчій організації.

Заплановані роботи виконувались здебільшого за рахунок матеріалів, отриманих по взаємозаліках, і коштів від госпрозрахункової діяльності. Паралельно впроваджувались заходи в напрямку пошуків зменшення витрат на експлуатацію, здешевлення ремонтних робіт, зменшення і здешевлення паливно-енергетичних витрат, поліпшення технологічних процесів.

Протягом року експлуатаційники допомагали господарствам в проведенні польових робіт, перезалуженні полів, постійно працювали в пошуках нових форм взаємодії з сільгоспвиробниками в ринкових умовах.

Разом з тим, внаслідок реформування і впровадження ринкових відносин в аграрному секторі відбулась кардинальна зміна категорій землекористувачів і форм власності, що призвело до того, що внутрішньогосподарська мережа залишилась без власника. У зв’язку з цим була прийнята Постанова Кабінету Міністрів України №1253, яка зобов’язувала передати внутрішньогосподарські меліоративні системи у комунальну власність. Роботи по виконанню цієї Постанови очолили служби обласного управління меліорації і водного господарства, які тісно співпрацювали з облдержадміністрацією, органами влади та самоврядування на місцях.

Зараз, як і раніше, меліоровані землі є фактором стабілізації сільгосппідприємств на Житомирщині, що виявляється особливо у роки з надмірними опадами.

Загальна площа меліорованих земель області становить 425,4 тис.га, з них 296,7 тис,га меліоровано гончарним дренажем, в тому числі 188,1 тис.га – з двобічним регулюванням. При цьому довжина відкритої мережі 13,6 тис.км, в тому числі міжгосподарської мережі - 7,1 тис.км, кількість гідроспоруд – 13210 штук, в т.ч. на міжгосподарській мережі - 6650 штук.

Водогосподарський комплекс Житомирщини має значні водні ресурси: це - середні річки Тетерів, Случ, Ірпінь, Ірша, Ствига, Уж, Уборть, Словечна, малі річки та струмки, яких нараховується понад 2800 загальною довжиною 13.7 тис.км. На них побудовано 43 водосховища та 1429 ставків.

Летіли роки, змінювалися назви, обличчя керівників і спеціалістів, але незмінною залишалася основна мета - забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах.

Обраний Україною шлях до євроінтеграції для нашої держави забезпечив перехід на якісно новий рівень у всіх сферах управління природними ресурсами, у тому числі й водними, адаптації принципів законодавства в зазначеній сфері до стандартів законодавства Європейського Союзу.

Водною Рамковою Директивою ЄС запроваджено принципово новий підхід до системи управління водними ресурсами - інтегроване управління водними ресурсами за басейновим принципом, яким зокрема, передбачено, що основною одиницею управління є басейн річки, де використовується екосистемний підхід на основі планів управління річковими басейнами, які є ключовим індикатором відповідності вимогам європейських директив, що забезпечать досягнення доброго стану вод та збалансованість її використання.

Для врахування інтересів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів у межах річкових басейнів створена басейнова ради річки Прип`ять, басейн якої розташований на території семи областей України: Житомирської, Рівненської, Волинської, Київської, Хмельницької, Тернопільської та Львівської.

Інформація щодо екологічного стану вод - це один із ключових факторів до здорового життя громадян України. З 2019 року Україна перейшла до здійснення моніторингу вод за нормами європейського законодавства. Новий порядок передбачає спостереження за всіма елементами екосистем – біологічними, гідроморфологічними, фізичними та фізико-хімічними.

З метою забезпечення інформацією щодо екологічного стану водних ресурсів Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять у межах області щомісяця виконує відбір та вимірювання основних фізико-хімічних показників поверхневої води на 7-ми поверхневих питних водозаборах області та 1-му транскордонному водотоці.

Для визначення вмісту пріоритетних органічних і неорганічних та басейнових специфічних показників БУВР Прип’яті у межах області здійснює відбір та доставку проб до лабораторії Північного регіону Межрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ, м. Вишгород по 14 пунктах моніторингу.

БУВР Прип’яті щомісяця оприлюднює на офіційних вебресурсах аналітичний огляд якісного стану масивів поверхневих вод у межах суббасейну річки Прип’ять. Загалом узагальнюється та систематизується щомісяця інформація по 38 пунктах моніторингу, 34 масивах поверхневих вод у межах 7-ми областей на річках Прип’ять, Случ, Хомора, Уборть, Уж, Турія, Стохід, Стир, Путилівка, Іква, Горинь, Устя, Льва, Ствига, Полква та Болдурка.

Результати вимірювань публікуються у веб-системи «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України». Інтерактивна карта візуалізації результатів моніторингу дає можливість оцінити стан водного об’єкта та порівняти його з встановленими нормами.

Водний фактор – один з основних чинників економічного розвитку будь-якої держави. За запасами водних ресурсів на душу населення Житомирська область – одна з найменш забезпечених і водозабезпеченість на 1 жителя становила всього 1,2 тисячі кубічних метрів води, коли за міжнародною класифікацією до середньо забезпечених регіонів належать ті, де на одного мешканця припадає 6,19 тисяч кубічних метрів води. Водопостачання населення та галузей економіки області на 79 відсотків проводиться за рахунок поверхневих джерел.

Завдяки згуртованості колективу, професійній майстерності, високій відповідальності та сумлінній праці кожного на своїй ділянці, на своєму робочому місці, своєчасній розробці та встановленню оптимальних режимів роботи основних водосховищ і водогосподарських систем області населення та галузі економіки області забезпечені водними ресурсами в повному обсязі.

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять виконує основні завдання щодо ведення державного обліку водокористування та забезпечує наповнення державного водного кадастру за розділом «Водокористування».

Структура водокористування у межах області виглядає наступним чином: 44,1 % водних ресурсів забирається сільським господарством, 37,0 % житлово-комунальним господарством, 15,3 % промисловістю та 3,6 % забирається іншими галузями.

Дотримання вимог водного законодавства та виконання заходів щодо покращення якості зворотних вод перебуває на постійному контролі в БУВР. Із забруднювачами води ведеться постійна робота із залученням спеціалістів екоінспекції та самих водокористувачів.

Однак, для вирішення важливих екологічних проблем, зокрема збереження води, необхідно формувати в суспільстві екологічну свідомість, широко залучати громадськість до співпраці і взаємодії з усіма суб’єктами господарювання.

Спеціалісти БУВР Прип’яті проводять роз’яснювальну роботу серед населення з метою підвищення екологічної культури та роз’яснення вимог водоохоронного законодавства.

Значний внесок у становлення та розвиток управління зробили ветерани, які працювали у галузі водного господарства багато років. Серед них: Ризун Іван Григорович, Войтюк Юрій Петрович, Невмержицький Володимир Якович, Дячук Микола Карпович, Андронюк Володимир Андрійович, Оверчук Анатолій Васильович, Доброжанський Валерій Володимирович, Шваб Михайло Дмитрович, Денисюк Володимир Ілліч, Молодецький Валентин Федорович, Коленко Анатолій Івановач, Романовська Тетяна Петрівна, Чуднаховська Галина Яківна, Корольова Валентина Григорівна, Куц Григорій Петрович, Сироватка Володимир Артемович, Семенченко Раїса Іванівна, Кривой Микола Васильович, Кручко Павло Юхимович, Мусійчук Микола Степанович, Решетило Володимир Опанасович, Горбик Микола Костянтинович та багато інших.

24 лютого 2022року, після повномасштабного вторгнення російської федерації чимало водогосподарників стали до лав Збройних сил України на захист нашої держави її цілісності та суверенітету. Колектив управління також здійснює свій внесок у наближення перемоги України регулярно закуповуючи fpv-дрони, продукти харчування для підрозділів ЗСУ та здійснюючи донати.

З нагоди 70-річчя утворення Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять колектив управління здійснив свій внесок у наближення Перемоги України - задонативши кошти для підрозділів ЗСУ.


5 червня 2024 року

Всесвітній день охорони навколишнього середовища

Всесвітній день охорони навколишнього середовища відзначається щорічно 5 червня і в цьому році зосереджений на питаннях відновлення земель, опустелювання та стійкості до посухи та проходить під гаслом «Наша земля. Наше майбутнє».

Війна - страшна реальність, яка несе великі збитки для навколишнього природного середовища та руйнує цілі екосистеми, призводить до змін клімату, забруднює повітря, землю та воду відходами військової техніки, токсичними речовинами, нафтопродуктами, відходами від металургійних заводів, біологічними відходами, знищує флору та фауну.

Ось декілька корисних порад, як ми можемо своїми діями вплинути на позитивні зміни в навколишньому середовищі:

● Сортувати сміття, віддавати на переробку все, що можна переробити
● Економити воду
● Відмовитися від пластикових пакетів
● Використовувати безфосфатну хімію
● Використовувати екосистемний підхід у боротьбі зі шкідниками
● Використовувати енергозберігаючі лампи.

Ми усі повинні пам’ятати, що для усунення наслідків екоциду та екокатастрофи потрібна участь кожного. Піклуймося про природу від цього залежить добробут нашої планети!


1 червня 2024 року

Вітальний адрес Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з нагоди Дня працівників водного господарства.


1 червня 2024 року

Привітання Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця з Днем працівників водного господарства!

Вітаю з професійним святом усіх працівників водного господарства України.

Без води неможливі всі сфери життя. Під час війни українці як ніхто розуміють, що водна безпека є складовою національної безпеки.

Сьогодні у водній галузі працює 11 595 фахівців. 4% з них - сьогодні у лавах ЗСУ захищають країну від ворога. Постійні обстріли гідротехнічної інфраструктури, теракт на Каховській ГЕС, проблематика питної води для населення, недопущення гуманітарних криз – усе це лягає на їхні плечі.

Дякую вам за вашу героїчну працю. Добрий стан вод – один із пріоритетів захисту довкілля у будь-якій цивілізованій державі. Вірю, разом із перемогою над російським терором ми досягнемо і наших довкіллєвих цілей, і гуманітарні кризи, пов’язані з водою, залишаться в історії.


1 червня 2024 року

Шановні водники! Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем працівників водного господарства! Цей рік виявився не легшим за попередній.

Ми разом намагалися долати наслідки підриву окупантами греблі Каховської ГЕС, переживали блекаути, усували наслідки руйнувань агресора, протистояли природнім стихіям і забезпечували захист населення від шкідливої дії вод. Часто нам доводилося працювати у надскладних воєнних умовах задля забезпечення галузей економіки та населення водою. Але це нас не зламало, а навпаки, – зробило ще сильнішими.

Попри негаразди, ми впевнено рухаємося до європейської інтеграції. Окремо хочу відзначити активну участь фахівців галузі в імплементації законодавства ЄС, підготовці проєктів Планів управління річковими басейнами. Впровадження ПУРБ стане саме тим інструментом, досягнення якого зробить наші водойми чистішими!

Вірю, що ваш професіоналізм і досвід у роботі стануть прикладом служіння нашій Державі та народові України. Я вдячний вам за вашу невтомну, повсякденну працю. Бажаю міцного здоров’я, сил та натхнення. Щиро вірю у нашу Перемогу і в кожного з вас! Слава Україні!🇺🇦

З повагою,
З повагою Голова ДержводагентстваМихайло ЯНЧУК


1 червня 2024 року

Шановні колеги! Вітаю Вас з професійним святом - Днем працівників водного господарства!

Ваша робота є життєвонеобхідною для забезпечення потреби промисловості, сільського господарства та населення у водних ресурсах. Нехай Ваш професіоналізм і надалі буде запорукою надійної роботи водного господарства.

Бажаю Вам мирного неба, щастя, міцного здоров‘я, добробуту, злагоди у Ваших родинах, нових трудових звершень! Спільними зусиллями підняти водне господарство до Європейських стандартів. Разом до Перемоги!

З повагою,
Начальник Басейнового управління
водних ресурсів річки Прип'ятьВасиль Азима


1 червня 2024 року

День працівників водного господарства — відзначається щорічно у першу неділю червня. Напередодні свята в Басейновому управлінні водних ресурсів річки Прип‘ять відбулися урочисті збори. Начальник управління Василь Азима виступив з привітальним словом, подякував колективу за роботу і наголосив, що водне господарство тісно пов‘язане з усіма галузями народного господарства і кожен з нас добре знає і усвідомлює цінність води.

Вода — це життя, безцінний природний ресурс, значення якого в сучасному світі зростає з кожним днем і важливо захищати, зберігати та відновлювати водні ресурси. За сумлінну, багаторічну працю, особистий внесок в загальні результати роботи та з нагоди Дня працівників водного господарства найкращі працівники були нагороджені відзнаками Держводагентства та БУВР Прип‘яті!

Зі святом! Мирного неба, оптимізму, міцного здоров‘я та благополуччя! Слава Україні!


21 травня 2024 року

Cпеціалісти Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять взяли участь в регіональному семінарі з моніторингу земель та водообліку.

Метою регіонального семінару була можливість поділитися основними результатами завершенням реалізації Програми «ЄС для довкілля: водні ресурси та екологічні дані», отриманими в країнах Вірменії, Грузії, Молдови та України в рамках транскордонної співпраці щодо вирішення спільних екологічних проблем за двома різними результатами: моніторинг земель та водооблік.

Учасники семінару ознайомились з результатами роботи над створенням стандартної Європейської бази даних Corine Land Cover (CLC) Карпатського регіону України.

На семінарі були:

• представлені основні досягнення, отримані в рамках завдань моніторингу земель та водообліку.
• запропонована платформа для визначення спільних цілей і встановлення рамок для співпраці поза програмою «ЄС для довкілля: водні ресурси та екологічні дані».
• використана безпрецедентна можливість для обговорення та співпраці між різними країнами та експертами з різних секторів і сфер, таких як управління водними ресурсами, статистика та моніторинг землекористування.

Завдяки залученню експертів з різних секторів і областей, цей семінар надав шанс для просування регіонального співробітництва та стимулювання сталого розвитку у сфері управління земельними та водними ресурсами!


17 квітня 2024 року

МОНІТОРИНГ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД СУББАСЕЙНУ ПРИП’ЯТІ ЗА КВІТЕНЬ 2024 РОКУ

Протягом квітня водогосподарськими організаціями семи областей у суббасейні річки Прип’ять забезпечено виконання Програми моніторингу та здійснено відбір 38 проб (100 %).

Лабораторією моніторингу вод Північного регіону виконані хроматографічні та спектрометричні дослідження вмісту пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, лікарських засобів, важких металів по 24 створах.

За результатами вимірювань у р. Горинь, с. Ланівці зафіксовано перевищення в 5,7 раза максимальних значень Екологічного Нормативу Якості за вмістом нікелю та його сполук (193,1 мкг/дм3). Крім того виявлена присутність у межах норми флуорантену-11 створів; дихлорметану (хлористого метилену)-12 створів; 1,2,4 трихлорбензолу; 1,2,3 трихлорбензолу і тетрахлоретилену - 1 створ та важких металів: нікелю (2 створи), мишьяку (4 створи) та хрому загального (3 створи).

У пунктах моніторингу, розташованих на масивах поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення та транскордонних водотоках визначені хімічні та фізико-хімічні показники якості вод. Значення більшості показників по усіх створах знаходяться значно нижче ГДК для водойм госппитного і рибогосподарського водокористування за винятком марганцю та заліза загального. Порівняно з березнем по усіх транскордонних створах визначається ріст амоній іонів та заліза загального.

Вміст розчиненого у воді кисню знизився з 7,31-12,72 до 4,43-12,72 мгО2/дм3, при нормі не менше 4,0 мгО2/дм3.

Інформація про результати досліджень та якісний стан масивів поверхневих вод у межах суббасейну Прип’яті за березень наведено у інфографіці, а більш детальний аналіз вміщений за посиланням https://buvrzt.gov.ua/yakist.html


15 травня 2024 року

Міжнародний виставковий центр став платформою для експертів, профільних міністерств, представників влади, бізнесу, науковців та активних громадян для проведення галузевої конференції «Відновлення водних ресурсів як концепція стійкості України», яку підготовлено Українською Водною Асоціацією.

Дана галузева конференція є частиною циклу заходів із обговорення питання доступності водних ресурсів, водопостачання в Україні в умовах повномасштабної війни.

Важливим етапом відбудови України є вирішення питання з доступністю водних ресурсів, особливо, на півдні та сході України.

Заступник Голови Держводагентства Ігор Гопчак у своєму виступі акцентував увагу про підготовку проєктів Планів управління для усіх річкових басейнів, які є зобов’язанням України в частині набуття членства в ЄС та вимогою національного законодавства та дозволять вирішити головні водні проблеми і досягти «доброго» стану вод. Обговорені головні водно-екологічні проблеми в басейнах річок, які створюють найбільші перепони для досягнення екологічних цілей.

Для комплексного вирішення проблем водозабезпечення Агентством розробляється Державна цільова програма комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030 року.

Під час конференції було розглянуто ряд актуальних для сьогодення питань, а саме експерти водної сфери з Ізраїлю та Фінляндії ділились зі слухачами успішними кейсами і проблемними аспектами, теоретичними знаннями і практичним досвідом щодо управління водними ресурсами, визначення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Завдання конференції включає обмін досвідом, ідентифікацію та аналіз проблем, розробку стратегій для вирішення водно-екологічних проблем, а також встановлення партнерства між учасниками з різних секторів для спільної роботи у сфері управління водними ресурсами.

Участь у конференції узяв начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Василь Азима та профільні спеціалісти управління.


8 травня 2024 року

День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939−1945 років.

Вічна пам’ять, шана і подяка всім, хто віддав своє життя тоді і зараз за мир і свободу, захищаючи рідну землю від загарбників!

Віримо в перемогу України, силу та незламність наших захисників.


3 травня 2024 року


1 травня 2024 року

В ході громадського обговорення проєкту Плану управління річковим басейном Дніпра 2025-2030 роки (суббасейн річки Прип’ять) спеціалістами Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять в Державному університеті «Житомирська політехніка» була проведена відкрита лекція щодо Планів управління річковими басейнами, які є євроінтеграційним зобов’язанням України в частині імплементації Водної Рамкової Директиви ЄС та ключовим досягненням у частині водної політики під час переговорного процесу щодо членства України в ЄС.

Начальник відділу водних відносин та басейнової взаємодії Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Гоша Оксана ознайомила присутніх студентів та викладачів кафедри наук про Землю з головними водно-екологічними проблемами суббасейну річки Прип’ять та з Програмою заходів, яка спрямована на вирішення цих проблем для виконання стратегічно екологічної цілі, а саме: досягнення або підтримання «доброго» екологічного стану масивів поверхневих вод.

Під час лекції було наголошено про те, що Плани управління річковими басейнами є основним засобом удосконалення і підтримки обгрунтованого менеджменту водних ресурсів і передбачає активне залучення усіх зацікавлених сторін у цей процес.

В ході дружньої дискусії та активного обговорення розглянуто ряд питань, які передбачено розв’язати, зокрема основні заходи, що включені до Програми заходів суббасейну річки Прип’ять, їх зміст та проблеми.

Нагадуємо, що з текстом ПУРБ Дніпра (суббасейн Прип'яті) можна ознайомитися за посиланням: https://davr.gov.ua/plan-upravlinnya-richkovim-basejnom-dnipra1, а прийом всіх зауважень і пропозицій здійснюється на емейл: rbmp@davr.gov.ua до 21 червня 2024 року включно, тож запрошуємо долучитися.


26 квітня 2024 року

В БУВР Прип’яті до Дня охорони праці проведено навчання з працівниками управління.

Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці в 2024 році День охорони праці проходить під гаслом: «Забезпечуємо безпечну та здорову працю вже зараз в умовах зміни клімату».

В ході навчання були розглянуті наступні питання:

- вплив зміни клімату на безпеку та здоров’я працівників ;
- служба охорони праці та система управління в БУВР Прип’яті;
- види інструктажів з охорони праці, періодичність їх проведення;
- забезпечення працюючих інструкціями з охорони праці за професіями та видами виконуваних робіт;
- види та порядок проведення навчання з охорони праці;
- проведення атестації робочих місць, забезпечення працівників спеціальним харчуванням;
- пожежна безпека. Способи забезпечення пожежної безпеки. Системи протипожежного захисту;
- порядок дій працівників у разі виникнення пожежі;


26 квітня 2024 року

Вшануємо пам'ять про трагічну подію, яка сталася 26 квітня 1986 року - аварію на Чорнобильській атомній електростанції. Ця катастрофа залишила невиліковні рани в серцях багатьох людей і мала надзвичайно великий вплив на навколишнє середовище та життя мільйонів людей.

Пам'ять робить українців сильнішими, бо вони завжди відрізнялися незламністю, стійкістю та самовідданістю. Працівники БУВР Прип’яті щорічно вшановують усіх людей, хто загинув або постраждав від цієї катастрофи, а також ліквідаторів наслідків аварії. За участі представників Бердичівської районної ради, Райгородецької сільської ради та школярів Великоп'ятигірської школи віддано шану загиблим ліквідаторам та покладено квіти до пам’ятника учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС на території Бердичівської дільниці.

Ми вдячні всім, хто дав нам можливість зустрічати цю весну. Людям, які своїм життям врятували 🇺🇦 Україну і світ від жахливих наслідків які могли бути. Слава Героям


25 квітня 2024 року

Cпеціалісти Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять долучились до участі у семінарі з імплементації Водної рамкової директиви в Баварії та Україні.

Захід був організований Баварським екологічним агентством у співпраці з Державним агентством водних ресурсів України та проходив на базі Центру підвищення кваліфікації працівників водного господарства.

Під час семінару було розглянуто ряд актуальних для сьогодення питань, а саме експерти водної сфери з Баварії та України ділились зі слухачами успішними кейсами і проблемними аспектами, теоретичними знаннями і практичним досвідом щодо реалізації різних проєктів.

Обговорили питання щодо Планів управління річковими басейнами, які є урядовими документами державного планування на шість років та є ключовим індикатором відповідності вимогам європейських директив, які забезпечать досягнення доброго стану вод.

Річард Мюллер, експерт Баварського екологічного агентства поділився досвідом щодо формування програм заходів спрямованих на вирішення головних водно-екологічних проблем з метою досягнення екологічних цілей, співпраці з Україною щодо управління басейном річки Дунай.

Як Українські так і Боварські експерти поділились досвідом про ревіталізацію річкових екосистем, систему моніторингу поверхневих вод, управління водними ресурсами в контексті зміни клімату.

Взаємний обмін досвідом в імплементації Водної рамкової директиви стане корисний для обох країн!


25 квітня 2024 року

керівники та спеціалісти БУВР Прип’яті прийняли участь в інформаційно-просвітницькому онлайн-семінарі на тему: «Актуальні проблеми та перспективи розвитку охорони праці. Всесвітній день охорони праці», який провела Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління. Під час онлайн-семнару були розглянуті наступні питання:

- безпека праці та зміна клімату;
- вплив зміни клімату на працівників;
- міжнародний день пам’яті жертв нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.


Зустріч фокус-груп «Формулювання та обгрунтування екологічних цілей та завдань Екологічної стратегії Житомирської ТГ до 2030+»

У приміщенні проєктного офісу «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ» відбулась зустріч фокус-груп на тему "Формулювання та обґрунтування екологічних цілей та завдань Екологічної стратегії Житомирської міської територіальної громади до 2030+", організатором якої є Житомирська міська рада.

На фокус-групі науковцями, спеціалістами з питань водних ресурсів, атмосферного повітря, побутових відходів, екологів, представників комунальних підприємств та громадських організацій було опрацьовано аналіз даних щодо поточного стану управління відходами, водними ресурсами та розглянуто проблеми, які потрібно вирішити задля покращення стану атмосферного повітря, водних ресурсів з подальшим напрацюванням розділу «Екологічна стратегія Житомирської територіальної громади 2030+».

Начальниця відділу ведення водного кадастру та моніторингу вод Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Марія Шкльода мала можливість поділитись своїм баченням у сфері управління водними ресурсами та долучитись до формування амбітних і реалістичних екологічних цілей для сталого розвитку громади та досягнення головної мети-доброго стану поверхневих вод.

Спільними зусиллями учасників заходу сформульовані та обґрунтовані екологічні цілі та завдання, які враховуватимуть регіональні та галузеві аспекти розвитку Житомирської міської територіальної громади до 2030+, які допоможуть покращити екологічну ситуацію на території Житомирської громади!


20 квітня 2024 року в Україні відзначали День Довкілля

Головна мета свята – привернути увагу громадськості до екологічних проблем держави, спонукати якомога більше людей до активних дій, аби не допустити, щоб навантаження на природні екосистеми сягнуло своєї критичної межі.

Щорічно влада, громадські організації, екологи закликають українців та всіх, хто піклується про природу, взяти участь у висадці дерев, наведенні порядку на вулицях, у парках і скверах, озелененні територій, збиранні сміття, а також проведенні різних конференцій та лекцій, які підвищують свідомість населення в екологічних і природоохоронних питаннях.

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять щорічно долучається до відзначення Дня довкілля. Працівники управління взяли участь у прибирання від сміття берегів річок Случ, Церем, Гуйва, Здвиж, Норинь, Свинолужка, Очеретяна, Мика, Руда, Тетерів, Коденка, Вива, Кам’янка, Небіжка, Тростяниця, Ірша, Тенька, Терерівка, а також навколо водойм у с. Лемеші Бердичівського району; смт.Черняхів, с.Осники, смт.Головино, с.Ясна Поляна Житомирського району; в с.Смолдирів і с.Кам’яний Майдан Звягельського району. Очистили прибережні захисні смуги навколо Карабачинського та Дворищанського водосховищ.

Разом з небайдужими громадянами, учнівською молоддю ліквідовані смітники в с.Мартинівка, с.Райгородок, с.Маркуші, с.Гардишівка, с.Кустин Райгородоцької сільської ради Бердичівського району. Упорядкувані газони та квітники на територіях дільниць управління та висаджені дерева і кущі.

Для виховання небайдужого ставлення до довкілля проведені просвітницькі екологічні заходи в Суслівському ліцеї Звягельського району і гімназії №10 м.Звягель, Малинському ліцеї №3 Малинської міської ради та Овруцькому ліцеї №3 Овруцької міської ради.

Інформація про День довкілля була висвітлена в засобах масової інформації «Зоря Полісся».

Збереження довкілля не обмежується рамками тільки акції проведення Дня довкілля. Це щоденна і клопітка праця для того, щоб передати нашим дітям і онукам найдорожчий скарб, який є на землі – чисте повітря, квітучу багату землю і чисту воду.


19 квітня 2024 року

Напередодні Дня довкілля, яке традиційно відзначається кожної третьої суботи квітня, працівники управління долучаються до прибирання території поблизу водних об’єктів та каналів, проводять роботи по очищенню від стихійних сміттєзвалищ берегів річок, упорядковують сквери, газони та квітники на території дільниць управління та висаджують дерева і кущі.

Започаткували це свято завдяки Всеукраїнській акції «Дерево – Життя» у 1999 році. Цього дня проводять заходи, спрямовані на поліпшення стану навколишнього середовища – очищення водних джерел, збереження заповідних об'єктів, поширення екологічних знань. В містах і селах, на територіях підприємств на волонтерських засадах проводять екологічні толоки для прибирання територій, берегів і акваторій найближчих водойм, ліквідації стихійних звалищ, створення парків, скверів і зелених куточків.

Чистота рідного краю починається з чистоти власної оселі, вулиці, села та міста. Кожен українець, небайдужий до проблем природи, має зробити свій внесок у спільну справу.

Український народ розуміє, що наслідки шкоди, завданої довкіллю агресором, будуть мати довгострокове відлуння. Тому наш обов’язок сьогодні – дбати про природу, щоб зберегти її для себе та своїх нащадків!


15 квітня 2024 року

МОНІТОРИНГ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД СУББАСЕЙНУ ПРИП’ЯТІ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2024 РОКУ

Протягом березня водогосподарськими організаціями семи областей забезпечено відбір 38 проб в пунктах спостережень у межах суббасейну Прип’яті, затверджених Програмою державного моніторингу вод, що становить 100 % до плану.

У пунктах моніторингу, розташованих на масивах поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення та транскордонних водотоках визначені хімічні та фізико-хімічні показники якості вод. Значення більшості показників знаходяться значно нижче ГДК для водойм госппитного та рибогосподарського водокористування за винятком заліза загального, марганцю та в річках Хомора м. Полонне; Случ м. Звягель; Ствига с. Познань та Уборть с. Рудня Хочинська біологічного споживання кисню, що обумовлено впливом болотних вод водозбірного басейну річки Прип’ять.

Вміст розчиненого у воді кисню знаходився на рівні 7,31-12,72 мгО2/дм3, при нормі не менше 4,0 мгО2/дм3.

Інформація про результати досліджень та якісний стан масивів поверхневих вод у межах суббасейну Прип’яті за березень наведено у інфографіці, а більш детальний аналіз вміщений за посиланням https://buvrzt.gov.ua/yakist.html


15 квітня 2024 року

Світова спільнота відзначає День екологічних знань. Історія цього дня розпочалася 1992 року на Конференції ООН у Ріо-де-Жанейро. На цій конференції вперше активно обговорювалося питання ролі екологічної освіти задля сталого розвитку людства та його виживання.

Головною метою є — популяризація екологічних знань, формування екологічної культури населення, надання інформації про стан екологічної безпеки та навколишнього середовища, виховання у дітей і дорослих екологічного мислення.

Кожна людина повинна володіти запасом елементарних екологічних знань та вміти взаємодіяти з навколишнім світом. Важливість екологічної освіти в сучасному світі вже ні в кого не викликає сумнівів і в багатьох країнах є пріоритетним напрямом навчання і виховання. Діяльність по формуванню екологічної культури населення та дбайливого ставлення до навколишнього природного середовища — це запорука безпечного майбутнього для всього людства.

Формуючи екологічну культуру сьогодні — зберігаємо здоров’я майбутніх поколінь!


29 березня 2024 року

29 березня 2024 року в Басейновому управлінні водних ресурсів річки Прип’ять відбулось онлайн-засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем у суббасейні річки Прип’ять на весняно-літній період 2024 року.

Були розглянуті такі питання:

1.Аналіз водогосподарської обстановки у суббасейні річки Прип’ять.
2.Пропозиції щодо режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систему у суббасейні річки Прип’ять на весняно-літній період 2024 року.

З урахуванням пропозицій учасників водогосподарського комплексу Міжвідомчою комісією узгоджено режими роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем у суббасейні річки Прип‘ять на весняно-літній період 2024 року для забезпечення потреб населення та галузі економіки водними ресурсами.


25 березня 2024 року

Сьогодні в Басейновому управління водних ресурсів річки Прип’ять відбулося нагородження учасників квесту «Водяний дракон», який був присвячений Всесвітньому дню водних ресурсів.

Дипломи отримали Софія Гарбар та Віктор Таргонський, які протягом двох тижнів виконували різноманітні завдання: фіксували для чого протягом дня вони використовують воду; забезпечили собі запаси води на випадок надзвичайної ситуації, намалювали карту найближчих річок, тощо.

Марафон організовано Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Державним агентством водних ресурсів України, Всесвітнім фондом природи (WWF Ukraine) та проєктом EU4Environment - Water and Data.


22 березня 2024 року

Щорічно 22 березня світова спільнота відзначає Всесвітній день водних ресурсів, запроваджений Генеральною Асамблеєю в 1993 році. Цьогоріч тематика Всесвітнього дня водних ресурсів: «Вода для миру».

У цей день – всі країни світу акцентують увагу на дбайливому ставленні до водних ресурсів Землі та проводять заходи, присвячені підвищенню інформованості громадськості стосовно важливості збереження та освоєння водних ресурсів.

Працівники Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять долучились до відзначення Всесвітнього дня водних ресурсів та провели 18 просвітницьких еко-уроків на тему «Вода для миру» в дошкільних закладах і гімназіях області з метою поглибити знання дітей про значення води, виховання дбайливого ставлення до водних ресурсів, ощадливого використання води. На уроках були продемонстровані відеоролики «Річки України», «Про фосфати», «Як економно використовувати воду». Серед учнів були організовані конкурси малюнків на водну тематику. Також опубліковано 7 статей в засобах масової інформації про використання і відтворення водних ресурсів та їх цінність для людства.

За участі фахівців БУВР Прип’яті на базі Житомирського агротехнічного фахового коледжу відбулась конференція «Вода: проблеми та шляхи вирішення» присвячена Всесвітньому дню водних ресурсів.

В ході проведених заходів висвітлювались питання щодо стану водних ресурсів, їх відтворенню та якості, які безумовно залежать від режиму їх використання. Система управління водними ресурсами вимагає істотного поліпшення, але вирішити проблеми річок без участі широких кіл громадськості, людей, які проживають саме на їх берегах, неможливо. Через ігнорування природоохоронних підходів до господарювання негативний вплив людської діяльності проявляється повсюдно. Часто економічні та споживацькі підходи до використання природних ресурсів переважають над екологічними. Широкого розмаху набуло будівництво на берегах водойм, інтенсивно продовжується їх забруднення стічними водами, тим самим річки та озера втрачають здатність до самоочищення. Все це впливає на якісний стан водних ресурсів.

Екологічний стан водних ресурсів нерозривно пов’язаний з процесом зміни клімату. Вода є найдорожчим ресурсом, що потребує відповідального та раціонального використання, адже кліматичні зміни у водній сфері вже незворотні, і від кожного з нас залежить, як у подальшому розвиватимуться ці зміни.

Пам'ятаємо! Ресурси води не безкінечні, і наше здоров’я залежить від її кількості і якості! Шанобливе ставлення до води збереже нашу планету блакитною – з усіма її океанами, морями, річками, озерами та джерелами. Не будемо байдужими до свого майбутнього!


21 березня 2024 року

Напередодні Всесвітнього дня водних ресурсів про важливість загального доступу до чистої води і численні загрози з якими стикається людство говорили на студентській конференції «Вода: проблеми та шляхи вирішення», яка відбулась в Житомирському агротехнічному фаховому коледжі за участі спеціалістів Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять.

Зі вступним словом до учасників конференції звернулась голова циклової комісії спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» Діана Палій, яка наголосила, що цьогорічний Всесвітній день водних ресурсів проходить під гаслом «Вода для миру». Протягом останніх двох років українці особливо відчули цінність чистої води, оскільки багатьох людей було позбавлено доступу до питної води.

Війна між Україною та росією вже призвела до тяжких екологічних наслідків, доступу цивільного населення до якісної прісної питної води. Багато водних інфраструктур, таких як дамби, мости, гідротехнічні споруди, системи водопостачання та водовідведення були пошкоджені, або зруйновані та знаходяться під загрозою військових дій, як наслідок водна безпека України опинилась під загрозою.

В представленій презентації начальниця відділу ведення водного кадастру та моніторингу вод Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Марія Шкльода акцентувала увагу на запроваджені системи управління водними ресурсами за басейновим принципом, адаптації принципів законодавства до стандартів законодавства Європейського Союзу у водній сфері, планах управління річковими басейнами, які є ключем до реалізації інтегрованого управління водними ресурсами та досягнення головної стратегічної мети-доброго екологічного та хімічного стану поверхневих вод та вирішенні головних водно-екологічних проблем суббасейну Прип’яті шляхом реалізації запропонованих заходів спрямованих на досягнення екологічних цілей.

У своїх виступах викладачі та здобувачі освіти коледжу представили презентації щодо екологічних проблем питної води та її охорони, проблемах організації водопостачання населених пунктів, впливу воєнний дій на якість питної води, хімічних і мікробіологічних аспектах якості питної води та збереженні підземних вод, які забезпечують майже половину всієї питної води у світі та зазначили, що дефіцит водних ресурсів має географічні та соціально-економічні причини, які зумовлені просторовою та сезонною невідповідністю попиту на прісну воду та зростанням населення, підвищенням рівня життя, зміною структури споживання та збільшенням площ зрошуваних угідь.

Викладач дисципліни «Водопостачання» Наталія Мірошніченко у заключному слові зазначила що метою проведеного заходу було підвищення обізнаності значення і важливість води для продовження життя на Землі, раціональне використання водних ресурсів та вирішення проблем із водопостачанням та якістю води, яку споживає людство.

Учасники конференції дійшли згоди, що вода – основа життя на нашій Планеті, нам необхідно навчитися цінувати її та оберігати від забруднення і використовувати розумно, щоб не втратити те, завдяки чому ми існуємо


20 березня 2024 року

Щорічно 22 березня відзначається Всесвітній день водних ресурсів

І саме з нагоди свята Центром підвищення кваліфікації працівників водного господарства організоване навчання для працівників водогосподарських організацій, національних природних парків, науковців, фахівців Міндовкілля на тему «Здійснення моніторингу довкілля. Зміни у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля».

Участь у навчанні взяли спеціалісти Басейнового управління водних ресурсів, яке є суб’єктом моніторингу поверхневих вод.

Рімою Куштин, спеціалістом команди підтримки реформ Міндовкілля висвітлені основні засади щодо реформування системи моніторингу довкілля, функціонування підсистем ДСМД, а саме моніторингу вод; моніторингу повітря; земель і грунтів; біологічного та ландшафтного різноманіття та лісів.

Інформовано про внесення змін щодо державної системи моніторингу довкілля до 17 законодавчих актів, а саме Водного, Земельного та Лісового кодексів України, ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», ЗУ «Про природно-заповідний фон України» та інших в частині нормативних інструментів з організації та здійснення моніторингу за станом об’єктів довкілля та ключових проблемах державної системи моніторингу довкілля, доступу до екологічної інформації.

На завершення учасники заходу активно обговорили питання щодо моніторингу зрошувальних земель та органах які несуть відповідальність про надання екологічної інформації.

Наголошуємо, що саме моніторинг вод забезпечує виконання завдань з розробки одного із елементів Плану управління річковим басейном наближаючи досягнення головної мети-доброго екологічного стану поверхневих вод.


19 березня 2024 року

РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОГО МОНІТОРИНГУ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД В СУББАСЕЙНІ ПРИП’ЯТІ ЗА ЛЮТИЙ 2024 РОКУ

Об'єкти, створи і періодичність відбору проб у суббасейні Прип’яті на 2024 рік визначені Програмою державного моніторингу вод (в частині діагностичного та операційного моніторингу поверхневих вод).

Загалом у лютому в суббасейні Прип’яті забезпечено відбір 38 проб поверхневих вод (100 % до плану) та відправлено до лабораторії моніторингу вод Північного регіону, м. Вишгород, де за допомогою сучасного новітнього обладнання у зразках води виконані хроматографічні та спектрометричні дослідження вмісту пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, лікарських засобів, важких металів, тощо.

За результатами вимірювань виявлена присутність забруднюючих пріоритетних речовин, без перевищень максимальних значень Екологічного Нормативу Якості (ЕНЯмах), таких як поліароматичні вуглеводні-флуорантен; леткі органічні сполуки- дихлорметан (хлористий метилен) та важкі метали – кадмій, нікель, мишьяк та хром загальний, які надходять до водних об’єктів як від точкових, так і дифузних джерел забруднення.

Значення більшості фізико-хімічних показників якості поверхневих вод знаходяться значно нижче ГДК для водойм госппитного та рибогосподарського водокористування, за виключенням перевищення вмісту заліза загального, азоту амонійного та марганцю, що обумовлено впливом болотних вод водозбірного басейну Прип’яті, який містить багато органомінеральних сполук заліза і носить природний характер.

Вміст розчиненого у воді кисню знаходився у межах норми- 7,87-13,28 мгО2/дм3.

Інформація про результати досліджень та якісний стан масивів поверхневих вод у межах суббасейну Прип’яті за лютий наведено у інфографіці, а більш детальний аналіз вміщений за посиланням: https://buvrzt.gov.ua/yakist.html


14 березня 2024 року

Міжнародний день боротьби проти гребель, створений в 1998 році представниками екологічних спільнот 20-ти країн на інтернаціональній конференції в місті Курітіба (Бразилія). Конференція запропонувала всі акції здійснювати під гаслом: «Хай вода несе життя, а не смерть!» і закликала уряди, міжнародні агентства та інвесторів встановити мораторій на будівництво великих гребель, поки не буде виконано міжнародну незалежну експертизу проєктів їх будівництва, а також не визначено компенсований збиток людям і природі.

Одне з гасел говорить про необхідність підтримувати чистоту водойм, організовувати розчищення річок. В наші дні регулярні заходи, які проводять представники антигреблевого руху, збирають щоразу близько 100 000 людей по всьому світу.

Створення дамб негативно впливає не тільки на розвиток самих водойм, а й на стан інших природних об’єктів. Порушення природного перебігу річки може стати причиною справжніх катаклізмів, з якими людина буде не в змозі боротися.

Важливо дбати про збереження річкових екосистем вже сьогодні – вони джерело життя на Землі!


12 березня 2024 року

12 березня 2024 року у місті Житомирі відбувся захід з публічного громадського обговорення проєкту Плану управління річковим басейном Дніпра, до якого належить суббасейн річки Прип’ять.

З вітальним словом до учасників заходу звернулись заступник голови Держводагентства Ігор Гопчак та голова Басейнової ради річки Прип’ять Євгеній Герасімов.

Зокрема, Ігор Гопчак зазначив, що розробка Планів управління річковими басейнами є євроінтеграційним зобов’язанням України в частині імплементації Водної Рамкової Директиви ЄС та ключовим досягненням у частині водної політики під час переговорного процесу щодо членства України в ЄС.

Євгеній Герасімов наголосив на тому, що реалізація Планів управління річковими басейнами – це виконання програми заходів для досягнення доброго екологічного та хімічного стану масивів поверхневих вод.

У заході взяли участь 101 представник влади, водогосподарських організацій, члени басейнової ради, представники територіальних громад, заінтересовані сторони, водокористувачі басейну (водоканали), науковці, представники громадськості тощо.

Представники проєкту Олексій Ярошевич та Катерина Мудра розповіли про План управління річковим басейном Дніпра (суббасейн річки Прип’ять) 2025 – 2030 рр., аналіз стану річкового басейну та екологічний і хімічний стани масивів поверхневих вод. Заступник начальника Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Олег Микитин представив повний перелік Програм (планів) для району річкового суббасейну річки Прип’ять, їх зміст та проблеми, які передбачено вирішити.

Після цього відбулося публічне громадське обговорення проєкту Плану та обговорення пропозицій та зауважень.

За результатами публічного обговорення проєкту Плану управління річковим басейном Дніпра (суббасейн річки Прип’ять) буде доповнено розділ 9 ПУРБ Дніпра: «Звіт про інформування громадськості та громадське обговорення проєкту Плану управління річковим басейном».

Нагадуємо, що з текстом ПУРБ Дніпра (суббасейн Прип'яті) можна ознайомитися за посиланням https://davr.gov.ua/plan-upravlinnya-richkovim-basejnom-dnipra1 , а прийом всіх зауважень і пропозицій здійснюється на емейл rbmp@davr.gov.ua до 21 червня 2024 року включно, тож запрошуємо долучитися.

Громадські обговорення були проведені за підтримки проєкту ЄС "Водні ресурсі та екологічні дані" EU4Environment&Data.


5 березня 2024 року

Фахівці Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять взяли участь у навчанні на тему «Проблеми глобальних водних ресурсів. Водні ресурси і водокористування в Європі та Україні».

Захід проходив за ініціативи Центру підвищення кваліфікації працівників водного господарства з участю лектора – Василя Гребіня, доктора географічних наук, професора, завідувача кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Були розглянуті питання щодо водної політика у світі та ЄС; поняття загальних та внутрішніх відновних водних ресурсів та водні ресурси Європи і України, їх використання.


12 березня 2024 року

Проведення публічного громадського обговорення проєкту Плану управління річковим басейном Дніпра (суббасейн річки Прип’ять) на 2025-2030 роки

Відбудеться захід з публічного громадського обговорення проєкту Плану управління річковим басейном Дніпра (суббасейн річки Прип’ять).

Захід відбудеться у форматі засідання, місце проведення – місто Житомир. Також до заходу можна долучитись у режимі відеоконференції.

Заявки для участі у заході приймаються до 17:00 години 8 березня 2024 року в електронному вигляді на електронну адресу: buvrp@buvrzt.gov.ua контактна особа: Гоша Оксана, телефон: 096-14-04-967 або зареєструватися за посиланням https://forms.gle/6RwKjathrAVqeixW9 У заявці про бажання взяти участь у заході необхідно обов’язково вказати контактні дані представників, які візьмуть участь в обговоренні, а саме прізвище, ім’я, по батькові, посаду та найменування організації (за наявності), контактний телефон та електронну адресу.

Інформація про місце та час проведення заходу буде надіслана зареєстрованим учасникам на вказані у заявці електронні адреси.

Посилання для підключення до відеоконференції буде надіслано зареєстрованим учасникам на вказані у заявці електронні адреси.

З текстом проєкту Плану ПУРБ Дніпра (суббасейн Прип’яті) можна ознайомитися за посиланням https://davr.gov.ua/plan-upravlinnya-richkovim-basejnom-dnipra1

Акредитація ЗМІ за телефоном: 096-14-04-967:

Захід організовує Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять за підтримки проєкту ЄС EU4Environment:Water Resources and Data.


1 березня 2024 року

З метою обговорення питань щодо роботи інформаційно-аналітичної системи «Є-моніторинг» спеціалісти Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять взяли участь в онлайн-зустрічі Державного агентства водних ресурсів України з обговорення питань щодо попередніх тестових випробувань системи «Є-моніторинг», а саме проведення перевірки інструментів для формування актів, протоколів відборів і вимірювань проб води у системі «Є-моніторинг» та перевірки довідників і результатів моніторингу вод за попередні роки.

Наразі система «Є-моніторинг» єдина у системі Держводагентства, яка збирає, аналізує і зберігає показники щодо якісного стану поверхневих вод!


16 лютого 2024 року

З Днем єднання!

Ми сильні, рішучі та незалежні, бо ми разом! Перемоги нам, миру та добробуту!


16 лютого 2024 року

РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОГО МОНІТОРИНГУ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД В СУББАСЕЙНІ ПРИП’ЯТІ ЗА СІЧЕНЬ 2024 РОКУ

Об'єкти, створи і періодичність відбору проб у суббасейні Прип’яті на 2024 рік визначені Програмою державного моніторингу вод (в частині діагностичного та операційного моніторингу поверхневих вод).

Згідно графіку у суббасейні річки Прип’ять протягом січня відібрано 36 проб поверхневих вод при плані 38 (95 %) та відправлено до лабораторії моніторингу вод Північного регіону, м. Вишгород, де за допомогою сучасного новітнього обладнання у зразках води виконуються хроматографічні та спектрометричні дослідження вмісту пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, лікарських засобів, важких металів, тощо.

Протягом січня Міжрегіональний офіс захисних масивів Дніпровських водосховищ не здійснював відбір проб у створах: р. Прип’ять, м. Чорнобиль та р. Уж, перед впадінням в р. Прип’ять, вплив дифузних джерел забруднення. Наразі офісом ведуться перемовини з Державним агентством України з управління зоною відчуження щодо доступу і можливості відбору проб у зазначених створах.

Крім того у суббасейні Прип’яті за затвердженою Програмою виконується операційний моніторинг по 4-х питних водозаборах та 6-ти транскордонних масивах поверхневих вод, де визначаються основні фізико-хімічні показники поверхневої води.

За результатами вимірювань вмісту хімічних пріоритетних речовин зафіксовано перевищення максимальних значень Екологічного Нормативу Якості (ЕНЯмах) за вмістом:

- гептахлору по 6-ти пунктах моніторингу, мінімальне значення-0,001 мкг/дм3 р. Случ, нижче м. Сарни та р. Ствига, с. Познань (перевищення у 3,3 раза), максимальне значення -0,031 мкг/дм3 р. Болдурка, с. Лагодів (перевищення в 103,3 раза);
- нікелю та його сполуках по 3-х пунктах моніторингу, мінімальне значення- 38,4 мкг/дм3 р. Хомора, смт. Понінка (перевищення в 1,1 раза), максимальне значення - 131,2 мкг/дм3 р. Ствига, с. Познань (перевищення в 2,6 раза).
- Вміст розчиненого у воді кисню в межах норми, 8,03-13,36 мгО2/дм3.

Інформація про результати досліджень та якісний стан масивів поверхневих вод у межах суббасейну Прип’яті за січень наведено у інфографіці, а більш детальна інформація вміщена за посиланням https://buvrzt.gov.ua/yakist.html


15 лютого 2024 року

Працівники БУВР Прип’яті прийняли участь в інформаційно-просвітницькому семінарі на тему: «Профілактика виробничого травматизму», який відбувся дистанційно на платформі Google Meet.

Під час семінару було розглянуто слідуючи питання:

- Поняття виробничого травматизму.Види травматизму;
- Правила поведінки під час перебування на водоймах;
- Правила поведінки на воді;
- Правила експлуатації електропобутових та газових приладів;
- Правила поведінки при користуванні предметами побутової хімії та піротехнічними засобами;
- Правила експлуатації електрогенераторів;
- Правила поведінки під час виникнення пожеж;
- Основні заходи попередження та профілактики травматизму;
- Надання першої медичної допомоги при травмуванні.


15 лютого 2024 року

13 лютого начальник БУВР Прип’яті Василь Азима в робочому відрядженнї до Радомишльської дільниці спільно з фахівцями дільниці обговорили питання управління водними ресурсами та належної експлуатації водогосподарських систем. Оглянуті водогосподарські об’єкти в зоні їх діяльності, а саме: Мірчанська та Вирвинська осушувальні системи та Заболотська ділянка гончарного дренажу.

Дані системи є осушувально-зволожувальними, призначені для регулювання водно-повітряного режиму на сільськогосподарських угіддях та захисту від підтоплення домогосподарських володінь.

Наразі проводяться роботи по підготовці до роботи систем у вегетаційний період. Виконуються доглядові роботи на меліоративних каналах та з ремонту гідротехнічних споруд, що дає можливість за допомогою шлюзів-регуляторів затримати воду на вегетаційний період.

У межах робочої поїздки оглянуто ставок с.Мірча, який служить для регулювання водного режиму Вирвинської осушувальної системи. Стан гідроспоруди спроможний пропустити високі води.

Начальник управління Василь Азима спілкувався з оглядачами гідротехнічних об’єктів, що виконують роботи на даних системах.

Також розглянуто ряд інших виробничих питань.


15 лютого 2024 року

8 лютого 2024 року загинув мобілізований працівник Радомишльської дільниці БУВР Прип’яті – Оладько Олег Миколайович, 13.11.1974 року народження

Вірний син України став на захист нашої країни. Мужній чоловік пройшов надважкий шлях справжнього воїна . В 2014 році – приймав участь в АТО, в листопаді 2023 року був призваний до лав ЗСУ. Стійко виконував військовий обов’язок і до останнього подиху залишився вірним сином українського народу.

На жаль, Герої вмирають... 8 лютого Олег Оладько загинув. Україна знову втратила одного з найкращих своїх синів, а родина Оладьків – найріднішого чоловіка і батька, сина та брата.

БУВР Прип’яті висловлює щирі співчуття дружині Героя – Олені Оладько, дітям, усім рідним і близьким полеглого воїна. Розділяємо горе разом з вами, низько схиляємо голови в скорботі.


14 лютого 2024 року
Повінь та паводок

Повінь – це затоплення місцевості внаслідок підйому рівня води в річці, водоймі, що викликається значним, відносно тривалим підвищенням рівня води і спостерігається щороку в один і той же сезон.

Паводок – це фаза водного режиму ріки, яка може багаторазово повторюватися в різні сезони року, що характеризується інтенсивним,  короткочасним, збільшенням витрат і рівнів в оди, які викликаються дощем або інтенсивним таненням снігу під час відлиги. Фактори небезпеки повеней та паводків:
– руйнування будинків та будівель, мостів; – розмив залізничних та автомобільних шляхів;
– аварії на інженерних мережах; – знищення посівів; – жертви серед населення та загибель тварин.
Внаслідок повені, паводку починається просідання будинків та землі, виникають зсуви та обвали.

Дії у випадку загрози виникнення повені, паводка:

Уважно слухайте інформацію про надзвичайну ситуацію та інструкції про порядок дій, не користуйтеся без потреби телефоном, щоб він був вільним для зв’язку з вами.
Зберігайте спокій, попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку.
Дізнайтеся у місцевих органах державної влади та місцевого самоврядування  про місце збору мешканців для евакуації та готуйтеся до неї.
Підготуйте документи, одяг, найбільш необхідні речі, запас продуктів харчування на декілька днів, медикаменти.
Складіть все у валізу. Документи зберігайте у водонепроникному пакеті.
Від’єднайте всі споживачі електричного струму від електромережі, вимкніть газ.
Переженіть худобу, яка є у вашому господарстві, на підвищену місцевість.

Дії в зоні раптового затоплення під час повені, паводка:

Зберігайте спокій, уникайте паніки.
Швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, продукти та інші необхідні речі.
Надайте допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку. Вони підлягають евакуації в першу чергу.
По можливості негайно залишіть зону затоплення.
Перед виходом з будинку вимкніть електро- та газопостачання, загасіть вогонь у грубах. Зачиніть вікна та двері, якщо є час – закрийте вікна та двері першого поверху дошками (щитами).
Відчиніть хлів – дайте можливість худобі врятуватися.
До прибуття допомоги залишайтесь на верхніх поверхах, дахах, деревах чи інших підвищеннях, сигналізуйте рятівникам, щоб вони мали змогу швидко вас знайти.
Потрапивши у воду, зніміть з себе важкий одяг і взуття, відшукайте поблизу предмети, якими можна скористатися до одержання допомоги.
Не переповнюйте рятувальні засоби (катери, човни, плоти та інше).

Дії після повені, паводка:

Переконайтесь, що ваше житло не отримало внаслідок повені ніяких ушкоджень і йому не загрожує руйнування, відсутні провалини в будинку і навколо нього, не розбите скло і немає небезпечних уламків та сміття.
Не користуйтесь електромережею до повного висихання будинку.
Обов’язково кип’ятіть питну воду, особливо з джерел водопостачання, які були підтоплені.
Просушіть будинок, проведіть ретельне очищення та дезінфекцію забрудненого посуду і домашніх речей та прилеглої до будинку території.
Електроприладами можна користуватися тільки після їх ретельного просушування.
Заборонено вживати продукти, які були підтоплені водою під час повені. Позбавтеся від них та від консервації, що була затоплена водою і отримала пошкодження.
Все майно, що було затопленим, підлягає дезінфекції.
Дізнайтеся у місцевих органах державної влади та місцевого самоврядування адреси організацій, що відповідають за надання допомоги потерпілому населенню.


06 лютого 2024 року

З метою вжиття заходів для завершення прийняття Звітів про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) за 2023 рік у електронному вигляді через Портал електронних послуг Держводагентства України та остаточного підведення підсумків і подальшого опрацювання узагальнення даних державного обліку водокористування у межах Житомирської області Басейновим управлінням водних ресурсів річки Прип’ять проведене навчання з начальниками дільниць та інженерами з використання водних ресурсів на тему: «Ведення державного обліку водокористування».

Станом на 05 лютого 2024 року забезпечено прийом 870 Звітів, що становить 94 % до минулого року та потребує забезпечення належного супроводу водокористувачам, які ще не подали Звіти. У результаті заповнення необхідно особливу увагу приділити інформації по водозаборах і використанню води, скидах зворотних вод, лімітах заборів та використання води та забруднюючих речовинах.

Звертаємо увагу, що у разі виявлення помилок до 01 березня 2024 року водокористувачі мають можливість подати коригуючий Звіт!


05 лютого 2024 року

На виконання наказу Держводагентства України від 27.01.2024 №9 «Щодо підготовки водогосподарських систем до роботи в 2024 році» працівники Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять виконують комплекс заходів з підготовки водогосподарських об’єктів на системах до роботи в 2024 році.

Проведено обстеження водогосподарських систем з метою визначення обсягів ремонтно - доглядових робіт на 2024 рік та робіт, які необхідно виконати для підготовки до роботи систем у вегетаційний період.

З метою підготовки гідротехнічних споруд до пропуску льодоходу, повені та паводків, відкрито затвори на шлюзах-регуляторах, проведено своєчасне зниження рівнів води в каналах.

Для забезпечення вчасної організації робіт з ремонту водогосподарських об’єктів та контролю за якістю виконаних ремонтних робіт, 31 січня 2024 року проведено плановий виїзд спеціалістів управління на чолі з начальником Василем Азимою на водогосподарські системи Звягельського району.

Оглянуті водогосподарські об’єкти, на яких проводено роботи з очищення каналів від замулення та наносів, виконані роботи з ремонту гідротехнічних споруд та проведено роботи із захисту від шкідливої дії вод.


05 лютого 2024 року

Представники Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять взяли онлайн участь у науково - практичній конференції «Малі річки: кліматичні та екологічні виклики», яка відбувалась за ініціативи Звягельської міської ради.

Під час заходу був презентований збірник «Малі річки: кліматичні та екологічні виклики» у якому представлені цінні відкриття та нові підходи до вирішення проблем, пов’язаних з малими річками в Україні. .

Окремим питанням було представлення Плану по очищенню річки Случ, зокрема виділено основні завдання: санітарна чистка прибережної зони від кущів та видалення аварійних дерев; косіння русла від порослі; косіння очерету та очищення русла річки від очеретяних острівків.

У поточному році заплановано провести роботи на ділянках річки Случ від Звягельського РЕМ до Лесиного острову та від Лесиного острову до рятувальної станції. На сьогодні вже проводиться санітарне очищення берегів від порослі та аварійних дерев.


02 лютого 2024 року

Щорічно 2 лютого у світі відзначається День водно-болотних угідь, започаткований з нагоди ухвалення Конвенції з водно-болотних угідь, яка була підписана 2 лютого 1971 року в місті Рамсар.

Початкову мету Рамсарської Конвенції (Конвенція з водно-болотних угідь міжнародного значення, як середовища перебування водоплавних птахів) —збереження водно-болотні угідь як середовища для водоплавних птахів — було розширено, і сьогодні вона охоплює всі аспекти збереження й збалансованого використання водно-болотних екосистем.

Водно-болотні угіддя підтримують неможливе без них життя дикої природи на планеті, виконуючи дуже багато функцій: екологічну, гідрологічну, регулятивну, екосистемну, ландшафтно-біотопічну, соціально-культурну, ресурсну, рекреаційну, науково-освітню тощо. У зв'язку з життєво важливими функціями, які виконують водно-болотні угіддя, вони потребують посиленої охорони, передусім, посиленої правової охорони, оскільки руйнівна антропогенна дія може призвести до виснаження водно-болотних угідь та до втрати водно-болотними угіддями своїх найважливіших функції та властивостей.

Збереження водно-болотних угідь – це природний захист, що допомагає у протидії зміні клімату та її наслідкам. Кожен гектар водно-болотних угідь поглинає до 14,2 млн літрів паводкової води та допомагає зменшити масштаби повеней. Вони також стримують та послаблюють посухи. В межах торфовищ зберігається ~30% наземного вуглецю. А це у 2 рази більше, ніж у всіх лісах світу.

Для майбутнього людства та планети ми маємо усвідомити важливість припинення їх руйнування. Почати відновлювати водно-болотні екосистеми, берегти джерела прісної води та збалансовано їх використовувати.


31 січня 2024 року

Фахівці Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять взяли участь у навчанні, яке проводилось Центром підвищення кваліфікації працівників водного господарства на тему: «Управління промисловими відходами: хвостосховища».

Під час навчання розглянуті наступні питання:

- Хвостосховища України. Дослідження, законодавство ЄС та України;

- Інвентаризація хвостосховищ в басейні Дністра (2018-2020 роки);
- Дослідження на сході України (2019-2020 роки);
- Огляд законодавчих норм щодо управління хвостосховищами. Розвиток з огляду стандартів ЄС.


30 січня 2024 року

Представники Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять, які включені до координаційної робочої групи щодо підготовки планів управління річковими басейнами взяли участь у засіданні щодо громадського обговорення проєктів планів управління річковими басейнами та проходження стратегічної екологічної оцінки.

Під час засідання розглянуто питання щодо план-графіку робіт на 2024 рік в частині планів управління річковими басейнами та врахування зауважень і пропозицій під час проходження громадського обговорення.


26 січня 2024 року

Щорічно відзначається Всесвітній день екологічної освіти, спрямований на досягнення гармонійних взаємин людини та довкілля. Для досягнення цієї мети необхідно навчитися жити в гармонії з природою, знизивши рівень впливу людини на стан екології.

Екологічна освіта і в Україні, і у світі вважається сьогодні пріоритетним напрямом навчання і виховання населення. Людству необхідно звернути увагу на проблеми забруднення довкілля.

Підвищувати рівень екосвідомості необхідно змалечку і не лише один раз на рік у цей день. Адже гармонійне співіснування соціуму та навколишнього середовища, пошук нових екологічних винаходів – це головна ціль сьогодення. Тому необхідно формувати усвідомленість та розвивати відповідну поведінку, яка має бути спрямована на збереження наявних на Землі видів флори і фауни.

Шкода, завдана довкіллю України російською армією, є непоправною. Війна стала справжнім екоцидом для українських лісів, земель, надр та водойм. Відновлення природного середовища країни можливе тільки після остаточної перемоги, однак необхідно вже сьогодні усвідомити значимість безпечного та здорового довкілля для країни та здоров’я кожного з нас.

Віримо в перемогу і дбаємо про довкілля!


25 січня 2024 року

Начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Василь Азима прийняв участь у засіданні колегії Житомирської обласної державної адміністрації.

Засідання проходило під головуванням начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечко, в ході якого були підведені підсумки роботи структурних підрозділів адміністрації та територіальних органів виконавчої влади в області.


18 січня 2024 року

РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОГО МОНІТОРИНГУ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД В СУББАСЕЙНІ ПРИП’ЯТІ ЗА ГРУДЕНЬ 2023 РОКУ

Для встановлення екологічного та хімічного станів масивів поверхневих вод у суббасейні Прип’яті протягом грудня відбрано 36 проб поверхневих вод.

Аналізи якості води включали визначення фізико-хімічних та хімічних показників якості води (пріоритетних) та хімічних показників (басейнових специфічних).

Вміст розчиненого у воді кисню становив 2,69-12,72 мгО2/дм3 при нормі не менше 4,0 мгО2/дм3. В Чернелівському водосховищі на річці Случ, питному водозаборі м. Хмельницький фіксується порушення кисневого режиму.

Інформація про результати досліджень та якісний стан масивів поверхневих вод у межах суббасейну Прип’яті протягом грудня наведено у інфографіці, а більш детальна інформація вміщена за посиланням https://buvrzt.gov.ua/yakist.html


17 січня 2024 року

Відбулося перше засідання басейнової ради річки Прип’ять оновленим персональним складом!

Басейнова рада розглянула питання щодо стану підготовки водогосподарських систем та гідротехнічних споруд для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру при пропуску повені та паводків в басейні річки Прип’ять у 2024 році. Було наголошено, що захист від повені та паводків є однією із найголовніших водогосподарських проблем.

Система захисту має мати комплексний характер, створюватись з урахуванням особливостей формування та проходження повеней та паводків, потребує чіткої взаємодії відповідних органів на території басейну річки Прип’ять.

Членам басейнової ради, для розгляду, були представлені пропозиції до Плану заходів із захисту від шкідливої дії вод на 2024 рік в басейні річки Прип’ять у Рівненській, Житомирській, Волинській та Тернопільській областях. Було погоджено 13 пропозицій, які здебільшого стосуються капітального ремонту гідротехнічних споруд для безаварійного пропуску та регулювання рівнів води та кріпленню берегів річок басейну Прип’яті.

Під час засідання затверджений план роботи басейнової ради на 2024 рік, який сформований з урахуванням пропозицій наданих членами басейнової ради.

Засідання басейнової ради пройшло під головуванням голови басейнової ради річки Прип’ять Євгенія Герасімова в режимі активного обговорення та прийнятті спільних рішень!


15 січня 2024 року

Спеціалісти Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять, які безпосередньо здійснюють ведення державного обліку водокористування, взяли участь в онлайн-конференції на тему «Державний облік водокористування. Ведення обліку, перевірка правильності заповнення форми 2 ТП-водгосп (річна)» організованою Центром підвищення кваліфікації працівників водного господарства.

Учасників конференції ознайомлено з нормативно-правовою базою та організаційними заходами державного обліку водокористування, Порядком функціонування модуля «Подання звіту про використання води в електронній формі» Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України.

В ході дискусій учасники заходу активно долучились до обговорення особливостей обліку окремих видів водокористування при складанні Звітів водокористувачами, які використовують воду для рибогосподарських потреб, гідроенергетики та водокористувачів, що мають у своєму складі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не звітують самостійно.


04 січня 2024 року

Оновлена басейнова рада річки Прип’ять 17 січня 2024 року об 10:00 збереться на чергове онлайн-засідання!

Під час зборів розглядатимуться наступні питання:

1. Розгляд та затвердження плану роботи басейнової ради річки Прип’ять на 2024 рік.
2. Про стан підготовки водогосподарських систем та гідротехнічних споруд для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру при пропуску повені та паводків в басейні річки Прип’ять у 2024 році.
3. Розгляд пропозицій до Плану заходів із захисту від шкідливої дії вод на 2024 рік в басейні річки Прип’ять.
4. Різне

Для приєднання до відеозустрічі необхідно перейти за посиланням:https://meet.google.com/cyz-fihp-wey

Контактна особа:
Гоша Оксана Олександрівна, тел.: 096-14-04-967


02 січня 2024 року

ЩОДО РОЗГЛЯДУ ДОКУМЕНТІВ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ЗА 2023 РІК

З метою забезпечення задоволення потреб населення та галузей економіки у водних ресурсах члени технічної ради Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять протягом 2023 року розглянули та надали 337 пропозицій Сектору у Житомирській області Держводагентства України щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування водокористувачам області, 41 пропозицію щодо погодження нормативів водопостачання для підприємств, які надають послуги з централізованого водопостачання і водовідведення та 1140 проєктів щодо встановлення режимів роботи на водних об'єктах.

Загалом у 2023 році головою технічної ради Василем Азимою скликано 50 засідань. При розгляді документів на видачу дозволу на спецводокористування були враховані умови дотримання водокористування, визначених у попередньому дозволі на спецводокористування, наявність скидів стічних вод у водні об’єкти та у разі настання маловоддя, у меженний період пропонувалось частково або повністю обмежувати водокорис-тування, шляхом зменшення лімітів забору води.


Новини БУВР Прип'яті за попередні роки:

2023 рік
2022 рік
2021 рік
2020 рік
2019 рік

19 грудня 2023 року

РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОГО МОНІТОРИНГУ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД В СУББАСЕЙНІ ПРИП’ЯТІ ЗА ЛИСТОПАД 2023 РОКУ

Для встановлення екологічного та хімічного станів масивів поверхневих вод у суббасейні Прип’яті протягом листопада відбрано 36 проб поверхневих вод.

Аналізи якості води включали визначення фізико-хімічних та хімічних показників якості води (пріоритетних) та хімічних показників (басейнових специфічних).

Вміст розчиненого у воді кисню становив 3,2-10,56 мгО2/дм3 при нормі не менше 4,0 мгО2/дм3. За даними моніторингу у р. Случ, 406 км, с. Чернелівське вдсх., питному в/з м. Хмельницький фіксується порушення кисневого режиму.

Інформація про результати досліджень та якісний стан масивів поверхневих вод у межах суббасейну Прип’яті протягом листопада наведено у інфографіці, а більш детальна інформація вміщена за посиланням https://buvrzt.gov.ua/yakist.html


06 грудня 2023 року

Шановні військовослужбовці, захисники Української держави! Дорогі ветерани!

Вітаю Вас з Днем Збройних Сил України, святом кожного, хто стоїть на захисті нашої Батьківщини, охороняє її кордони, оберігає мир та спокій народу.

Збройні сили України – це армія сильних, відважних, мужніх захисників, які до останнього подиху готові захищати рідну державу. Наші воїни є прикладом незламності духу, самовідданості та віри в рідну державу, в її майбутнє.

Тож шановні наші захисники! Прийміть найщиріші слова привітання з нагоди Дня Збройних Сил України! Бажаю Вам миру та злагоди, віри та сили, успіхів у повсякденному житті, впевненості у своїх силах, нескінченної енергії, мужності та відваги у військовій службі в ім'я єдиної, суверенної та незалежної України.

Слава ЗСУ!
Слава Україні!


29 листопада 2023 року

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять взяло участь в Першому водному форумі Житомирщини, який стартував у м. Житомирі за сприянням Житомирської міської ради в межах проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ», що виконується німецькою урядовою компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за фінансової підтримки урядів Німеччини і Швейцарії.

Форум зібрав ключових експертів водної галузі задля обговорення, обміну досвідом, розробки стратегій для вирішення найбільш гострих водно-екологічних проблем та встановлення партнерства між учасниками з різних секторів для спільної роботи у сфері водних ресурсів.

Основними результатами Першого водного форуму стали:
• розробка резолюції, в якій викладені основні висновки та рекомендації форуму;
• створення робочої групи з розробки плану дій щодо реалізації рекомендацій форуму та підготовки розділу «Водні ресурси» в рамках розробки Екологічної стратегії міста Житомир»;
• формування спільної стратегії використання і збереження водних ресурсів за допомогою SWOT-аналізу для оцінки сильних і слабких сторін, можливостей та загроз, пов'язаних з управлінням водними ресурсами.


29 листопада 2023 року

Cпеціалісти Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять взяли участь в онлайн навчанні Держводагентства України щодо обговорення питань з наповнення довідників системи «Є-моніторинг» та її введення в тестову експлуатацію.

Ігор Гопчак, заступник голови Держводагентства України наголосив, що система «Є-моніторинг» єдина у системі Держводагентства, яка збирає, аналізує і зберігає показники щодо якісного стану поверхневих вод та з нового 2024 року буде впроваджена на заміну веб-системи «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України».

Для створення довідника системи взято приклад лабораторії Північного регіону МОЗМ дніпровських водосховищ.

Результатом навчання є завдання фахівцям лабораторій, які будуть здійснювати адміністрування системи «Є-моніторинг», заповнити довідник для подальшого введення системи в тестову експлуатацію.


23 листопада 2023 року

Начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Василь Азима та заступник Олег Микитин взяли участь в установчих зборах заінтересованих сторін щодо формування басейнової ради середнього Дніпра.


22 листопада 2023 року

Відбулися установчі збори заінтересованих сторін на яких ухвалено новий персональний склад басейнової ради річки Прип’ять на період 2023-2028 років.

З вступним словом до присутніх звернувся начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Василь Азима та ознайомив присутніх з наказом Держводагентства від 21.07.2023 №89 « Щодо оновлення персонального складу басейнових рад».

Від заінтересованих сторін з Житомирської, Волинської, Рівненської, Київської, Хмельницької, Львівської та Тернопільської областей надійшло 49 пропозицій.

Сформований склад відповідає необхідним квотам, зокрема водокористувачі складають 35%, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади – 15%, місцеві органи виконавчої влади – 12%, наука, освіта – 16%, неурядові організації – 16%, органи місцевого самоврядування – 6%.

На установчих зборах обрано голову басейнової ради та його заступника. На підставі протоколу установчих зборів Басейновим управлінням водних ресурсів річки Прип’ять буде направлено ухвалений персональний склад на затвердження до Державного агентства водних ресурсів України.

Також учасники засідання ухвалили структуру секретаріату басейнової ради та обрали виконавчого секретаря.


21 листопада 2023 року

День гідності та свободи – свято, встановлене на знак вшанування патріотизму та мужності громадян, які стали на захист демократичних цінностей і європейського вибору нашого народу.

Сьогоднішній день – це підтвердження того, що події на Майдані змінили наш народ, об’єднали нас в єдиній, соборній і незалежній Україні.

Нехай буде мирне небо над українською землею, добробут й родинна злагода у ваших домівках, та не згасає віра в щасливе майбутнє 🇺🇦 Української держави.


17 листопада 2023 року
РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОГО МОНІТОРИНГУ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД В СУББАСЕЙНІ ПРИП’ЯТІ ЗА ЖОВТЕНЬ 2023 РОКУ

Для встановлення екологічного та хімічного станів масивів поверхневих вод у суббасейні Прип’яті протягом жовтня відбрано 36 проб поверхневих вод.

Аналізи якості води включали визначення фізико-хімічних та хімічних показників якості води (пріоритетних) та хімічних показників (басейнових специфічних).

Вміст розчиненого у воді кисню становив 5,59-9,84 мгО2/дм3 при нормі не менше 4,0 мгО2/дм3. В Чернелівському водосховищі на річці Случ, питному водозаборі м. Хмельницький вміст розчиненого у воді кисню порівняно з вереснем стабілізувався до нормативних значень з 1,83 до 5,59 мгО2/дм3.

Інформація про результати досліджень та якісний стан масивів поверхневих вод у межах суббасейну Прип’яті протягом жовтня наведено у інфографіці, а більш детальна інформація вміщена за посиланням https://buvrzt.gov.ua/yakist.html


09 листопада 2023 року

В Басейновому управлінні водних ресурсів річки Прип’ять відбулось онлайн-засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем у суббасейні річки Прип’ять на осінньо-зимовий період 2023-2024 років. Були розглянуті такі питання: 1.Аналіз водогосподарської обстановки у суббасейні річки Прип’ять. 2.Пропозиції щодо режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систему у суббасейні річки Прип’ять на осінньо-зимовий період 2023-2024 років. З урахуванням пропозицій учасників водогосподарського комплексу, Міжвідомчою комісією узгоджено оптимальні режими роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем у суббасейні річки Прип‘ять на осінньо-зимовий період 2023-2024 роки для забезпечення потреб водокористувачів.


07 листопада 2023 року

У Держводагентстві України відбувся фінальний тренінг для представників басейнових управлінь водних ресурсів з метою обговорення питань, які виникають на завершальному етапі підготовки проєктів планів управління річковими басейнами. У заході прийняли участь представники координаційної групи Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять.

Учасників засідання привітала в.о. Голови Держводагентства Наталія Латиш, яка наголосила на виконанні планів-графіків процесу розроблення плану управління річковим басейном, що затверджені наказом Міндовкілля від 27.11.2020 № 313 (зі змінами).

Експерти Програми EU4 Environment: Water and Data Олексій Ярошевич та Катерина Мудра акцентували увагу присутніх на окремих моментах у ПУРБах, які потребують доопрацювання та вдосконалення. Зокрема зосередились на Розділі 4 «Картування системи моніторингу, результатів програми моніторингу, що виконуються для поверхневих вод (екологічний і хімічний), підземних вод (хімічний і кількісний), зон (територій), які підлягають охороні», обговоренні переліку карт та додатків до ПУРБ.

Відповідальні за підготовку ПУРБ презентували кінцеві версії проєктів планів управління кожного річкового басейну.

За результатами тренінгу будуть виправлені неточності та звірені дані по усіх розділах структури ПУРБ.


02 листопада 2023 року

Відбулася нарада начальників дільниць та керівників структурних підрозділів Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять.

На нараді розглядалися питання проведення контролю за встановленими режимами роботи водних штучних об’єктів, своєчасного реагування на порушення вимог водного законодавства на землях водного фонду, підсумків проведеного осіннього обстеження водойм, які знаходяться на балансі управління.

За результатами розгляду прийнято рішення посилити контроль за виконанням встановлених режимів роботи водних штучних об’єктів, забезпеченням своєчасного інформування компетентних органів щодо фактів порушення водного законодавства, самовільного проведення робіт на землях водного фонду.

Проаналізовано виконання заходів щодо підготовки об’єктів виробничого призначення та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років, затверджених наказом БУВР Прип’яті «Про забезпечення підготовки водогосподарського комплексу до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2023-2024 років» №82 від 06 липня 2023 року.

Для підготовки до роботи об’єктів виробничого призначення проведено підготовку та випробування 12 котлів, 1 котельні, 0,2 км тепломереж , 0,6 км водопроводів. Створено запас дров в кількості – 280,5 м3. Обладнано 8 машин для перевезення людей, 6 водовідливних засобів, 9 механізмів для боротьби з сніговими заметами. Обладнано 6 побутових приміщень для обігріву працюючих та прийняття їжі, створено запаси пально-мастильних матеріалів, згідно доведених лімітів.

Для підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років об’єктів соціальної сфери проведено підготовку та випробування 1 котла та забезпечено виділення лімітів газу для опалення в кількості 9,0 тис.м3.

Також розглянуті питання контролю за дотриманням норм і правил з охорони праці і пожежної безпеки в осінньо-зимовий період та наголошено на посиленні контролю за їх виконанням.

Нараду проводив начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Василь Азима .


22 листопада 2023 року

Відповідно до наказу Держводагентства від 21.07.2023 року № 89 «Щодо оновлення персонального складу басейнових рад» Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’яті визначено відповідальним за підготовку зборів заінтересованих сторін, оновлення персонального складу басейнової ради річки Прип’ять.

Проведення зборів заінтересованих сторін щодо утворення басейнової ради річки Прип’ять відбудеться 22 листопада 2023 року о 10:00 за допомогою додатку Google Meet.

Під час зборів розглядатимуться наступні питання:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів заінтересованих сторін щодо формування складу басейнової ради річки Прип'ять.
2. Формування складу басейнової ради річки Прип'ять.
3. Розгляд проекту Положення про басейнову раду річки Прип'ять.
4. Обрання голови басейнової ради та його заступника.
5. Утворення секретаріату басейнової ради, його структури та обрання виконавчого секретаря.
6. Різне.

Для приєднання до відеозустрічі необхідно перейти за посиланням:https://meet.google.com/dks-chde-bpt

Контактна особа:
Гоша Оксана Олександрівна, тел.: 096-14-04-967


25 Жовтня 2023 року

Фахівці Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять прийняли участь у навчальному онлайн курсі на тему: «Оцінка впливу на довкілля: процедура, нюанси проходження». Організатором навчання є Центр підвищення кваліфікації працівників водного господарства.

Під час навчання розглядались питання щодо процедури ОВД, змін до Закону України « Про оцінку впливу на довкілля», розроблення плану післяпроєктного моніторингу і звітування та відповідальність за порушення законодавства щодо ОВД.


17 Жовтня 2023 року
Басейнове управління водних ресурсів річки Прип'ять долучилось до участі у ХХ Міжнародній спеціалізованій виставці «AQUA UKRAINE– 2023»

Начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Василь Азима разом із спеціалістами управління взяли участь у головній експозиції галузі.

У відкритті заходу взяла участь в.о. Голови Держводагентства Наталія Латиш. У вітальному слові вона зазначила, що, попри складні умови, з перших днів війни фахівці водогосподарської галузі докладають усіх зусиль для безперебійного забезпечення населення та секторів економіки водними ресурсами.

Протягом 19 ти років AQUA UKRAINE залишається визнаним лідером серед заходів, присвячених питанням забезпечення водними ресурсами, очистки промислових стоків, впровадження найкращих світових стандартів, передових досягнень і технологій водопостачання та водовідведення, запобігання забрудненню водних ресурсів, застосування екологічно чистих технологій водозбереження.

Саме тому форум входить до списку стратегічно важливих і вагомих заходів, обов’язкових для участі та підтримки з боку профільних міністерств, відомств, асоціацій та міжнародних організацій.

З метою представлення свого потенціалу та можливостей широкому колу фахівці суббасейну Прип’яті активно долучились до наповнення виставки, підготовувши інформаційні буклети-брошури.

В рамках заходу також представлена і мобільна лабораторія моніторингу якості води Дністровському БУВР. Фахівці лабораторії моніторингу вод Західного регіону демонстрували відвідувачам виставки її функціональні можливості, а також проводили аналіз проб води з річкових басейнів України.

Відвідати виставку можна з 17 по 19 жовтня 2023 року у Міжнародному виставковому центрі (м.Київ, Броварський проспект,15).


17 Жовтня 2023 року
РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОГО МОНІТОРИНГУ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД В СУББАСЕЙНІ ПРИП’ЯТІ ЯТІ ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2023 РОКУ

Для встановлення екологічного та хімічного станів масивів поверхневих вод у суббасейні Прип’яті протягом вересня відбрано 36 проб поверхневих вод.

Аналізи якості води включали визначення фізико-хімічних та хімічних показників якості води (пріоритетних) та хімічних показників (басейнових специфічних).

Вміст розчиненого у воді кисню становив 1,83-10,4 мгО2/дм3 при нормі не менше 4,0 мгО2/дм3. В Чернелівському водосховищі на річці Случ, питному водозаборі м. Хмельницький фіксується порушення кисневого режиму.

Інформація про результати досліджень та якісний стан масивів поверхневих вод у межах суббасейну Прип’яті протягом вересня наведено у інфографіці:


11 Жовтня 2023 року

Відбулася нарада начальників дільниць та керівників структурних підрозділів Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять.

На нараді розглянуто питання контролю за дотриманням режимів роботи штучних водних об’єктів за 9 місяців 2023 року.

Було ознайомлено присутніх з поточною гідрологічною ситуацією на річках області та суббасейну річки Прип’ять.

За результатами наради прийнято рішення посилити контроль за виконанням встановлених режимів роботи штучних водних об’єктів, забезпечити своєчасну розробку та подання Держводагентству України на затвердження режимів роботи штучних водних об’єктів у осінньо-зимовий період 2023-2024 років у межах Житомирської області, суббасейну річки Прип’ять та суббасейну середнього Дніпра.

На нараді розглядався хід виконання заходів щодо підготовки об’єктів виробничого призначення та соціальної сфери БУВР Прип’яті до роботи в осінньо-зимовий період.

Були підведені підсумки роботи дільниць Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять за 9 місяців поточного року та намічені шляхи виконання планів роботи управління на ІV квартал 2023 року.

Нараду проводив начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Василь Азима.


11 Жовтня 2023 року

З метою наближення Перемоги України над загарбниками працівники БУВР Прип'яті за власні кошти придбали два дрони-камікадзе та передали ЗСУ.

Дякуємо за безпечні ночі!
Слава ЗСУ!
Все буде Україна!


4 Жовтня 2023 року

Начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Василь Азима прийняв участь у виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування до міста Звягель Житомирської області.

Темою обговорення стало питання загального стану річок України та досягнення «доброго» екологічного стану водних ресурсів. Під час засідання було наголошено, що плани управління річковими басейнами, які включені до Плану відновлення та відбудови України у післявоєнний період є основними документами для відновлення водних ресурсів України.


4-5 Жовтня 2023 року

Другий день поспіль місто Звягель став майданчиком проведення науково-практичної конференції «Малі річки: кліматичні та екологічні виклики», яка присвячена порятунку малих річок України, зокрема річки Случ як основного джерела водопостачання та рекреаційної зони міста.

У заході беруть участь представники Державного агентства водних ресурсів, Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять, Асоціації міст України, Держгеонадра, підписанти Угоди - мерів Схід, керівники районної державної адміністрації, територіальних громад, депутатський корпус Звягельської міської ради, громадські організації, провідні науковці, заклади та установи у сфері екології та природних ресурсів.

Актуальність теми пов’язана, передусім, з необхідністю напрацювання дієвих заходів та наукового підходу задля збереження річки Случ.

У виступах учасники заходу обговорили проблеми та практики вирішення проблем річок Вінничини, Рівненщини, Житомирщини, Хмельниччини та Полтавщини.

Розглянуте питання формування плану заходів щодо вирішення головних водно-екологічних проблем річки Случ суббасейну Прип’яті, як складової частини плану управління річковим басейном Дніпра.

За результатами конференції будуть напрацьовані дієві підходи для покращення стану стану малих річок України на прикладі річки Случ!


4 Жовтня 2023 року

«Як питимеш – так і житимеш», – споконвіку казали мудрі пращури, добре знаючи, що саме якість питної води значною мірою і визначає якість нашого життя.

Вода – основна речовина Землі, яка відрізняє її від інших планет. Вода постійно підтримує життя і розвиток природи, вона прозора, не має смаку і запаху й абсолютно нетоксична. Вода має «пам’ять» – вона не тільки живить організми, а ще й розносить інформацію. Надзвичайно проста та життєво необхідна рідина забезпечує існування життя на нашій планеті. Аби зберегти здоров’я, підвищити загальний тонус організму, надати життєвої енергії людині, вода, яку ми вживаємо, має бути чистою, адже вона є запорукою нашого довголіття.

Відтворення і впорядкування замулених природних джерел, їх відновлення – це розширення практичної природоохоронної діяльності, спрямованої на охорону і поліпшення стану водних ресурсів, підвищення екологічної культури.

Ось чому Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять приділяє особливу увагу відновленню, збереженню, недопущенню забруднення і раціональному використанню водних ресурсів. За 9 місяців 2023 року Басейновим управлінням водних ресурсів річки Прип’ять відновлено та впорядковано 20 водних джерел.


2 Жовтня 2023 року
Долучайся до резерву відновлення!
1 Жовтня 2023 року

День захисника та захисниць України — свято, що відзначається в Україні 1 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці, водночас з Днем українського козацтва.

Бажаємо нашим захисникам та захисницям міцного здоров’я, благополуччя, довголіття, доброї долі й незламної волі! Мирного неба нам всім!

Ми вдячні всім – хто захищав і захищає незалежність та територіальну цілісність України.

Слава Україні!


26 вересня 2023 року

Відбулося чергове онлайн-засідання басейнової ради річки Прип’ять!

Одним із питань порядку денного було розроблення окремих розділів Плану управління суббасейном річки Прип’ять в 2023 році, а саме: повний перелік програм (планів) для району річкового суббасейну Прип’яті, їх зміст та проблеми, які передбачено розв’язати. Члени басейнової ради були ознайомлені з переліком 80 заходів, які включені до Програми заходів, яка розроблена на період 6 років, починаючи з першого циклу плану на 2025-2030 роки. Проект Програми заходів для суббасейну річки Прип’ять сформований із різних чинних програм та проектів за пропозиціями територіальних громад, водокористувачів, Регіональних офісів водних ресурсів у Рівненській, Волинській, Хмельницькій, Тернопільській областях та БУВР Прип’яті, БУВР Західного Бугу та Сяну відповідно до вимог діючого законодавства. Відповідні заходи спрямовані на досягнення стратегічної цілі – досягнення «доброго» екологічного стану поверхневих вод. За результатами голосування членами Басейнової ради було погоджено «Повний перелік програм (планів) для району річкового басейну чи суббасейну, їх зміст та проблеми, які передбачено розв’язати».

Під час засідання, старший науковий співробітник наукового відділу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Сергій Обрізан, ознайомив присутніх із перспективами відновлення водно-болотних угідь Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Він зауважив, що наукове обгрунтування необхідності і доцільності відтворення боліт викладено в «Концепції управління водними об’єктами в умовах реорганізації діяльності у зоні відчуження, організації біосферного заповідника та зони спеціального промислового використання». Під час обговорення, було підтверджено рішення про включення заходу з відновлення водно-болотних угідь зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення до програми заходів.

Заступник директора Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської ОДА Анатолій Шавурський висвітлив питання про роль річки Прип’ять в становленні та збалансованому розвитку Нобельського національного парку та національного природного парку «Пуща Радзівіла», наголосивши про проблеми збереження екосистем. Він підкреслив те, що на зазначеній території розташовані об’єкти Смарагдової мережі „Poznan - Blazhove” та вона межує з об’єктами Смарагдової мережі „Rivnenskyi Nature Reserve”, „Olmanskiye bolota” та „Topila Bog”. Висновком даного виступу стало те, що проблема збереження природних екосистем все більше загострюється. При цьому необхідно одночасно забезпечувати мінімальний антропічний вплив на природні комплекси як в цілому, так і на їх окремі компоненти. Для досягнення цієї мети необхідно розробляти напрямки гармонійного розвитку суспільства та природи.

Заступник голови басейнової ради річки Прип’ять Василь Азима прозвітував про роботу басейнової ради. Він наголосив на тому, що наказом Державного агентства водних ресурсів України від 13.11.2018 року №847 затверджено Положення про басейнову раду річки Прип’ять та її персональний склад, який налічував 50 чоловік. Протягом 2019-2023 років відбулося 10 засідань відповідно до Плану роботи басейнової ради річки Прип’ять та 3 позачергових засідання, які проводились відкрито та були правомочними, так як на них були присутні більше половини її членів. Під час засідань були представлені та розглянуті усі розроблені розділи Плану управління суббасейном річки Прип’ять. Крім того, на засіданні розглядались питання затверджені Планом роботи басейнової ради на відповідні роки. Питання для розгляду формувались із пропозицій наданих членами басейнової ради.

Засідання басейнової ради проходило під головуванням заступника голови басейнової ради Василя Азими, який наостанок подякував всім членам басейнової ради за плідну та активну працю протягом п’яти років.


24 вересня 2023 року

Всесвітній День річок (World Rivers Day) відзначається щорічно з 2005 року у четверту неділю вересня з метою підвищення обізнаності громадськості про річки та заохочення до їх збереження.

Річки - це водні артерії нашого світу! Саме для їх збереження заснований цей день, а також для привернення уваги людства до їхніх проблем і сприяння природоохоронним діям.

Джерела річок знаходяться на пагорбах або гірських вершинах — дощі й талі води збігають з височини, утворюючи швидкі гірські струмки, які по мірі зниження збільшують об’єм за рахунок своїх притоків і стають ріками. На рівнинах річки сповільнюються й починають звиватися, шукаючи шлях найменшого спротиву, і зрештою впадають в озера або моря.

Ріки є дуже чутливими до антропогенного впливу, і лише завдяки нашій активній участі ми можемо забезпечити їхнє здоров’я на наступні роки. Тож закликаємо дбати про збереження річкових екосистем вже сьогодні – вони джерело життя на Землі!


20 вересня 2023 року

Сьогодні, 20 вересня 2023 року спеціалісти Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять взяли участь в онлайн-навчанні "Екологічний стік та методи його визначення. Екологічна витрата. Правове регулювання визначення екологічного стоку в європейських країнах та в Україні", організованого Центром підвищення кваліфікації працівників водного господарства для фахівців-водників та профільних спеціалістів організацій, які перебувають у підпорядкуванні Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Основні питання, які розглянуті в ході навчання:

● Що таке екологічний стік та його методи визначення. Екологічна витрата;
● Трьохрівневий підхід для визначення параметрів екологічного стоку;
● Правове регулювання визначення екостоку в європейських країнах та в Україні;
● Керівництво 31 Водної рамкової директиви «Екологічний стік».

Дякуємо експерту в екологічній гідрології Оксані Гуляєвій за змістовний виступ!!!


18 вересня 2023 року
Розпочато формування персонального складу басейнової ради річки Прип'ять!

Згідно з наказом Держводагентства від 21.07.2023 року № 89 «Щодо оновлення персонального складу басейнових рад» БУВР Прип’яті визначено відповідальним за підготовку зборів заінтересованих сторін, оновлення персонального складу Басейнової ради річки Прип’ять.

Надання кандидатури здійснюється шляхом подання форми заяви разом із супровідним листом від організації, яку представляє кандидат: http://surl.li/kxita

Пропозиції кандидатур для включення до складу Басейнової ради річки Прип’ять просимо надати до 19.10.2023 року на електронну адресу Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять: buvrp@buvrzt.gov.ua

Контактна особа:
Гоша Оксана Олександрівна, тел.: 096-14-04-967


РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОГО МОНІТОРИНГУ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД СУББАСЕЙНУ ПРИП’ЯТІ ЗА СЕРПЕНЬ 2023 РОКУ

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять у рамках Програми державного моніторингу вод протягом серпня забезпечило відбір проб на 36 пунктах спостережень з метою визначення хімічного стану масивів поверхневих вод.

Аналізи якості води включали визначення фізико-хімічних та хімічних показників якості води (пріоритетних) та хімічних показників (басейнових специфічних).

Вміст розчиненого у воді кисню становив 2,15-8,884,0 мгО2/дм3 при нормі не менше 4,0 мгО2/дм3. За даними моніторингу у р. Случ, 406 км, с. Чернелівське вдсх., питному в/з м. Хмельницький фіксується порушення кисневого режиму.

Інформація про результати досліджень та якісний стан масивів поверхневих вод у межах суббасейну Прип’яті протягом серпня наведено у інфографіці:


18 вересня 2023 року

Щорічно, починаючи з 2003 року, 18 вересня відзначається Всесвітній день моніторингу якості води

Всесвітній день моніторингу якості води є глобальною інформаційно-освітньої програмою, спрямованою на поінформованість суспільства про проблеми води та участь у захисті водних ресурсів у всьому світі.

Основними цілями моніторингу є своєчасне виявлення та прогнозування розвитку негативних процесів, що впливають на якість води у водних об'єктах і їх стан, розробка та реалізація заходів щодо запобігання негативним наслідкам цих процесів, оцінка ефективності здійснюваних заходів щодо охорони водних об'єктів, інформаційне забезпечення управління в галузі використання і охорони водних об'єктів.

Особливо актуальним моніторинг стану водних ресурсів став під час повномасштабної війни в Україні. Попри складну ситуацію викликану війною на сьогодні БУВР Прип’ять на 100 % забезпечує відбір проб води та доставку до лабораторії моніторингу вод Північного регіону для проведення досліджень на вміст пріоритетних та басейнових специфічних забруднюючих речовин.

Результати досліджень вміщуються на порталі Держводагентства «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України» за посиланням: http://monitoring.davr.gov.ua/EcoWaterMon/GDKMap/Index

Виконання програми моніторингу вод є ще одним вагомих кроків на шляху підготовки стратегічних документів для досягнення «доброго» екологічного стану вод-Планів управління річковими басейнами!


16 вересня 2023 року

«Міжнародний день чистих берегів» проводиться за підтримки Європейського Союзу та інших міжнародних організацій кожен рік у 3-ті вихідні вересня, і проходить по всьому світу. Зокрема, цього дня проводяться акції на узбережжях річок, морів та океанів, з метою попередження забруднення побутовими відходами водних ресурсів світу. Захід започатковано у 1986 році і з кожним роком він набуває все більшої популярності. У 2023 році Міжнародний день чистих берегів відзначається 16 вересня.

Наразі проблема засмічення побутовим сміттям для річок, морів та океанів набрала глобальних масштабів. Значних розмірів сягає тихоокеанська сміттєва пляма. Є нагальна необхідність зупинити перенос сміття водними шляхами. З цією метою більшість країн світу долучається до заходу з прибирання узбереж – Міжнародного дня чистих берегів.

Метою акції є позитивні зміни екологічної свідомості нашого суспільства задля попередження забруднення побутовими відходами водних ресурсів та заради чистих і красивих берегів річок України та світу.

Працівники Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять разом із небайдужою молоддю також долучились до екологічної акції та провели прибирання берегів річок Житомирської області, а саме річок Случ, Уж, Гуйва та Тетерів.

Проводити подібні акції передбачається і надалі, адже наші щоденні дії мають вплив на стан річок! Не залишайтесь осторонь, приєднуйтесь до нас, разом ми зробимо нашу Україну чистішою!


З 17 по 19 жовтня 2023 року

На території Міжнародного виставкового центру (м. Київ, Броварський проспект, 15, ст. м. «Лівобережна») відбудеться ХХ Міжнародна спеціалізована виставка «AQUA UKRAINE – 2023».

Державне агентство водних ресурсів України та водогосподарські організації щорічно є учасниками виставки та заходів ділової програми, під час якої висвітлюються основні напрямки діяльності. Цьогоріч виставковий стенд буде присвячений темі «Управління водними ресурсами в умовах війни».

AQUA UKRAINE – це схвалений UFI щорічний Міжнародний водний форум, який проводиться за Розпорядженням Кабінету Міністрів України з метою впровадження світових стандартів і передових досягнень у водному господарстві України.

AQUA UKRAINE залишається визнаним лідером серед заходів, присвячених питанням забезпечення водними ресурсами, очистки промислових стоків, впровадження найкращих світових стандартів, передових досягнень і технологій водопостачання та водовідведення, запобігання забрудненню водних ресурсів, застосування екологічно чистих технологій водозбереження.

Завітавши до Міжнародного виставкового центру та відвідавши виставковий стенд Державного агентства водних ресурсів України, ви ознайомитесь з роботою Агентства щодо управління водними ресурсами в умовах війни.


14 вересня 2023 року

Працівники Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять прийняли участь в онлайн – навчанні, яке було присвячене проблемам дефіциту води, шляхам їх вирішення на прикладі Ізраїльського досвіду.

Онлайн – навчання пройшло за ініціативи Центру підвищення кваліфікації працівників водного господарства, доповідачами були: кандидат географічних наук Коноваленко Оксана, кандидат географічних наук Мудра Катерина та кандидат біологічних наук Летицька Олена.


26 вересня 2023 року

О 10:00 за допомогою додатку Google Meet відбудеться онлайн-засідання басейнової ради річки Прип’ять.

Під час онлайн-засідання розглядатимуться наступні питання:

- про розробку окремих розділів Плану управління суббасейном річки Прип’ять в 2023 році, а саме: повний перелік програм (планів) для району річкового суббасейну Прип’яті , їх зміст та проблеми, які передбачено розв’язати;
- перспективи відновлення водно-болотних угідь Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника;
- роль річки Прип’ять в становленні та збалансованому розвитку Нобельського національного парку та національного природного парку «Пуща Радзівіла»;
- різне.

Для приєднання до відеозустрічі необхідно перейти за посиланням https://meet.google.com/zvt-fxpv-ngq

Контактна особа:
Гоша Оксана Олександрівна, тел.: 096-14-04-967


6 вересня 2023 року

На базі Житомирської дільниці Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять відбулася нарада начальників дільниць та спеціалістів управління.

На нараді розглянуто питання контролю за дотриманням режимів роботи штучних водних об’єктів.

Було прийнято рішення посилити контроль за безумовним виконанням встановлених режимів роботи штучних водних об’єктів, забезпечити своєчасну розробку та подання Держводагентству України на затвердження режимів роботи штучних водних об’єктів у осінній період 2023 року у межах Житомирської області, суббасейну річки Прип’ять та суббасейну середнього Дніпра.

Також на нараді були розглянуті підсумки роботи дільниць Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять за 8 місяців поточного року та намічені шляхи виконання планів роботи управління на 9 місяців 2023 року. Нараду проводив начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Василь Азима.


5-6 вересня 2023 року

Cпеціалісти Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять спільно з представниками регіональних офісів водних ресурсів, Міндовкілля, ДСНС, Держгеонадр та експерти Програми EU4 Environment: Water and Data взяли участь у дводенному тренінгу щодо підготовки кінцевих версій проєктів планів управління річковими басейнами.

Заступник Голови Держводагентства Ігор Гопчак у вступному слові підкреслив, що усі плани управління річковими басейнами повинні бути підготовлені максимально якісно. Адже це одне із зобов’язань України в частині імплементації вимог європейських водних директив.

«Саме економічно-ефективна програма заходів і є ключовим інструментом вирішення головних водно-екологічних проблем річкового басейну та досягнення «доброго» стану вод», – наголосив Ігор Гопчак.

Представник Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Віталій Жук зазначив, що, попри воєнний стан, робота над підготовкою ПУРБ активно триває. Зокрема Міндовкілля також надало свої пропозиції до програм заходів планів управління в частині заходів в межах об’єктів Смарагдової мережі та природно-заповідного фонду.

В межах тренінгу були обговорені розділи ПУРБ, що потребують оновлення, зокрема в частині загальної характеристики поверхневих та підземних вод, основних антропогенних впливів на кількісний та якісний стан поверхневих та підземних вод, зон, які підлягають охороні тощо.

Окрім того, учасники розглянули питання картування системи моніторингу, результатів програм моніторингу, що виконуються для поверхневих та підземних вод і зон (територій), що підлягають охороні, визначення переліку екологічних цілей та строків їх досягнення.

Розглянуто актуальні оновлення програм заходів ПУРБ, зокрема в частині підземних вод, та детально обговорено питання аналізу економічної ефективності програм заходів.

Порядком денним другого дня інтенсиву були питання присвячені інтеграції планів управління річковими басейнами у міжсекторальні програмні документи, ролі басейнових рад у процесі схвалення проєктів ПУРБ, стратегічній екологічній оцінці та процедурі громадського обговорення проєктів ПУРБ.

Зокрема учасники заходу мали змогу докладно обговорити усі практичні питання, що виникають при підготовці програми заходів ПУРБ, та обмінялись думками й ідеями щодо подальшої роботи.


24 серпня 2023 року

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять продовжує співпрацю з об’єднаними територіальними громадами та громадами сіл з надання платних послуг на замовлення. Кошти, отримані за надання платних послуг, надходять до спеціального фонду Державного бюджету та спрямовуються на підвищення дієвості та ефективності водогосподарської діяльності.

В серпні місяці надавалися механізовані послуги екскаватором JCB по влаштуванню пожежної водойми на території Житомирської громади з метою забезпечення захисту населення та промислових об’єктів від впливу небезпечних пожежних факторів.


24 серпня 2023 року

24 серпня – це не просто державне свято. Це право громадян України на життя, яке в різні часи відвойовували багато поколінь українців. Боротьба триває і зараз. Віримо в нашу перемогу, нехай небо над нашою країною завжди буде чистим. З Днем Незалежності України!


23 серпня 2023 року

Напередодні Дня незалежності, ми вшановуємо один з трьох символів суверенітету нашої держави – Державний Прапор України. Синьо-жовтий стяг уособлює нашу незалежність, є історичною пам'яттю та гордістю народу. Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети – процвітання соборної, вільної, неподільної і могутньої України.

Миру і процвітання нашій Державі!
З Днем Державного Прапора!


23 серпня 2023 року
Вітаємо переможців конкурсу дитячих робіт «Природа нам – як рідний дім»!

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять активно приймає участь у заходах та конкурсах, які допомагають привернути увагу суспільства до проблем довкілля, підкреслюють гостру необхідність у зміні відношення людини до природи, підвищують екологічне виховання громадян.

До відзначення Дня довкілля Центром підвищення кваліфікації працівників водного господарства та редакцією журналу «Довкілля України» було оголошено конкурс дитячих творчих робіт на тему «Природа нам – як рідний дім».

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять не залишилось осторонь, до участі в конкурсі були залучені всі бажаючі юні митці нашої області! Дипломи за участь у конкурсі отримали: Софія Гнатюк – 7 років с. Старочуднівська Гута Житомирського району; Юрій Любарець – 12 років с. Старочуднівська Гута Житомирського району; Максим Хоміченко – 11 років с. Старочуднівська Гута Житомирського району.


3 серпня 2023 року

На базі Житомирської дільниці Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять відбулася нарада начальників дільниць та спеціалістів під головуванням начальника управління Василя Азими.

На нараді розглянуто питання роботи управління з урахуванням змін у Положенні БУВР Прип’яті. Було прийнято рішення розробити та затвердити нові Положення про дільниці, нові посадові інструкції начальників дільниць, спеціалістів дільниць, провідних інженерів з використання водних ресурсів та інших спеціалістів, відповідно до внесених змін у Положення управління

Також на нараді були розглянуті питання дотримання вимог з охорони праці та пожежної безпеки на дільницях управління


31 липня 2023 року

Технічна рада Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять під головуванням Василя Азими на черговому засіданні схвалила протокольне рішення щодо можливості видачі документів дозвільного характеру Сектором у Житомирській області Держводагентства України для 10 суб’єктів господарювання.

У ході розгляду нормативних розрахунків водоспоживання та водовідведення, поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води комунальних підприємств, які надають послуги з централізованого водопостачання спеціалістами управління детально проінформовано про виконання дотримання умов попередніх дозволів на спеціальне водокористування, наявності скидів стічних вод у водні об’єкти, висновків щодо оцінки впливу на довкілля у ході діяльності.

За результатами обговорення члени технічної ради, з дотриманням вимог ст. 49 Водного кодексу України, рекомендували Сектору у Житомирській області Держводагентства України надати можливість видачі дозволів на спеціальне водокористування для 6 водокористувачів, у зв’язку з виявленням у наданих документах недоліків щодо недостовірних відомостей, невідповідності вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів для 2-х водокористувачів рекомендувано відмовити у видачі дозволів.

Відповідно до Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 179 від 25.06.2014 (зі змінами згідно Наказу Мінрегіону України № 97 від 22.04.2016) нормативи водопостачання КП «Добробут» Городоцької селищної ради та Об’єднання співвласників багатоквартирного будину «Холодок -62» потребують уточнення та коригування в частині розрахунку втрат та необлікованих витрат питної води.


28 липня 2023 року
День Української Державності


24 липня 2023 року

Начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Василь Азима та фахівці, відповідальні за розроблення Плану управління річковим басейном прийняли участь в онлайн консультаціях, запланованих Держводагентством України щодо підготовлених програм заходів плану управління річковими басейнами.

Було поінформовано про хід виконання плану-графіків процесу розроблення ПУРБ, затверджених наказом Міндовкілля від 27.11.2020 № 313 (зі змінами від 15.11.2021 № 752), а саме програми заходів спрямованих на вирішення головних водно-екологічних проблем суббасейну Прип’яті, що передбачені розділом 8 структури плану управління річковим басейном.

Зазначалось, що проєкт Програми заходів для суббасейну Прип’яті сформований із різних чинних загальнодержавних, обласних, територіальних програм та проектів, термін дії яких розповсюджується на 2025 та подальші роки за пропозиціями територіальних громад, водокористувачів, Регіональних офісів у Рівненській, Волинській, Житомирській, Хмельницькій та Тернопільській областях та БУВР Західного Бугу та Сяну відповідно до вимог діючого законодавства та включає 53 пропозиції, зокрема 47 спрямовані на вирішення головних водно-екологічних проблем від забруднення органічними речовинами; 47-від забруднення біогенними речовинами; 47- від забруднення небезпечними речовинами; 5- гідроморфологічних змін та 2 заходи від засмічення поверхневих вод. Наразі продовжується формування програми заходів для суббасейну Прип’яті.

Наступним кроком програма заходів з аналізом економічної ефективності буде представлена для обговорення та схвалення на засіданні Басейнової ради річки Прип’ять.


18 липня 2023 року
РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОГО МОНІТОРИНГУ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД СУББАСЕЙНУ ПРИП’ЯТІ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2023 РОКУ

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять забезпечело виконання Програми державного моніторингу вод в суббасейні Прип’яті на 36 пунктах спостережень. Відсутня можливість відбирати проби у зоні відчуження в р. Прип’ять (міста Прип’ять та Чорнобиль та селі Довляди) та річці Уж, перед впадінням в р. Прип’ять у зв’язку з небезпекою мінування території у період минулих бойових дій.

Згідно Програми державного моніторингу, у межах української частини протягом червня у суббасейні Прип’яті досліджувалась якість води на 6 транскордонних водотоках та 4-х поверхневих питних водозаборах.

Порівняно з травнем визначається зниження розчиненого у воді кисню з 5,77-11,76 до 2,55-11,04 мгО2/дм3, при нормі не менше 4,0 мгО2/дм3. І саме в р. Случ, 406 км, с. Чернелівське вдсх., питному в/з м. Хмельницький фіксується порушення кисневого режиму.

При цьому по усіх транскордонних пунктах моніторингу та питних водозаборах, окрім р. Хомора, питного водозабору м. Полонне фіксується зниження органічного забруднення. Мінералізація води у поверхневих водах оптимальна, вміст нітрогенної групи, фосфат-іонів знаходиться нижче рівня токсичної дії.

За більш детальною інформацією можна ознайомитись за посиланням:http://buvrzt.gov.ua/doc/report/yakist/06.23.pdf


7 липня 2023 року
День Дніпра

Щороку 7 липня в Україні відзначається День Дніпра – головної водної артерії країни.

Ця екологічна дата покликана привернути увагу громадськості до проблем, пов'язаних з раціональним використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів, адже річка Дніпро — невід’ємна складова України і заслуговує на дбайливе ставлення!


РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2023 РОКУ

Протягом І півріччя 2023 року винесено на розгляд технічної ради Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять 160 документів про надання пропозицій територіальному органу у Житомирській області Держводагентства України щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування, 10 - щодо погодження нормативів водопостачання та 1018 проєктів щодо встановлення режимів роботи на водних об'єктах.

Загалом головою технічної ради Василем Азимою протягом півріччя скликано 25 засідань.


3 липня 2023 року
Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів.

Мета Міжнародного дня відмови від поліетиленових пакетів – сформувати нову екологічну поведінку, привернути увагу до проблеми надмірного споживання одноразових пластикових виробів та, як наслідок, непоправного забруднення довкілля пластиковими відходами. В цей день жителів усіх куточків планети Земля просять забути про звичні пакети та хоча б один день прожити день без них.

За даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок, лише до океану потрапляє 8 мільйонів тонн пластикової тари, в тому числі, й пакетів. За різними підрахунками для розпаду одного пакету потрібно 100 років. При цьому в середньому людина використовує його лише 20 хвилин. Пакети розносить вітер по вулицях, полях, лісах та водних об’єктах. Вони зберігаються досить тривалий час і не піддаються біологічному розкладанню. Таким чином, утворюють стійке забруднення довкілля.


1 липня 2023 року

Щорічно Міжнародний день Дніпра відзначається в першу суботу липня!

Дніпро забезпечує дві третини території нашої країни водопостачанням, понад 50 великих міст України розташовані на його берегах. Важливою є якість води, адже від неї безпосередньо залежить здоров’я українців. Відпочинок на пляжах, туризм, водні види спорту відіграють важливу роль в нашому житті, тому кожному з нас потрібно намагатися зберегти цю величну ріку для себе та для майбутніх поколінь.

Міжнародний день Дніпра спонукає громадськість до проведення акцій з розчищення річкових русел, насадження дерев на берегах та прибирання місцевості.

Річка Дніпро — невід’ємна складова України і заслуговує на дбайливе ставлення!


29 червня 2023 року

У Басейновому управлінні водних ресурсів річки Прип’ять відбулася нарада з керівниками структурних підрозділів БУВР Прип’яті під головуванням начальника управління Василя Азими. Були підведені підсумки діяльності водогосподарського комплексу Житомирської області за І півріччя 2023 року та намічені основні напрямки роботи водогосподарського комплексу області у ІІІ кварталі 2023 року в умовах воєнного часу.

На нараді розглянуті питання про роботу управління по встановленню режимів роботи водних об’єктів, контролю за їх виконанням, водогосподарську обстановку у червні місяці 2023 року згідно даних Держгідрометеоцентру.

Також розглянуті питання охорони праці та цивільного захисту в розрізі можливості застосування країною агресором диверсій на ядерних об’єктах України.


28 червня 2023 року

Cпеціалісти Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять взяли участь у круглому столі за темою: «Поліські торфові болота ПЗФ. Сучасні виклики» в режимі он-лайн. Круглий стіл організовано Національним університетом водного господарства та природокористування, Франфуртським Зоологічним товариством, Фондом Мікаеля Зуккова та Екоклубом в рамках проекту « Полісся-дика природа без кордонів».

Обговорені наступні питання:

1. Гідрологічний режим Правобережного Полісся і значення торфових боліт.
2. Вплив війни на торфові болота. Лінії оборони на основі торфових боліт.
3. Ідентифікація та визначення площ земель порушених унаслідок видобування бурштину на основі багатозональних супутникових знімків.

Після завершення виступів пройшло спільне обговорення питань, пов’язаних з сучасними викликами торфових боліт природоохоронних територій Полісся.


28 червня 2023 року
З Днем Конституції України


26 червня 2023 року

Технічна рада Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять під головуванням Василя Азими розглядала питання щодо надання пропозицій Сектору у Житомирській області Держводагентства України стосовно можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування.

У ході розгляду зазначених документів начальниками профільних відділів детально проінформовано про виконання дотримання умов попередніх дозволів на спеціальне водокористування, наявність скидів стічних вод у водні об’єкти та висновків щодо оцінки впливу на довкілля у ході діяльності.

За результатами голосування членами технічної ради, з дотриманням вимог ст. 49 Водного кодексу України, підтримано одноголосне рішення рекомендувати до видачі Сектором у Житомирській області Держводагентства надані проєкти Е-дозволів на спеціальне водокористування для 7 водокористувачів, а для 2-х суб’єктів господарювання, у зв’язку з виявленням у наданих документах недоліків щодо недостовірних відомостей, невідповідності вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, рекомендувано відмовити у їх видачі.


20 червня 2023 року
Якість поверхневих вод суббасейну Прип’яті у травні 2023 року

У травні проведені дослідження якості поверхневих вод на 36 пунктах спостережень. І надалі відсутня можливість відбирати проби у зоні відчуження в р. Прип’ять (міста Прип’ять та Чорнобиль та селі Довляди) та річці Уж, перед впадінням в р. Прип’ять.

Порівняно з квітнем по усіх транскордонних пунктах моніторингу фіксується підвищення органічного забруднення за показниками ХСК та БСК5. Максимальні показники зафіксовані у р. Уборть, с. Рудня Хочинська, а мінімальні - р. Горинь, с. Висоцьк.

Якість питних водозаборів суттєвих змін не зазнає, лише у річці Уж, питному водозаборі м. Коростень вміст марганцю зріс з 0,266 до 0,336 мг/дм3 (ГДК-0,01).

Вміст розчиненого у воді кисню становив від 5,77 до 11,76 мгО2/дм3, при нормі не менше 4,0 мгО2/дм3.

Більш детальна інформація вміщена за посиланням: https://buvrzt.gov.ua/yakist.html та представлена на інфографіці


17 червня 2023 року
Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухою

Сьогодні, 17 червня, відзначається Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухою, який був запроваджений Організацією Об’єднаних Націй у 1995 році.

Метою Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням і посухою є підвищення обізнаності суспільства про втрату земель і ґрунтів, об’єднання людей та урядів для розв’язання екологічної проблеми шляхом охорони землі, збільшення родючості ґрунтів та економії енергетичних ресурсів.


15-16 червня 2023 року

Заступник голови басейнової ради річки Прип’ять, начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Василь Азима та заступник начальника Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Олег Микитин взяли участь в національному діалозі з питань політики щодо інтегрованого управління водними ресурсами.

Під час засідання представлено чотири тематичні сесії, які були присвячені обговоренню щодо системи управління водними ресурсами в Україні; внутрішньому фінансуванню охорони водних ресурсів, санітарії, а також майбутні програми заходів дев’яти Планів управління річковими басейнами України; розгляду поточної міжнародної технічної та фінансової підтримки України, зокрема у сфері управління водними ресурсами; висвітленню питання щодо даних про довкілля та відкритих даних, включаючи водооблік, якість повітря, відходи, картографування земельних ресурсів та міжнародне співробітництво.

Захід організовано Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України в рамках регіонального проєкту «Європейський Союз для довкілля» для країн Східного партнерства спільно з Державним агентством водних ресурсів України.


13 червня 2023 року

Члени басейнової ради зібрались на черговому онлайн-засіданні для вирішення головних проблем басейну річки Прип’ять!

Засідання басейнової ради річки Прип’ять розпочалося з ознайомлення присутніх зі змінами, які відбулися у персональному складі.

На початку засідання Василь Азима коротко ознайомив усіх присутніх з питаннями, які винесені на порядок денний. Він акцентував увагу на тому, що захист від повені та паводків є однією із найголовніших водогосподарських проблем.

Члени басейнової ради заслухали інформацію про організацію та виконання заходів щодо безаварійного пропуску повені та дощових паводків в умовах воєнного стану в басейні річки Прип’ять в 2023 році.

Під час свого виступу Олег Микитин наголосив на тому, що система захисту має мати комплексний характер, створюватись з урахуванням особливостей формування та проходження повеней і паводків, потребує чіткої взаємодії відповідних органів на територіях басейнів річок.

Віталій Фесенко проінформував присутніх про те, що вирішення питань протипаводкового захисту тісно пов’язане з регулюванням річок, здійснення заходів щодо охорони їх від замулення, будівництвом та виконанням інших робіт у заплавах річок.

Ростислав Кравчук звернув увагу на те, що у разі погіршення гідрометеорологічної ситуації, буде забезпечено оперативне коригування режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем з урахуванням прогнозу водності.

Особливу увагу під час засідання було приділено питанню забруднення поверхневих водних об’єктів в басейні річки Прип’ять та переліку заходів щодо вирішення головних водно-екологічних проблем Плану управління суббасейном річки Прип’ять (2025-2030 роки), яке на даний час є дуже актуальним.

Олексій Ярошевич у своєму виступі зазначив, що програма заходів є невід’ємною частиною Планів управління річковими басейнами, які розробляються відповідно до вимог водного законодавства України для кожного річкового басейну.

Марія Шкльода ознайомила присутніх з основними джерелами забруднення поверхневих вод суббасейну річки Прип’ять. Під час доповіді було наголошено на тому, що при раціональному плануванні Програми заходів на вирішення водно-екологічних проблем переважно розглядались пропозиції підприємств житлово-комунальної галузі, які максимально створюють потенційний ризик для досягнення екологічних цілей для поверхневих водних об’єктів.

Засідання басейнової ради пройшло під головуванням заступника голови басейнової ради річки Прип’ять Василя Азими в режимі активного обговорення та прийнятті спільних рішень!


З 5 по 9 червня 2023 року

Cпеціалісти Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять в режимі онлайн підвищували кваліфікацію у Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління на тему «Організація та здійснення діяльності у сфері додержання вимог законодавства: про охорону, раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів».

В ході навчань слухачі закріпили та удосконалили свої знання з питань водоохоронного законодавства на теми: Водний кодекс України; Водна стратегія до 2050 року; Водно-екологічне врядування; Державний моніторинг вод; Інтегрований підхід в управлінні водними ресурсами; Водна безпека України в розрізі 6 водних директив ЄС; Програма розвитку водного господарства України; Екологічний контроль за охороною і використанням водних ресурсів; Державний водний кадастр як складова системи гарантування прав та обов’язків на землю та управління водними ресурсами; Державний облік і паспортизація водних об’єктів; Правове регулювання використання, відтворення і охорони вод; Вимоги чинного законодавства в межах природно-заповідного фонду України; Організація та здійснення діяльності у сфері додержання вимог про екологічну та радіаційну безпеку; Біомеліоративні заходи на водних об’єктах різного призначення та формування природно-штучного біомеліоративного комплексу.

За підсумками навчання проведене контрольне тестування, за результатами якого учасники навчального курсу отримають сертифікати.

Дякуємо Держводагентству водних ресурсів України за організацію заходу, а викладачам за цікаві та змістовні доповіді!


06 червня 2023 року

З метою своєчасного вжиття заходів до захисту населених пунктів, господарських об’єктів, сільськогосподарських угідь області від шкідливої дії вод, Басейновим управлінням водних ресурсів річки Прип’ять було проведено обстеження гідроспоруд, для визначення проблем та пошкоджень після проходження весняного водопілля 2023 року.

Так, після проходження паводка на р. Синявка виявлено вимивання деформаційно-усадкового шва у водовідвідній галереї гідротехнічної споруди руслового ставка за межами с. Немирівка.

Працівниками управління проведені ремонтні роботи у водовідвідній галереї ставка площею 22,4 га, об’ємом 250 тис.м3 в с. Немирівка на річці Синявка Немирівської осушувальної системи.

Також, за ініціативи Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять у співпраці з управлінням житлово-комунального господарства Коростенської міської ради були виконані роботи по усуненню наслідків пропуску повені на гідротехнічній споруді ставка Немирівської осушувальної системи на р. Синявка.


05 червня 2023 року
Всесвітній день охорони навколишнього середовища!

5 червня вважається однією з найважливіших подій екологічного календаря і щорічно святкується в більш ніж 100 країнах світу. Цей день був заснований Генеральною асамблеєю ООН в 1972 році й з тих пір відзначається всім світовим співтовариством щорічно.

Відзначення Всесвітнього дня навколишнього середовища допомагає привернути увагу суспільства до проблем довкілля, підкреслює гостру необхідність у зміні відношення людини до природи, підвищує екологічне виховання громадян.

Охорона навколишнього природного середовища – це форма взаємодії людини і природи, яка являє собою систему державних і суспільних заходів (технологічних, економічних, адміністративно-правових, просвітницьких, міжнародних), спрямованих на гармонійну взаємодію суспільства й природи, збереження й відтворення природних ресурсів і діяльність екологічних співтовариств в ім’я сучасних і майбутніх поколінь.

Кожен з нас може змінити свій спосіб життя, щоб допомогти природі. Почати можна з малого, поступово переходячи до більш серйозних кроків, щоб зробити свій внесок у спільну справу – захист навколишнього середовища. Ми можемо жити в злагоді з природою й повинні захистити нашу планету - наш спільний дім!

Саме від нас залежить наше майбутнє! Подбаємо про довкілля разом!


Шановні колеги!

Щиро вітаю вас з професійним святом -
Днем працівників водного господарства!

Своєю наполегливою працею ви на високому професійному рівні забезпечуєте збереження та відновлення водних багатств України.

Бажаю вам міцного здоров’я, благополуччя, нових успіхів і надбань у справах, мирного неба над головою, незламної віри в нашу Перемогу та славне майбутнє рідної України!

З повагою,
Начальник Басейнового управління
водних ресурсів річки Прип'ятьВасиль Азима


30 травня 2023 року

Cпеціаліст Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять прийняв участь у семінарі – засіданні Басейнової ради річки Тиси на тему: «Ревіталізація річок як інструмент досягнення екологічних цілей»», організований Громадською спілкою «Всесвітній фонд природи України» спільно з БУВР Тиси та Центром підвищення кваліфікації працівників водного господарства.

Під час семінару було представлено методичні рекомендації щодо відновлення гідроморфологічних характеристик водотоків та досвід відновлення річок в Україні та ЄС. д.


30 травня 2023 року

На виконання наказу Держводагентства України від 30.12.2022 №153 «Про заходи щодо підготовки водогосподарського комплексу до роботи в 2023 році» працівники Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять завершили підготовку водогосподарських систем до роботи у 2023 році.

На меліоративних системах області проведено пропуск весняної повені та скид талих вод з понижених ділянок осушеної території, виконані ремонтно-доглядові роботи на гідротехнічних спорудах, очищення від мулу та наносів міжгосподарських меліоративних каналів, видалення рослинності на укосах і бермах каналів, відновлено водомірні пости та кілометрові стовпчики. Заакумульовано 619,1 тис.м3 води на меліоративних системах, які розташовані на осушених торфовищах області, з метою створення запасів води в пожежонебезпечний період.

На протязі підготовчого періоду виконано 🛠 ремонтно-доглядові роботи на 222 гідротехнічних спорудах, проведено відновлення 32 водомірних постів та проведено очищення від мулу та наносів на міжгосподарських меліоративних каналах в об’ємі 5,8 тис.м3.


25 травня 2023 року

Cпеціалісти Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять взяли участь в онлайн-навчанні, організованому Центром підвищення кваліфікації працівників водного господарства, в ході якого експерт-кандидат геолого-мінеральних наук, асистент кафедри гідрогеології та інженерної геології Інституту геології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Наталія Люта представила презентацію про «Підземні води України: сучасний стан» та інформувала учасників заходу із основними чинниками формування підземних вод, прогнозними ресурсами та експлуатаційними запасами підземних вод в межах гідрогеологічних регіонів та областей України та зазначила що стратегічною екологічною ціллю для масивів підземних вод є досягнення, або підтримання "доброго" їх кількісного та хімічного станів.

Експерт-директор Департаменту гідрогеології Управління водних ресурсів Ізраїлю Яков Лівшиц поділився досвідом республіки Ізраїль щодо ведення моніторингу підземних вод, який є ключем до раціонального використання водних ресурсів в умовах недостатньо забезпечених водними ресурсами регіонів.

Щодо законодавчої «Процедури оцінки впливу на довкілля в процесі видобування підземних вод» старший викладач кафедри екологічного менеджменту ЦПКВГ Вікторія Сердюк ознайомила присутніх щодо проведення дій перед та після бурінням свердловин.

Наразі підвищення екологічних знань є одним із головних пріоритетів діяльності Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять.


25 травня 2023 року
План діяльності системи енергетичного менеджменту БУВР Прип'яті


22 травня 2023 року
Якісний стан водних об’єктів у суббасейні Прип’яті за квітень 2023 року

Протягом квітня 2023 року у суббасейні Прип’яті забезпечено виконання програми моніторингу на 36 пунктах спостережень (90%). І надалі відсутня можливість відбирати проби у зоні відчуження в р. Прип’ять (міста Прип’ять та Чорнобиль та селі Довляди) та річці Уж, перед впадінням в р. Прип’ять.

На інфографіці представлені дані щодо якісного стану водних об’єктів за результатами моніторингу поверхневих вод у квітні 2023 року


18 травня 2023 року

Величезне значення для кожного українця має вишиванка, і не лише як елемент святкового народного вбрання, а й як складова українського культурного надбання.

В умовах війни з росією та надзвичайної консолідації українського суспільства День вишиванки в Україні ще один привід заявити про те, що ми, українці, вільний народ незалежної держави, яка відчайдушно бореться з російським загарбником.

Цього дня кожен, хто хоче підкреслити своє українське походження, а також просто підтримати Україну, може одягнути вишиванку, яка об'єднує всіх нас. І хоч сьогодні ми живемо в складних умовах, в різних регіонах, але зберігаємо і примножуємо наші традиції, тримаємося разом.

В єдності наша сила! Разом – до Перемоги!


09 травня 2023 року

Президент Володимир Зеленський підписав указ №266/2023, який запроваджує в Україні святкування Дня Європи 9 травня.

"Усвідомлюючи європейську ідентичність Українського народу, з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки й стабільності на Європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії, підтримуючи ініціативи молодіжних та інших громадських об’єднань, постановляю установити в Україні День Європи, який відзначати щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу", - йдеться в документі.

Зі святом Україно!


08 травня 2023 року

День пам’яті та примирення, який відзначається щороку з метою вшанування пам’яті всіх жертв Другої світової війни 1939–1945 років. Вічна і світла пам'ять українським воїнам, які віддали свої життя у Другій світовій війні. Пам'ятаємо їхній подвиг і шануємо військових, які борються з російським нацизмом сьогодні.

Вічна і світла пам'ять українським воїнам, які віддали свої життя у Другій світовій війні. Пам'ятаємо їхній подвиг і шануємо військових, які борються з російським нацизмом сьогодні.


01 травня 2023 року

Центр підвищення кваліфікації працівників водного господарства та редакція журналу «Довкілля України» оголошує конкурс дитячих творчих робіт на тему «Природа нам — як рідний дім». Запрошуємо до участі наших талановитих, закоханих у красу рідного краю юних митців — художників, фотографів і письменників!

Чекаємо саме на твої:
- малюнки
- світлини
- віршовані або прозові твори

Конкурс триватиме з 15 квітня до 5 червня 2023 року, роботи із зазначенням імені, прізвища, віку та місця мешкання автора чекаємо на імейл Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять buvrp@buvrzt.gov.ua.

Усі роботи будуть опубліковані у черговому номері видання «Довкілля України», а кращі серед кращих отримають подарунки на згадку.

Посилання на допис про оголошення конкурсу на сторінці Центру у мережі «Фейсбук»: https://www.facebook.com/vodacpk/posts/pfbid08NhR5dBzUaBQAC5DFzPFhGHxuJ2mkBs5Ajtx8Bkh1RYYiaadrUUDPgunXBS3vWmgl

Бажаємо успіху та натхнення!


28 квітня 2023 року

В БУВР Прип’яті до Дня охорони праці проведене онлайн - навчання та заходи з охорони праці з працівниками апарату та дільницями управління.

Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці в 2023 році День охорони праці проходить під гаслом «Безпечне та здорове робоче середовище -основний принцип і основне право у світі праці».

В ході навчання були розглянуті наступні питання:
- Служба охорони праці в управлінні;
- Система управління охороною праці в БУВР Прип’яті;
- Види інструктажів з охорони праці, періодичність їх проведення;
- Забезпечення працюючих інструкціями з охорони праці за професіями та видами виконуваних робіт;
- Види та порядок проведення навчання з охорони праці;
- Проведення атестації робочих місць, забезпечення працівників спеціальним харчуванням;
- Пожежна безпека. Способи забезпечення пожежної безпеки;
-Основи розвитку та припинення горіння;
- Системи протипожежного захисту;
- Порядок дій працівників у разі виникнення пожежі;
- Техніка безпеки при використанні бензогенератора.


26 квітня 2023 року

Щорічно 26 квітня відзначається День чорнобильської трагедії, Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську катастрофу та Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф.

В цей день ми висловлюємо щирі слова подяки та засвідчуємо свою шану за героїзм усім, хто брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС: пожежникам, експлуатаційному персоналу станції, військовослужбовцям, будівельникам, ученим, медикам. Ці прості люди, ступивши назустріч неприборканому смертоносному лиху, поклали своє життя і здоров’я, щоб врятувати не лише Україну, але й всю планету.

Подвиг тисяч українців став символом мужності, самовідданості й жертовності в ім’я Батьківщини. Подвиг цих людей назавжди записано до літопису людської мужності, він навічно залишиться у пам’яті українського народу.

Низький уклін ліквідаторам аварії. Вічна пам’ять тим, хто вже не з нами. Щира подяка всім, хто продовжує працювати на АЕС в умовах воєнного стану.

Наразі Україна боронить землю від держави-терориста, яка вдається до підступних провокацій та ядерного шантажу, і своїми діями знову наражає світ на небезпеку і жахіття радіаційної катастрофи. Українці вже вкотре стоять на сторожі безпеки усього світу.

Слава Україні. Слава її Героям!


25 квітня 2023 року

Cпеціалісти Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять прийняли участь у першому циклі онлайн-семінару проекту «EU-WATERRES» «Європейська інтегрована система управління транскордонними підземними водами ресурсами та антропогенними підземними водними ресурсами та антропогенними небезпеками».

Учасниками заходу були представники ДП «Західукргеологія», Держгеонадр, Басейнових управлінь водних ресурсів, Польського Геологічного Інституту та представники від Львівської ОДА.

Під час семінару Тетяна Соловей, спікер Польського Геологічного Інституту представила презентацію проекту «EU-WATERRES».

Цікаві і змістовні доповіді представлені представниками Агентства геології та мінеральних ресурсів Республіки Молдова, ДП «Західукргеологія» та Дністровського басейнового управління водних ресурсів на тему:

- вплив техногенного навантаження та природних факторів на якість підземних вод прикордонної території України;
- автоматизація мережі моніторингу підземних вод в Польщі;
- моніторинг підземних вод Республіки Молдова;
- порівняння та аналіз веденням моніторингу підземних вод в Україні та Молдові;
-оцінка вразливості підземних вод польсько-українського прикордоння з використанням ГІС.

У ході дискусії учасники заходу акцентували основну увагу на підготовці елементу планів управління річковими басейнами з картування системи моніторингу підземних вод та визначення хімічного та кількісного стану підземних вод.

Наразі 26 квітня 2023 року заплановано продовження другого циклу онлай-семінару.


21 квітня 2023 року
ЯКІСНИЙ СТАН ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ СУББАСЕЙНУ ПРИП’ЯТІ У БЕРЕЗНІ 2023 РОКУ

В рамках «Програми державного моніторингу (в частині діагностичного та операційного моніторингу поверхневих вод)» у суббасейні Прип’яті забезпечено відбір проб на 36 пунктах спостережень, при плані - 40 (90%) та виконано 200 вимірювань фізико-хімічних показників якості і властивостей поверхневих вод.

У зв’язку з небезпекою мінування території у період минулих бойових дій не відібрані проби в:
- р. Прип’ять, 60 км, кордон з Білоруссю, с. Довляди;
- р. Прип’ять, м. Прип’ять;
- р. Прип’ять, м. Чорнобиль;
- р. Уж, перед впадінням в р. Прип’ять, вплив дифузних джерел забруднення

Інформація про результати досліджень та якісний стан масивів поверхневих вод у межах суббасейну Прип’яті наведено у інфографіці, більш детальна інформація вміщена за посиланням http://buvrzt.gov.ua/doc/report/yakist/03.23.pdf


20 квітня 2023 року

Начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Василь Азима взяв участь у онлайн-засіданні басейнової ради середнього Дніпра.

Під час засідання була розглянута електронна петиція від 18.12.2022 №22/170066-еп «Про розробку та здійснення проєкту щодо порятунку річки Рось з подальшим використанням його для відновлення водності всіх рік України та їх приток – малих річок».

Окрім того, присутні також були ознайомленні з поточним станом підготовки Плану управління річковим басейном Дніпра в частині розроблення заходів басейну річки Рось.

Наостанок членам басейнової ради була представлена інформація щодо інвестиційного проєкту «Зменшення надмірної зарегульованості та покращення гідрологічного стану річки Рось».14 квітня 2023 року

Традиційно кожної третьої суботи квітня відзначається День довкілля. Започаткували це свято завдяки Всеукраїнській акції «Дерево – Життя» у 1999 році. Цього дня проводять заходи, спрямовані на поліпшення стану навколишнього середовища – очищення водних джерел, збереження заповідних об'єктів, поширення екологічних знань.

День довкілля дозволяє нам оцінити стан навколишнього середовища і дає можливість з'ясувати роль людства у збереженні нашої планети. Витратити годину часу, щоб впорядкувати територію біля будинку, зменшити використання пластику, не смітити на вулиці – зовсім не важко, проте яку користь це принесе для навколишнього середовища!

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять щорічно долучається до цієї акції. Працівники управління прибирають території поблизу водних об’єктів та каналів, проводять роботи по очищенню від стихійних сміттєзвалищ берегів річок, упорядковують сквери, газони та квітники на територіях дільниць управління та висаджують дерева і кущі.

До участі у проведенні Дня довкілля залучаються небайдужі громадяни та учнівська молодь.
Будь-які зміни потрібно починати з себе!


12 квітня 2023 року

Фахівці Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять взяли участь в онлайн нараді Державного агентства водних ресурсів України. Захід було проведено з метою забезпечення своєчасної та якісної підготовки розділів Планів управлінь річковими басейнами.

Плани управління річковими басейнами – це можливості для інвестицій, в тому числі в рамках відбудови та післявоєнного відновлення, - наголосив заступник Голови Держводагентства Ігор Гопчак

Особливу увагу під час наради начальниця управління забезпечення воднимиресурсами Держводагентства Марія Шпанчик приділила ефективному та раціональному плануванню заходів, спрямованих на вирішення водно-екологічних проблем, у першу чергу що виникають в результаті діяльності підприємств комунального господарства та створюють потенційний ризик для поверхневих водних об’єктів. Цілеспрямована та взаємоузгоджена робота з водокористувачами, територіальними громадами є одним з найважливіших аспектів при підготовці ПУРБ, - зазначила Марія Шпанчик.

У ході дискусії учасники заходу доповіли про хід підготовки елементів планів управління річковими басейнами та напрацювали спільні рішення щодо ключових показників ефективності з підготовки ПУРБ.


12 квітня 2023 року

Болота є одними з найбільш цінних для забезпечення якості життя екосистем, значною мірою утримують і зберігають воду, – відновлення боліт є надзвичайно важливим для повноцінного відновлення річкових екосистем. Адже, тільки водно-болотні угіддя можуть акумулювати значні запаси водних ресурсів, які забезпечують басейн річки водними ресурсами протягом всього року, а не тільки під час повеней чи паводку.

12 квітня 2023 року фахівці Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять прийняли участь в навчально – практичному семінарі «Відновлення водно-болотних угідь як складова досягнення екологічних цілей щодо доброго стану масивів поверхневих та підземних вод, пом’якшення кліматичних змін, та зменшення карбонових викидів», організаторами якого є Громадська спілка «Всесвітній фонд природи України» спільно з Центром підвищення кваліфікації працівників водного господарства України.

Під час семінару висвітлено проблематику відновлення водно-болотних угідь в Україні, продемонстровано методики підрахунку емісії та калькуляцію викидів парникових газів, на основі яких відбудеться планування технічних рішень, приділено увагу моніторингу і оцінці проєкту з відновлення ландшафту та екосистемних функцій болота і в цілому скорочення емісії.


06 квітня 2023 року

З метою ознайомлення із механізмами підготовки та можливої участі у конкурсах природоохоронної Програми ЄС LIFE – Програми дій з довкілля та клімату 06.04.2023 року працівники Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять прийняли участь в онлайн – зустрічі «Національний інформаційний день Програми ЄС LIFE», організаторами якої є Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Під час зустрічі розглядались наступні питання:
- огляд проєктів Програми ЄС LIFE за ключовими напрямками;
- ключові моменти щодо заповнення заявок на конкурсний відбір Програми ЄС LIFE;
- досвід подачі заявок на конкурс;
- розроблення проєктної документації;
- роботи з міжнародними партнерами та утворення консорціумів.


28 березня 2023 року

Начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Василь Азима привітав та вручив сертифікати учасникам творчого 3-тижневого онлайн-марафону, який був присвячений Всесвітньому дню води, що відбувся 22 березня 2023 року під гаслом «Станьте тими змінами, які ви хочете бачити у світі»!

Марафон був організований Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України , Державним агентством водних ресурсів України спільно з програмою ЄС «EU4Environment - Водні ресурси та дані про навколишнє середовище» EU4Environment - Water and Data..


24 березня 2023 року

Відбулося онлайн-засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем у суббасейні річки Прип’ять.


22 березня 2023 року

Цьогоріч Всесвітній день води проходить під гаслом «Станьте тими змінами, які ви хочете бачити у світі» - змін, які будуть спрямовані на вирішення проблем із водопостачанням та якістю води, яку споживає людство, тому Басейновим управлінням водних ресурсів річки Прип’ять проведено ряд інформаційних компаній та екологічних акцій.

З метою виховання екологічно свідомого мислення українців в районних газетах Житомирської області були опубліковані 10 статей про важливість дбайливого ставлення до водних ресурсів.

З метою поширення екологічних знань серед дітей і учнівської молоді, виховання дбайливого ставлення до водних ресурсів були проведені просвітницькі екологічні заходи в освітніх закладах області : відкриті уроки в закладах дошкільної освіти №2, №4 в м.Звягель, Суслівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Орепівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Звягельського району та гімназії №6 в м.Звягель, проведено еколого-просвітницькі заходи в Радомишльській санаторній школі, Коростишівській загальноосвітній школі №9 ім. О.Ольжича, Малинській загальноосвітній школі №3, Гошівській філії Овруцького ліцею та Новобілокоровицькій гімназії, еко-уроки в ліцеї №15 м. Житомир та дошкільному закладі освіти с.Дубрівка.

На базі Житомирського агротехнічного фахового коледжу відбулась конференція «Вода – джерело життя» присвячена Всесвітньому дню води в якій прийняли участь фахівці БУВР Прип’яті.

Спеціалісти Басейнового управління взяли участь в особливому марафоні, який проводився за сприянням Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України спільно з програмою ЄС «EU4Environment - Водні ресурси та дані про навколишнє середовище» EU4Environment - Water and Data.

Також була проведена екологічна акція по прибиранню території біля природного джерела, пойма р.Мика, в лісовому масиві поблизу м.Радомишля.


22 березня 2023 року

Сьогодні у Всесвітній день води про важливість загального доступу до чистої води і численні загрози з якими стикається людство говорили на студентській конференції «Вода-джерело життя», яка відбулась в Житомирському агротехнічному фаховому коледжі за участі спеціалістів Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять.

Зі вступним словом до учасників конференції звернулась голова циклової комісії спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» Діана Палій, яка наголосила, що цьогорічний Всесвітній день води проходить під гаслом «Станьте тими змінами, які ви хочете бачити у світі», а саме змін, які будуть спрямовані на вирішення проблем із водопостачанням та якістю води, яку споживає людство.

В представленій презентації начальниця відділу ведення водного кадастру та моніторингу вод Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Марина Шкльода акцентувала увагу на запроваджені системи управління водними ресурсами за басейновим принципом, адаптації принципів законодавства до стандартів законодавства Європейського Союзу у водній сфері, поетапних кроках підготовки розроблення Планів управління річковими басейнами, які міститимуть аналіз стану басейну та чітку програму заходів для досягнення основної мети- доброго стану водних об’єктів, як поверхневих, так і підземних.

У своїх виступах викладачі та студенти коледжу представили презентації щодо екологічних проблем питної води та її охороні, проблемах водопостачання та впливу забруднених стічних вод на якісний стан поверхневих вод і здоров’я людей, вплив воєнний дій на якість питної води, збереженні підземних вод, які є життєво важливим ресурсом та забезпечують майже половину всієї питної води у світі. Підземні води не тільки підтримують екосистеми, а також є важливим фактором адаптації до зміни клімату. Діяльність людини та мінливість клімату швидко збільшують тиск як на поверхневі так і на ресурси підземних вод.

Завідувачка відділення «Будівництво та цивільна інженерія» Наталія Пилипчук у заключному слові наголосила на прийнятті Урядом України Водної стратегії України на період до 2050 року, яка гарантує забезпечення рівного доступу до якісної і безпечної для здоров’я людини питної води і належних санітарно-профілактичних заходів.

Учасники конференції дійшли згоди, що для відновлення водних ресурсів, збереження їх якості і кількості воду слід оберігати від забруднення і використовувати розумно, збалансувавши потреби людей і планети.

Бережіть воду – піклуйтесь про майбутнє!


22 березня 2023 року
Всесвітній день води!
Ключова тематика цього року є «Прискорення змін!»

Щорічно 22 березня світова спільнота відзначає Всесвітній день води, який бере свій початок від Конференції з навколишнього середовища і розвитку (ЮНСЕД), що відбулася у 1992 році в Ріо-де-Жанейро. Генеральна Асамблея ООН ухвалила офіційне рішення про щорічне відзначення Всесвітнього дня водних ресурсів, щоб нагадати всім жителям планети про значення і важливість води, привернути увагу до проблем якості питної води, необхідності охорони водних ресурсів та їх раціонального використання.

Процес зміни клімату та екологічний стан водних ресурсів нерозривно пов’язані між собою. Вода є нашим найдорожчим ресурсом, що потребує відповідального та раціонального використання, адже кліматичні зміни у водній сфері вже незворотні, і від кожного з нас залежить, як у подальшому розвиватимуться ці зміни.

Протягом останнього року - року війни, українці особливо відчули цінність води – чистої та безпечної, оскільки багатьох з нас позбавили базового права людини - права на питну воду, знищуючи об’єкти критичної інфраструктури.

Кожен із нас може зробити свій внесок, щоб повернути назад процес деградації джерел води та стати частиною вирішення проблеми. Для цього є кілька простих речей, які ми можемо прийняти в свій розпорядок дня, і якщо ми всі це зробимо, це матиме велике значення:

• Вчасно закривати кран на кухні чи у ванній кімнаті – берегти десятки літрів води;
• Користуватися пральною чи посудомийною машинами при повному завантаженню;
• Не використовувати фосфатні (фосфонатні) миючі засоби, бо фосфати призводять до загрозливого «цвітіння» водойм;
• Не засмічувати водойми побутовими відходами;
• Не мити автомобілі на берегах річок та озер.

І пам’ятайте, що навіть незначні дії, якими б вони не були, допоможуть у вирішені водної проблеми!!!


22 березня 2023 року
Якісний стан водних об’єктів суббасейну Прип’яті у лютому 2023 року

В рамках «Програми державного моніторингу (в частині діагностичного та операційного моніторингу поверхневих вод)», затвердженої наказом Міндовкілля 17.01.2023 № 27 у суббасейні Прип’яті забезпечено відбір проб на 36 пунктах спостережень, при плані - 40 (90%) та виконано 200 вимірювань фізико-хімічних показників якості і властивостей поверхневих вод.

У зв’язку з небезпекою мінування території у період минулих бойових дій Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ не здійснював відбір проб
- р. Прип’ять, 60 км, кордон з Білоруссю, с. Довляди;
- р. Прип’ять, м. Прип’ять;
- р. Прип’ять, м. Чорнобиль;
- р. Уж, перед впадінням в р. Прип’ять, вплив дифузних джерел забруднення.

Відібрані проби доставлені до лабораторії моніторингу вод Північного регіону для визначення хімічних (пріоритетних та басейнових специфічних) показників. Інформація про результати досліджень та якісний стан масивів поверхневих вод у межах суббасейну Прип’яті наведено у інфографіці


22 березня 2023 року

Спільнота відзначає Всесвітній день води, який бере свій початок від Конференції з навколишнього середовища і розвитку (ЮНСЕД), що відбулася у 1992 році в Ріо-де-Жанейро.

Для привернення уваги суспільства до проблем, пов’язаних із забрудненням водних ресурсів та виховання екологічно свідомого мислення українців працівники Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять організовують інформаційні компанії та екологічні акції, а саме:
- статті в газетах: «Земля Бердичівська», «Зоря Полісся», «Відродження», «Коростишівська газета», «Малинські новини», «Зоря», «Зорі над Убортю», «Вісті», «Лесин край»
- просвітницькі екологічні заходи в освітніх закладах області та м. Житомир;
- очищення прибережних захисних смуг водойм від сміття з метою недопущення забруднення водних об’єктів області.

Процес зміни клімату та екологічний стан водних ресурсів нерозривно пов’язані між собою. Вода є нашим найдорожчим ресурсом, що потребує відповідального та раціонального використання, адже кліматичні зміни у водній сфері вже незворотні, і від кожного з нас залежить, як у подальшому розвиватимуться ці зміни.


16 березня 2023 року

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять надало пропозиції та прийняло участь в засіданні Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем річки Рось суббасейну середнього Дніпра на весняно-літній період 2023 року.


14 березня 2023 року

В Україні відзначається День українського добровольця. Не заради орденів, а за покликом сердець взялися у 2014 році за зброю тисячі українців, коли над Україною нависла смертельна загроза. Вони стоять на смерть заради перемоги і сьогодні…

СЛАВА І ЧЕСТЬ ВАМ, ГЕРОЇ!
ВІЧНА ШАНА УСІМ, ХТО ЗАГИНУВ ЗА ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ УКРАЇНИ, ЇЇ СВОБОДУ, НЕЗАЛЕЖНІСТЬ.


14 березня 2023 року
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ДІЙ ПРОТИ ГРЕБЕЛЬ.
ДЕНЬ ДІЙ НА ЗАХИСТ РІЧОК, ВОДИ І ЖИТТЯ.

Міжнародний день дій проти гребель (International Day of Action Against Dams) або Міжнародний день річок (Day of Action for Rivers) започаткований у 1997 р., проводиться за ініціативою громадської організації «Міжнародна мережа річок» (США).

У березні 1997 року в місті Курітіба (Бразилія) відбулася Перша міжнародна конференція проти будівництва великих гребель, на якій було ухвалено щороку 14 березня відзначати як день боротьби з греблями на захист Річок, Води і Життя.

Конференція запропонувала всі акції здійснювати під гаслом: «Хай вода несе життя, а не смерть!» і закликала уряди, міжнародні агентства та інвесторів встановити мораторій на будівництво великих гребель, поки не буде виконано міжнародну незалежну експертизу проектів їх будівництва, а також не визначено компенсований збиток людям і природі.

Цей день започатковано з метою об’єднання зусиль людей всього світу в боротьбі проти гребель, а також проведення просвітницької роботи з роз’ясненням впливу гребель на річкові екосистеми.07 березня 2023 року

Cпеціалісти Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять в продовження Сесії 1 вебінару «Транскордонний семінар з обліку води» у рамках впровадження Програми «ЄС для довкілля для країн Східного партнерства: Водні ресурси та екологічні дані» пройшли другий цикл навчання щодо імплементації законодавства з ведення водообліку до вимог Європейського союзу.

Теми які було розглянуто:
● Роз’яснення питань щодо схеми та визначень із Сесії 1;
● Ключові поняття для обліку води;
● Огляд фізичних таблиць постачання та використання;
● Приклад Сандре та стратегії збору даних, визначення національних джерел даних та установи.

Наразі підсумкову третю сесію вебінару заплановано провести 09 березня 2023 року


01 березня 2023 року

Відбувся один з циклів онлайн-семінару на тему: «Транскордонний семінар з обліку води» у рамках впровадження Програми «ЄС для довкілля для країн Східного партнерства: Водні ресурси та екологічні дані».

Дана програма спрямована на покращення добробуту людей у країнах Східного партнерства ЄС та сприяння їх зеленій трансформації відповідно до Європейської зеленої угоди та Цілей сталого розвитку.

Діяльність Програми згрупована навколо двох конкретних цілей:
1) підтримка більш сталого використання водних ресурсів;
2) покращення використання надійних екологічних даних та їх доступності для політиків і громадян.

Цілі та результати семінару:
● удосконалення теоретичних та практичних знань, пов’язаних зі збором, передачею, підтвердженням та агрегацією офіційної статистики щодо водних ресурсів та даних водообліку;
● демонстрація як заповнювати таблиці з водообліку з використанням різних джерел даних і взаємодоповнюваності різних прямих і непрямих методів, таких як вимірювання, дослідження, моделі та оцінки.

Метою Вебінару з обліку води 1-ї сесії було знайомство з цілями семінару, «Національним використанням води в секторах» для кожної країни, введення в статистику води та облік води, класифікація видів економічної діяльності, впровадження в природний кругообіг води, введення в антропогенний кругообіг води та переклад виділених термінів.

До семінару долучилися фахівці з використання водних ресурсів Відділу ведення водного кадастру та моніторингу вод. Заплановано ще два дні проведення семінару.


01 березня 2023 року

Представники Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять прийняли участь у тренінгу, який був організований Центром підвищення кваліфікації працівників водного господарства в рамках реалізації EU4Environment - Water and Data за сприяння Державного агентства водних ресурсів України.

Мета зустрічі - забезпечення своєчасного та якісного розроблення проєктів планів управління річковими басейнами (ПУРБ), відповідно до планів-графіків їх розроблення, затверджених наказом Міндовкілля від 27.11.2020 № 313.

Під час тренінгу обговорено наступні питання:
✅ План управління річковим басейном 2025-2030 - урядовий документ європейського зразка;
✅ Директива ЄС про очистку міських стічних вод (UWWTD 91/271) та зміни до неї (жовтень 2022);
✅ Економічна оцінка заходів;
✅Взаємодія представників Водоканалів, Басейнових управлінь водних ресурсів та Басейнових Рад;
✅ Представлення та обговорення зібраних пропозицій до Програми заходів річкового басейну Дніпра.


23 лютого 2023 року

За ініціативи Центру підвищення кваліфікації працівників водного господарства спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка відбувся онлайн-семінар «Інструментальні методи вимірювання в гідрології».

Фахівці Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять долучились до семінару, під час якого професор, доктор географічних наук, завідувач кафедри гідрології та гідроекології КНУТШ Василь Васильович Гребінь розповів про методи гідрологічних вимірювань та важливість отримання коректних результатів при обстеженні водних об’єктів.


20 лютого 2023 року

В Україні щорічно відзначають День Героїв Небесної Сотні згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року “Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні”. Цього дня вшановуємо пам’ять про тих громадян, завдяки яким змінено перебіг історії нашої держави. Більшість із них віддали своє життя під час подій Революції Гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року), інші загинули пізніше – у березні та квітні 2014 року, захищаючи ідеали демократії, обстоюючи права та свободи людини, європейське майбутнє України.

Небесна Сотня стала для всієї України не лише символом жертовності, героїзму та патріотизму, а й прикладом та джерелом натхнення для наших воїнів, які гідно захищають територіальну цілісність України , утверджуючи право людини на вільне життя. Українці вибороли право на демократичний європейський розвиток держави і готові боротися за нього та очищення від тоталітарного минулого.

Революція 2013-2014 років відбулася ціною понад ста життів. Небесна сотня - перші герої російсько-української війни стала прикладом самопожертви в ім'я вищих ідеалів.
Вічна слава і вічна пам’ять Українським Героям! Слава Україні!


19 лютого 2023 року

В Україні відзначають День Державного Герба. Саме цього дня 1992 року Верховна Рада затвердила своєю постановою Державний Герб незалежної України.


16 лютого 2023 року

Cпеціалісти Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять взяли участь в онлайн-конференції за темою «Оцінка впливу на довкілля (проєкт). Зміни до природоохоронного законодавства», організатором якої є Центр підвищення кваліфікації працівників водного господарства.

Під час навчання розглянуто наступні питання:
- Законопроєкт, яким вносяться зміни до Закону України «Про оцінку довкілля» ( Сергій Вихрист, канд. юрид. наук);
- Водна стратегія України на період до 2050 року: очікування та виклики ( Катерина Мудра, канд. геогр. наук);
- Основні зміни до природоохоронного законодавства ( Вікторія Сердюк, старший викладач ЦПКВГ) .


16 лютого 2023 року

Наша єдність має залишитись міцним ланцюгом, який захищає та оберігає всіх нас і Україну не тільки в цей день, а й на віки. Тільки разом ми сильні, бо наша сила – у єдності. Разом і спільними зусиллями до Перемоги!
З днем єднання!
Разом ми сильні!


15 лютого 2023 року

Начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Василь Азима провів зустріч з керівниками дільниць, в ході якої узгоджувались плани роботи на 2023 рік.

На засіданні були заслухані та обговорені основні завдання та заходи які будуть виконуватись, а саме: управління водними ресурсами у період підготовки до пропуску льодоходу і повені , виконання плану дій та заходів по мінімізації можливих негативних наслідків , виконання програми моніторингу під час дії воєнного стану, розроблення режимів роботи водних об’єктів на період пропуску повені.

Також акцентовано увагу щодо підготовки водогосподарської мережі до роботи у поточному році , що включає проведення ремонтних робіт об’єктів інженерної інфраструктури, наповнення спецфонду, питання співпраці з сільськогосподарськими виробниками та ОТГ .

Розглянуто питання дотримання стану охорони праці та техніки безпеки на дільницях управління та ряд інших питань.


03 лютого 2023 року

В режимі онлайн, за допомогою платформи ZOOM, відбувся тренінг щодо розроблення та встановлення режимів роботи водних об’єктів. Начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Василь Азима разом з фахівцями управління долучились до конференції, під час якої спеціалісти Державного агентства водних ресурсів України проконсультували слухачів в питаннях розроблення та встановлення режимів роботи штучних водних об’єктів, створення електронної бази паспортів водних об’єктів та використання системи електронного документообігу АСКОД при встановленні режимів роботи штучних водних об’єктів


02 лютого 2023 року

Всесвітній день водно-болотних угідь відзначається щороку 2 лютого, головна мета - поінформувати людей про необхідність захисту цих дорогоцінних природних екосистем.

У 1971 році в місті Рамсар було підписано міжнародну Конвенцію про охорону водно-болотних угідь, до якої в 1997 році приєдналась і Україна як незалежна держава. Відповідно до критеріїв Конвенції, в Україні визнано 24 угіддя, що мають міжнародне значення.

Водно- болотні угіддя беруть активну участь у боротьбі з ерозією ґрунту та регулюванні циклів поживних речовин. Це основні причини, чому більшість водно-болотних угідь мають охоронний режим, який вважається природним заповідником.


22 січня 2023 року


10 січня 2023 року

Центром підвищення кваліфікації працівників водного господарства за дорученням Державного агентства водних ресурсів в режимі онлайн-конференції для спеціалістів які безпосередньо здійснюють державний водооблік проведене навчання за темою «Державний облік водокористування. Ведення обліку, перевірка правильності заповнення форми ТП-водгосп (річна).

Зі вступним словом виступив заступник Голови Держводагентства України Ігор Гопчак, який зазначив про виконання основних функцій Держводагентства та важливості ведення державного обліку водокористування та водного кадастру за розділом «Водокористування» з метою визначення наявних для використання водних ресурсів.

● Порядку ведення державного обліку водокористування за 2022 рік.
●Подання звітної форми 2ТП - водгосп (річна) в електронному вигляді.
●Підстав припинення або призупинення подачі Звіту.
●Порушення умов спеціального водокористування та охорони вод.
●Наслідків неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності.
●Вимог до засобів вимірювальної техніки.
●Юридичних аспектів подання Звіту водокористувачами, що мають у своєму складі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи.
●Географічних координат місць забору води та місць відведення зворотних (стічних) вод.

Наразі Басейновим управлінням водних ресурсів з 1 січня 2023 року розпочато прийом Звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) за 2022 рік виключно в електронному вигляді через Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України за посиланням: https://e-services.davr.gov.ua/

Привітання Голови Держводагентства з Новим роком!

21 грудня 2022 року

Під головуванням заступника голови басейнової ради Василя Азими відбулося чергове онлайн-засідання, на якому обговорювали питання щодо визначення головних водно-екологічних проблем басейну Прип’яті.

Марія Шкльода, начальниця відділу ведення водного кадастру та моніторингу вод БУВР Прип’яті, інформувала про результати державного моніторингу поверхневих вод, державного обліку водокористування та про забруднення водних об’єктів органічними, біогенними та небезпечними речовинами. Присутні були ознайомленні з переліком підприємств житлово-комунальної галузі та промисловості, які чинять основні тиски на стан поверхневих вод. Було зазначено, що результати моніторингу з дотриманням вимог ВРД забезпечують базову лінію для розробки заходів та служать для підтвердження оцінки навантажень з боку водокористувачів, агропромислового сектора, наближаючи досягнення головної мети - доброго екологічного стану поверхневих вод

Під час засідання було розглянуто стан підготовки Плану управління суббасейном річки Прип’ять, зокрема, заступник начальника БУВР Прип’яті Олег Микитин ознайомив присутніх з розробленням розділу 8 «Повний перелік програм заходів для району річкового суббасейну Прип’яті. Робота над цим розділом триває, проводиться узагальнення та оптимізація по визначенню найактуальніших водно-екологічних проблем, які будуть включені до Програми заходів. Розробку плану заходів заплановано на 2022-2023 роки відповідно до планів-графіків процесу розроблення ПУРБ, затверджених наказами Міндовкілля від 27.11.2020 №313 та від 15.11.2021 №752 пункту 8 «Розробка повного переліку програм (планів) для району річкового басейну».

На останок, Василь Азима наголосив на необхідності та важливості забезпечення комунікації з територіальними громадами та комунальними підприємствами в частині надання пропозицій до Програми заходів для досягнення встановлених екологічних цілей.

Крім того, члени басейнової ради розглянули та затвердили План роботи басейнової ради на 2023 рік.


20 грудня 2022 року

Начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Василь Азима прийняв участь у черговому онлайн-засіданні басейнової ради середнього Дніпра.

Під час засідання присутнім був представлений проєкт Методичних рекомендацій з відновлення гідроморфологічних характеристик водотоків та висвітлено питання щодо розробки 8 розділу Плану управління річковим суббасейном середнього Дніпра і кроки на 2023 рік.


14 грудня 2022 року

В Україні відзначають День вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС — людей, які ціною свого життя і здоров’я змогли здолати страшну трагедію XX століття, що сталася 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС.ь.

Працівники Басейнового управління водних ресурсів річки При’пять та Райгородоцька сільська територіальна громада віддали шану загиблим ліквідаторам аварії поклавши квіти до пам’ятника на території Бердичівської дільниці БУВР Прип’яті.

Обов’язок кожного українця сьогодні – пам’ятати про мужність, самовідданість, професіоналізм і саможертовність учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, які, без перебільшення, врятували світ від ядерної катастрофи.


13 грудня 2022 року

Було проведено перевірку знань з охорони праці посадових осіб та спеціалістів Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять.

Екзамен приймали спеціалісти Центру підвищення кваліфікації працівників водного господарства та Державного агентства водних ресурсів України дистанційно, в режимі онлайн-конференції.

Спеціалісти БУВР Прип’яті заздалегідь пройшли повний навчальний курс на інтерактивній платформі GoogleСlassroom, який підготували фахівці ЦПКВГ

Охорона праці є важливою складовою роботи будь-якого підприємства, особливо державної установи. Надзвичайна ситуація на робочому місці може виникнути несподівано, тож співробітники мають бути готові до неї будь-якої миті.

Результатом навчання є подальша робота профільних фахівців з виконання поставлених завдань в частині підготовки програми заходів у найближчій перспективі.

Саме через це, відповідно до ст. 18 Закону України “Про охорону праці”, посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки, повинні проходити навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці.

За результатами проведеного навчання і перевірки знань з питань охорони праці спеціалісти управління отримають відповідні посвідчення.


08 грудня 2022 року

Про підготовку Програми заходів Плану управління річковим суббасейном Прип’яті на період 2025-2030 роки, спрямованих на вирішення головних водно-екологічних проблем річкового суббасейну (забруднення органічними, біогенними та небезпечними речовинами, гідроморфологічні зміни, неконтрольоване водокористування, засмічення) йшла мова на онлайн нараді із профільними спеціалістами.

Василь Азима, начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять зазначив, що робота над цим розділом уже розпочата та презентована в рамках реалізації EU4Environment - Water and Data (Програма EU4 Environment – Water Resources and Environmental Data) на базі ЦПКПВГ, м.Київ. На сьогодні потребує доопрацювання Програма заходів відповідно до вимог Європейського Союзу, з врахуванням пріоритетних пропозицій місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад та водокористувачів.

На нараді відпрацьовані приклади заповнення таблиць з підготовки запланованих заходів щодо реконструкції, будівництва очисних споруд каналізації та гідроморфологічних змін, які створюють найбільші перепони для досягнення екологічних цілей спрямованих на досягнення доброго екологічного стану масивів поверхневих вод.


06 грудня 2022 року

День Збройних Сил України

Шановні наші захисники!

З нагоди свята Дня Збройних Сил України – прийміть низький уклін та глибоку вдячність за ваші мужність, героїзм і відвагу, за відданість українській державі, незламну силу волі та безстрашність у нелегкій, але достойній місії – захищати Україну, її суверенітет і незалежність.

На сьогодні ви є найкращою та найбільш боєздатною армією в світі. На ваших незламних плечах, вашими доблестю і честю, потом і кров’ю тримається Україна. Дякуємо, що наближаєте день нашої Перемоги!


30 листопада 2022 року

Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень в басейні річки Прип’ять (період з 23 по 30 листопада 2022 року)

23.11.22 - 30.11.22

Інформація про водогосподарську обстановку за листопад місяць в басейні річки Прип’ять:

02.11.22 - 09.11.22 > 09.11.22 - 16.11.22 > 16.11.22 - 23.11.22 >

29 листопада 2022 року

За сприяння Держводагентства України та Центру підвищення кваліфікації працівників водного господарства в рамках реалізації EU4Environment - Water and Data (Програма EU4 Environment – Water Resources and Environmental Data) на базі ЦПКПВГ, м.Київ проведено практичний тренінг з питань підготовки розділу 8 Плану управління річковим басейном «Повний перелік програм (планів) для району річкового басейну чи суббасейну, їх зміст та проблеми, які передбачено розв’язати» для басейну річки Дніпро та його суббасейнів.

Під час тренінгу експерти Blue Rivers Олексій Ярошевич та Катерина Мудра розповіли учасникам про принципи та нормативні аспекти підготовки програми заходів ПУРБ, виступили колеги із Франції, представники Держводагентства України та Центру підвищення кваліфікації працівників водного господарства.

Теми які обговорювалися:

● Загальні положення розробки програми заходів для басейну Дніпра.
●Перегляд та аналіз пропозицій заходів по суббасейнам, які надійшли від учасників тренінгу.
● Проект Методики відновлення гідроморфологічних характеристик водотоків.
● Роль басейнової ради в процесі розробки та затвердження Програми заходів.
●Природоорієнтовні рішення: що це і яка ціль впровадження таких рішень?
● Процес та покроковість виконання Аналізу економічної ефективності заходів Програми заходів.

Представники Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять презентували та обговорили зібрані пропозиції до програми заходів річок суббасейну Прип’яті. Крім того свої пропозиції представили спеціалісти Десни та Верхнього Дніпра, Середнього та Нижнього Дніпра.

Результатом заходу є забезпечення своєчасного та якісного розроблення проєктів планів управління річковими басейнами (ПУРБ), відповідно до планів-графіків їх розроблення, затверджених наказом Міндовкілля від 27.11.2020 № 313.


26 листопада 2022 року

День пам’яті жертв Голодомору

Україна та весь світ вшановують пам’ять мільйонів жертв Голодомору 1932-1933-х років.


21 листопада 2022 року

Відзначаючи День Гідності та Свободи, ми вшановуємо учасників національно-визвольної боротьби, всіх тих, хто відстояв перемогу Революції Гідності та сьогодні мужньо зі зброєю в руках на фронті захищають та боронять рідну землю. Ми єдині у своїх прагненнях – бути вільними, бути гідними свободи у рідній державі. Єдність і свобода робить нас гідними нащадками наших батьків. Нехай буде мирне небо над українською землею, родинна злагода та добробут у ваших домівках та не згасає віра в щасливе майбутнє Української держави.


14 листопада 2022 року
ПРОВЕДЕНО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ТЕХНІЧНОЇ РАДИ

Під головуванням Василя Азими, голови технічної ради відбулося чергове засідання Технічної ради Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять.

На засіданні обговорили актуальні питання щодо видачі дозволів на спеціальне водокористування та нормативів водопостачання для водокористувачів Житомирської області.

За результатами розгляду з дотриманням вимог ст. 49 Водного кодексу України та внесених Держводагентством змін до Інформаційної картки адміністративної послуги з видачі дозволу на спецводокористування 6 документів рекомендовано до погодження Сектором у Житомирській області Держводагентства, решта 5-ть повернути на доопрацювання.

На завершення Василь Азима наголосив на дотриманні відділами управління термінів рогляду документів дозвільного характеру та посиленні взаємодії із Територіальними органами Держводагентства України щодо розгляду документів із встановлення режимів роботи штучних водних об’єктів.


10 листопада 2022 року

Протягом жовтня у суббасейні Прип’яті забезпечено відбір 34 проб, при плані-35 (97 %), у тому числі у місцях розташування питних водозаборів (міста Новоград-Волинський, Коростень, Хмельницький та Полонне) та 6-ти транскордонних ділянках водотоків на річках Прип’ять, Горинь, Стир, Уборть, Льва, Стир та Ствига. Винятком є транскордонний створ з республікою Білорусь у с. Довляди на р. Прип’ять, де існує небезпека мінування території у період минулих бойових дій.

Інформація про кількість відборів проб води у суббасейні Прип’яті та їх результати наведені на графіку


28 жовтня 2022 року

З метою впровадження програмного забезпечення системи електронного документообігу АСКОД в БУВР Прип’ять 27-28 жовтня спеціалістами Держводагентства проведено навчання працівників управління.


19 жовтня 2022 року

Начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Василь Азима взяв участь у нараді, яка відбулася в онлайн режимі.

Під час наради розглядалось питання підготовки планів управління річковими басейнами. Василь Азима проінформував присутніх про поточний стан розроблення Плану управління суббасейном річки Прип’ять та зазначив питання, які заплановано виконати до кінця поточного року.


14 жовтня 2022 року

У день Покрови пресвятої Богородиці ми відзначаємо День захисника України та День українського козацтва. Щиро та сердечно вітаю вас з цими святами, які символічно стали єдиним святом - духовності, звитяги та патріотизму, яке увібрало в себе багаті і славні козацькі традиції, та уособлює мужність і героїзм оборонців та визволителів рідної землі протягом всієї багатовікової української історії.

З відчуттям шани і вдячності вітаю зі святом, хто має високе звання захисника України.

У цей світлий день бажаю всім особистого щастя, сімейного затишку, міцного здоров'я, незламного духу, миру, добробуту та благополуччя.


25 вересня 2022 року
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ РІЧОК!

Для того, щоб захистити річки, і з’явився в календарі екологічних свят Всесвітній День річок. Вперше свято відзначили в 2005 році, коли ООН оголосила про початок комплексу заходів під назвою «Вода для життя».

Перше відзначення мало великий успіх, і День річок святкували у десятках країн. Відтоді популярність події продовжує зростати. Всесвітній День річок відзначається щорічно у четверту неділю кожного вересня. В минулому році до свята долучилося кілька мільйонів людей у близько 100 країнах світу.

Всесвітній день річок – це день святкування водних шляхів світу. Він нагадує про велику цінність наших річок, прагне підвищити обізнаність громадськості та заохотити покращити управління всіма річками світу. Річки практично в кожній країні стикаються з безліччю загроз, і лише завдяки нашій активній участі ми можемо забезпечити їхнє, а значить і наше здоров’я на наступні роки. Саме об’єднання зусиль людей на захист річкових екосистем є головною метою свята.

В Житомирській області нараховується 2818 річок. Зовсім недавно, проводячи екоівенти в рамках відзначення Міжнародного дня чистих берегів, ми побачили скільки сміття знаходиться на берегах наших річок, зокрема, і пластику. Тож закликаємо дбати про збереження річкових екосистем вже сьогодні – вони джерело життя на Землі!


18 вересня 2022 року
Всесвітній день моніторингу якості води

Щорічно, починаючи з 2003 року, 18 вересня відзначається Всесвітній день моніторингу якості води. Метою заснування свята було і є підвищення інформованості суспільства про проблеми води та участь у захисті водних ресурсів від забруднення у всьому світі. Основними цілями моніторингу є своєчасне виявлення та прогнозування розвитку негативних процесів, що впливають на якість води у водних об'єктах і їх стан, розробка та реалізація заходів щодо запобігання негативним наслідкам цих процесів, оцінка ефективності здійснюваних заходів щодо охорони водних об'єктів, інформаційне забезпечення управління в галузі використання і охорони водних об'єктів.

Особливо актуальним моніторинг стану водних ресурсів став під час повномасштабної війни в Україні. Останні кілька місяців показали, що росіяни здатні будь-що перетворити на інструмент шантажу і політичного тероризму – атомні електростанції, нафту, газ, зерно та воду.

Після 24 лютого виконання державного моніторингу вод було частково паралізовано.

Найбільш критичним у виконанні державного моніторингу вод став березень 2022 року. БУВР Прип’яті у межах Житомирської області проби води було відібрано лише на 3 пунктах із 14.

Попри складну ситуацію викликану війною в Україні на сьогодні БУВР Прип’ять на 100 % забезпечує відбір проб води та доставку до лабораторії моніторингу вод Північного регіону для проведення досліджень на вміст пріоритетних та басейнових специфічних забруднюючих речовин.

Результати досліджень вміщуються на порталі Держводагентства «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України» за посиланням: http://monitoring.davr.gov.ua/EcoWaterMon/GDKMap/Index

Виконання програми моніторингу вод є ще одним вагомим кроком на шляху підготовки стратегічних документів для досягнення «доброго» екологічного стану вод-Планів управління річковими басейнами!!!


17 вересня 2022 року
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЧИСТИХ БЕРЕГІВ

Колектив Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять, незважаючи на збройну агресію російської федерації проти України долучився до екологічного івенту «Міжнародний день чистих берегів», який щороку відбувається у треті вихідні вересня.

За погодженням з місцевими військовими адміністраціями фахівці Радомишльської дільниці ініціювали екоівент та розчистили від сміття, спільно з небайдужими мешканцями міста Радомишль, улюблене місце відпочинку- річку Тетерів у межах м. Радомишль та м. Коростишів, річку Норинь у м. Овруч та водоохоронну зону Карабачинського водосховища, що на річці Здвиж.

Із залученням місцевих громад, учнівської молоді фахівцями Новоград-Волинської дільниці прибрано від сміття узбережжя річки Случ, Церем та Смолка у межах міста Новоград-Волинський.

Прибрані колективом Пулинської дільниці узбіччя річки Тня та водоохоронну зону ставу «Цегельний» у смт. Пулини.

Олевською дільницею проведено екотолоку на берегах річки Уборть у межах м.Олевськ та смт.Ємільчине.

Чистішими стали береги річки Гнилоп’ять та Гуйва завдяки колективу Бердичівської дільниці та небайдужим громадянам міст Бердичів та Андрушівка.

Не залишились осторонь від участі в екологічній акції фахівці Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів, які змушені були евакуюватись з Донеччини, території активних бойових дій та знайти свій прихисток на Житомирщині.

Спільними зусиллями колективу управління, небайдужими громадянами, місцевими органами влади близько 165 мішків побутового сміття було зібрано з 20 кілометрів берегової лінії річок, водойм та каналів Житомирщини.

«Ми сподіваємось, що такі екологічні акції сприяють підвищенню екологічної культури, направленої на збереження довкілля для майбутніх поколінь»,- зазначив начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Василь Азима.

Наразі водогосподарники Житомирщини планують і надалі проводити подібні акції, адже наші щоденні дії мають вплив на стан річок. Тож слідкуйте за новинами!


15 вересня 2022 року
Вакантні посади БУВР Прип'яті

 • Провідний економіст
 • Провідний інженер з використання водних ресурсів
 • Провідний інженер з підготовки кадрів
 • Завідувач господарства


31 серпня 2022 року

З метою покращення та уточнення технічного завдання щодо розроблення нової інформаційної системи «Е-Моніторинг» фахівці Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять долучились до робочої онлайн зустрічі з тестування системи.

Учасникам заходу презентовано порядок користування системою: заповнення акту відбору проб води; реєстрація проб води в системі; внесення співробітниками сектору результатів вимірювань якості води до системи.

Марія Шпанчик, начальниця управління забезпечення водними ресурсами Держводагентства наголосила, що розроблення нової інформаційної системи не лише забезпечить ведення бази даних моніторингу, а й надасть можливість здійснювати аналіз і обробку даних державного моніторингу та електронний документообіг.

29 серпня 2022 року

Україні вшановують пам’ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Цей день відзначається в країні щорічно відповідно до Указу Президента України задля гідного вшанування пам’яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їх героїзму, зміцнення патріотичного духу. Пам‘ятаємо, шануємо!


24 серпня 2022 року
День Незалежності України.

Цього року ми відзначаємо державне свято під звуки сирен та вибухи снарядів. У нас триває війна і окупанти скаженіють від своєї безпорадності. Українці ж продовжують гідно протистояти нелюдам й вражати світ своєю незламністю і силою 31 річниця незалежності України стане нагадуванням усьому світу, як дорого коштує людська свобода.

З національним святом українського народу -
Днем незалежності - щиро вас вітаємо!
Добробуту, щастя, радості, натхнення,
Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.
Нехай це свято вам наснаги додає,
В майбутнє краще доля стежку прокладе.
УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ!

З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ!


23 серпня 2022 року

День Державного Прапора – це свято всіх поколінь українців. Це данина поваги символу держави, що пройшов довгий, часом героїчний, часом трагічний шлях. Під рідним прапором український народ утвердив віковічну мрію про державність, соборність і самостійність. Благородні синій і жовтий кольори неба і пшениці символізують велику працю наших людей від сходу до заходу України й з півночі до півдня.

Державний Прапор уособлює усі прагнення та надії українського народу на краще майбутнє.

То ж нехай синьо-жовтий стяг і надалі вселяє в серце кожного українця гордість та спонукає на нові подвиги заради своєї Батьківщини.

З Днем Державного Прапора України!


08 серпня 2022 року

З метою ефективного використання осушених сільськогосподарських земель та підтримання об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем, Басейновим управлінням водних ресурсів річки Прип’ять налагоджена співпраця із сільгосптоваровиробниками та землекористувачами меліорованих угідь.

Згідно договору із сільгосптоваровиробником ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» управлінням проводиться механізоване очищення JCB JS 220LC меліоративного каналу на Ново - Глумчанській осушувальній системі Новоград-Волинського району Житомирської області.

Виконання даних заходів дасть можливість збільшити пропускну здатність каналу, покращити роботу осушувальної системи та поліпшити використання меліорованих земель.


28 липня Україна вперше відмічає День Української Державності .

Це свято утверджує зв’язок поколінь нашого народу,а ще це можливість для кожного українця згадати історію своєї країни, повну боротьби за незалежність, єдність та щасливе життя. Цінуємо те, за що боролися наші предки, пам'ятаємо всіх, хто загинув у цій боротьбі, будуємо майбутнє, в якому нам самим хотілося б жити. Дякуємо всім захисникам, які стали на захист нашої держави

З Днем Української Державності!


22 липня 2022 року
ПІДВИЩУЄМО ПРОФЕСІЙНИЙ РІВЕНЬ З ПІДГОТОВКИ ПУРБ

З метою забезпечення своєчасного та якісного розроблення проєктів планів управління річковими басейнами фахівці Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять та підвідомчих дільниць пройшли онлайн-навчання з підготовки окремого розділу структури ПУРБ, програми заходів у рамках воєнного та відбудованого періодів.

Василь Азима, начальник управління наголосив на пріоритетних напрямках Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять щодо підготовки проєкту плану управління річковим басейном, плануванню заходів на відновлення водних екосистем з метою досягнення екологічного стану вод та відповідальність кожного за виконання поставлених завдань.

«Саме активна співпраця з органами місцевого самоврядування, водокористувачами сприятиме формуванню плану заходів спрямованих на досягнення екологічних цілей»,- зазначив начальник БУВР Прип’яті Василь Азима.

В ході навчання Олег Микитин, член координаційної групи з підготовки ПУРБ представив основні принципи та аспекти підготовки програми заходів для планів управління річковими басейнами та велику увагу приділив пропозиціям до заходів, спрямованих на зменшення забруднення органічними, біогенними та небезпечними речовинами та інших водно-екологічних проблемах.

Результатом навчання є подальша робота профільних фахівців з виконання поставлених завдань в частині підготовки програми заходів у найближчій перспективі.


22 липня 2022 року

Фахівці Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять взяли участь в онлайн нараді з питань міжнародного співробітництва, яка відбулася за ініціативи Держводагентства.

Під час наради були роз’яснені практичні рекомендації щодо коректної підготовки матеріалів до участі у заходах міжнародного характеру та висвітлено загальну інформацію щодо актуального стану справ у сфері міжнародного співробітництва з питань управління водними ресурсами.


18 липня 2022 року


13-14 липня 2022 року

Державне агентство водних ресурсів України спільно із Центром підвищення кваліфікації працівників водного господарства провели дводенний тренінг для координаційної робочої групи з питань підготовки Планів управління річковими басейнами, до складу якої увійшли понад 20 фахівців водогосподарських організацій з усієї України, серед них фахівці Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять.

Учасники заходу пройшли навчальний курс з підготовки окремих розділів ПУРБ - стратегічного документу спрямованого на досягнення доброго екологічного і хімічного стану масивів поверхневих вод, розглянули багато інших тематичних питань та отримали завдання щодо діяльності координаційної робочої групи, головним завданням якої є забезпечення своєчасного та якісного розроблення проєктів планів управління річковими басейнами.


07 липня 2022 року

Начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять прийняв участь у онлайн-засіданні басейнової ради середнього Дніпра.

Під час засідання розглядалось питання ревіталізації малих річок в басейні середнього Дніпра. Присутні були ознайомлені з проєктом Методичних рекомендацій щодо встановлення екологічних цілей та розробки програми заходів Плану управління річковим басейном та з результатами роботи з визначення масивів підземних вод по суббасейну середнього Дніпра.


07 липня 2022 року

В Україні відзначається День Дніпра – головної водної артерії країни. Це екологічне свято, присвячене одній з найбільш спокійних і величних рівнинних річок, яка займає третє місце в Європі за довжиною і площею басейну. Дніпро забезпечує водою 70% населення України. Довжина річки – 2201 км, а площа басейну – 504 тис.км2. В межах України – 1121 км та 296 тис. км2 .

Саме з метою пропаганди серед людей бережливого ставлення до Дніпра, збереження екологічної спадщини і засноване це свято. Сьогодні Дніпро є найбільшим природним багатством України. Тож дбаймо про його збереження та відновлення як на національному, так і на місцевому рівнях.


05 липня 2022 року

Начальник БУВР Прип’яті Василь Азима провів нараду за участю начальників дільниць та начальників відділів управління . В ході наради підведені підсумки роботи за І півріччя 2022р.

Керівники дільниць прозвітували про виконання основних завдань, а саме: ефективне управління водними ресурсами, виконання ремонтно-доглядових робіт , виконання плану надходжень від надання платних послуг, залучення коштів з місцевих бюджетів на виконання природоохоронних заходів, виконання договорів із землекористувачами на проведення подвійного регулювання водно-повітряного режиму меліорованих сільськогосподарських угідь, енергозабезпеченості дільниць, питанням охорони праці та ряду інших питань.

На нараді також розглянуто основні завдання і заходи, які будуть виконуватися дільницями у ІІІ кварталі 2022р.


01 липня 2022 року

Спеціалісти Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять прийняли участь у ІІІ зустрічі робочої групи щодо впровадження природоорієнтованих рішень до водної політики за темою «Природоорієнтовані рішення і військові дії: можливість запровадження у військовий час та використання для подолання наслідків».

Зустріч проходила за ініціативи громадської спілки «Всесвітній фонд природи України» разом із Центром підвищення кваліфікації працівників водного господарства.

Присутніх ознайомили з аналізом можливих екологічних ризиків у разі відновлювальних робіт на гідротехнічних спорудах у відбудовний період за умови відсутності процедури ОВД та оглядом змін до законів України «Про оцінку впливу на довкілля» після введення воєнного стану.


30 червня 2022 року відбулося чергове онлайн-засідання басейнової ради річки Прип’ять!

На початку засідання заступник голови басейнової ради річки Прип’ять Василь Азима ознайомив присутніх зі змінами, які відбулися у персональному складі басейнової ради.

Серед питань на порядку денному розглянуто роботу по визначенню референційних умов та розробка типоспецифічних класифікацій для визначення екологічного стану масивів поверхневих вод суббасейну річки Прип’ять, представлену директором Інституту гідробіології Національної академії наук України Сергієм Афанасьєвим.

Олексій Ярошевич під час відеоконференції представив учасникам засідання проєкт Методичних рекомендацій щодо встановлення екологічних цілей та розробки програми заходів Плану управління річковим басейном для використання при підготовці розділів Плану управління суббасейном річки Прип’ять.

Присутніх членів басейнової ради було ознайомлено Державною службою геології та надр України з результатами роботи щодо виділення та опису масивів підземних вод басейну річки Дніпро (суббасейн річки Прип’ять).

У ході онлайн-засідання члени басейнової ради заслухали інформацію щодо виконання заходів по підготовці та безаварійному пропуску повені та дощових паводків у басейні річки Прип’ять в 2022 році.

Всі рішення приймалися одноголосно та включені в протокол засідання басейнової ради річки Прип’ять.


28 червня 2022 року

Наша держава, зробивши європейський вибір, у непростій боротьбі відстоює територіальну цілісність і свободу. І в ці дні ми особливо розуміємо важливість Основного Закону, який захищає наші державні символи, нашу мову, кордони та права кожного громадянина України.

У цей урочистий день зичимо миру, злагоди та перемоги нашому українському народу.

З Днем Конституції, Україно!


17 червня 2022 року

Щорічно 17 червня відзначається як Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами.

У рамках Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням, Стороною якої є Україна (Закон України від 04.07.2002 року № 61-VI), опустелювання розглядається як деградація земель під впливом будь-яких природних та антропогенних чинників.

Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою покликаний звернути увагу людей на необхідність міжнародного співробітництва для ефективної боротьби з опустелюванням і засухою в природі.

Опустелювання – це деградація (ерозія) ґрунтів, через яку гинуть родючі землі, пасовища та ліси. На сьогодні воно є однією з найбільш глобальних економічних проблем світу в цілому та України зокрема. Причиною жахливої деградації земель є надмірна розораність та забрудненість важкими металами ґрунтів, нераціональна вирубка лісів тощо.

З метою боротьби з посухами необхідно впроваджувати зрошування та меліорацію, особливим аспектом у вирішенні даної проблеми є збільшення площі природно-заповідного фонду.

Цей день присвячується підвищенню інформованості про необхідність міжнародної співпраці в боротьбі з опустелюванням і наслідками засухи та про хід здійснення Конвенції по боротьбі з опустелюванням.


5 червня 2022 року

Щорічно 5 червня відзначається Всесвітній день охорони навколишнього середовища.

Святкування цього Дня розраховане на те, щоб привнести людський фактор у питання охорони довкілля, сприяти розумінню того, що основною рушійною силою зміни підходів до природоохоронних питань є громади, а також роз'яснити корисність партнерських відносин, щоб у всіх країн і народів було більш безпечне й благополучне майбутнє.

Працівники Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять також долучились до відзначення Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища та прибрали від сміття береги річок та водойм, провели еко-просвітницькі заходи. З метою виховання учнівської молоді до дбайливого ставлення до природних ресурсів, провели конкурс малюнків серед учнів 5 класу Гульської ЗОШ та 10 класу Новоград-Волинської ЗОШ № 10 на тему «Вода - безцінний дар» та прийняли участь у загальноміській толоці смт. Пулини. Приведено в естетичний стан території дільниць.


Шановні колеги!

Щиро вітаю з професійним святом -
Днем працівників водного господарства!

Бажаю міцного здоров’я, щастя, миру та добра,
невичерпної життєвої енергії та успішної праці.
Нехай у ваших домівках панують добробут і злагода,
а ваш патріотизм допомагає захищати Україну
та робити її цілісною, успішною.
Пам'ятайте, що ми – Українці й зможемо все!

З повагою,
Начальник Басейнового управління
водних ресурсів річки Прип'ятьВасиль Азима


Шановні колеги!

Щиро вітаю вас з професійним святом — Днем працівників водного господарства.

Фундаментальною основою ефективного функціонування галузі, безумовно, є професіоналізм людей, які в ній працюють. Успішна реалізація державної політики у сфері водного господарства, практичне впровадження кращого європейського досвіду в напрямку раціонального використання та збереження водних ресурсів, захист населення від шкідливої дії вод — це лише частина покладених на вас завдань, що у підсумку формують надважливу місію.

Колеги, я вдячний кожному з вас за вашу плідну працю. Бажаю усім успіхів, сил та наснаги у подальшій роботі.

Сьогодні особливо хочу відзначити і особисто подякувати тим працівникам водогосподарської сфери, які служать у Збройних силах України, Нацгвардії, територіальній обороні, а також віддати шану тим, хто віддав своє життя боронячи рідну землю.

Ціную особистий внесок кожного у нашій спільній боротьбі!

 • З повагою,
  В.о. Голови Державного агентства
  водних ресурсів України  Олексій КУЗЬМЕНКОВ


Привітання Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця з Всесвітнім днем охорони довкілля та Днем працівників водного господарства

«Від Міндовкілля та від себе особисто вітаю із Всесвітнім днем охорони довкілля та Днем працівників водного господарства!

Вода відіграє важливу роль для всього навколишнього середовища та є важливим регулятором природних екосистем.

Працівники водного господарства – це 18,5 тисяч людей, які щодня, незважаючи ні на що опікуються водною галуззю. І це не тільки водойми, а й інфраструктура.

Вже понад 100 днів українське довкілля потерпає від варварських дій рашистів. Від цього страждає природа, і водні ресурси зокрема.

Попри це водники щоденно розв’язують проблеми забезпечення громадян і різних секторів української економіки водними ресурсами.

На сьогодні, гостро стоїть питання збереження водних ресурсів. Однак, я вірю, що наша спільна і злагоджена співпраця допоможе нам з гідністю відповісти на всі виклики сьогодення, а перспективне бачення розвитку водогосподарської галузі сприятиме досягненню високих стандартів якості життя українців.

Дякую вам за вашу роботу!» — Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан СТРІЛЕЦЬ


Привітання Прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля з Днем працівників водного господарства


30 травня 2022 року

Cпеціалісти Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять взяли участь у першій зустрічі робочої групи за темою «Природоорієнтовані рішення у водному господарстві: вдалі приклади та шляхи впровадження», яка проходила у онлайн-форматі за ініціативи Громадської спілки «Всесвітній фонд природи України» разом із Центром підвищення кваліфікації працівників водного господарства.

Під час зустрічі було визначено основні перепони на шляху до впровадження таких природоорієнтованих рішень, як відновлення та збереження водно-болотних угідь, джерел та витоків річок, заплав річок, меандр річок, прибережних захисних смуг, демонтаж гребель та інших перепон для течії річки.

Начальник відділу моніторингу поверхневих вод та меліорованих земель Держводагентства Марія Шпанчик представила дорожню карту щодо включення природоорієнтованих рішень до планів управління річковими басейнами, зокрема, стосовно ревіталізації/ренатуралізації малих річок.


24 травня 2022 року

Cпеціалісти Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять на чолі з начальником управління Василем АЗИМОЮ взяли участь у онлайн-конференції «Плани управління річковими басейнами – інструмент для досягнення доброго стану вод: досвід Республіки Польща».

Під час конференції розглядались практики та навички іноземних партнерів у використанні ПУРБ для подальшого успішного розвитку цього напряму в Україні.


23 травня 2022 року

На виконання наказу Держводагентства України від 07.12.2021 №983 «Про заходи щодо підготовки водогосподарсько-меліоративного комплексу до роботи у 2022 році» працівниками Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять проводяться ремонтні роботи об’єктів інженерної інфраструктури осушувальних систем на площі 353,4 тис.га.

Закінчується підготовка 1200,0 км міжгосподарських каналів, здійснюються доглядові та ремонтні роботи на гідротехнічних спорудах та гідропостах. Зокрема, ремонтувальниками русловими виконуються роботи з видалення рослинності на каналах, очищення та побілки гідротехнічних споруд.


23 травня 2022 року

Фахівці Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять прийняли участь у семінарі за підтримки Держводагентства та Міжнародного Проєкту «ЕU4Environment-водні ресурси та екологічні дані» на тему: «Вивчення системи еколого-економічного обліку води в ЄС в рамках Програми «ЄС для довкілля: вода і дані».

Арнольд Шонбаер поділився досвідом Австрії з порядку обліку водних ресурсів. Очікуваним результатом зустрічі стало представлення та обговорення Програми «ЕU4Environment для східних країн-партнерів, водні ресурси та екологічні дані»; впровадження концепції обліку водних ресурсів з посиланням на Систему екологічно-економічного обліку води та презентація орієнтовних заходів для початкової фази та компетентної установи з обліку водних ресурсів

Наразі учасниками заходу запропоновано поділитись з австрійськими колегами досвідом в Україні щодо ведення обліку водних ресурсів та отримати рекомендації до внесення можливих змін у діюче законодавство України відповідно до вимог Європейського союзу.


16 травня 2022 року

В Басейновому управлінні водних ресурсів річки Прип’ять під голуванням начальника управління Василя Азими відбулось онлайн-засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем у суббасейні річки Прип’ять на весняно-літній період 2022 року.

Присутніх ознайомили із гідрометеорологічною, гідрологічною та водогосподарською обстановкою в суббасейні річки Прип’ять, яка склалась у зв’язку з несприятливими погодними умовами в осінньо-зимовий період та на даний час.

В результаті обговорення запропоновані та обговорені пропозиції щодо режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систему у суббасейні річки Прип’ять на весняно-літній період 2022 року.

Насамкінець, членами Міжвідомчої комісії було принято рішення узгодити режими роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем у суббасейні річки Прип’ять на весняно-літній період 2022 року та надати до Державного агентства водних ресурсів України для затвердження.

Також було внесено зміни до персонального складу Міжвідомчої комісії у зв’язку з кадровими змінами у водогосподарських організаціях.


03 травня 2022 року

Фахівці Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять прийняли участь у засіданні Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем річки Рось суббасейну середнього Дніпра на весняно-літній період 2022 року.


02 травня 2022 року
МОНІТОРИНГ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

Попри усі труднощі, що виникають в процесі роботи у період військового стану, фахівці Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять докладають максимальних зусиль для забезпечення стабільного виконання Програми моніторингу вод.

В рамках Порядку здійснення державного моніторингу вод БУВР Прип’яті здійснює державний моніторинг поверхневих вод на 14 пунктах спостережень у 8 водних об’єктах.

За 4 місяці 2022 року БУВР Прип’яті відібрано 37 проб (66 % від плану) та відправлено до лабораторії моніторингу вод Північного регіону (м. Вишгород) для проведення досліджень на вміст специфічних та пріоритетних токсичних, здатних до накопичення, стійких забруднюючих речовин.

Крім того, БУВР Прип’яті проводить щомісячний контроль за станом якості води на річках Тетерів, Ірша, Возня, Случ, Уж та річці Уборть. Загалом за 4 місяці відібрано 24 проби та виконано 480 вимірювань показників якості і властивостей проб води (75 % від плану).

Детальна інформація про стан водних ресурсів розміщена на вебсайті БУВР Прип’яті за посиланням: https://buvrzt.gov.ua/yakist.html


28 квітня 2022 року

В БУВР Прип’яті до Дня охорони праці проведене онлайн-навчання з охорони праці з працівниками апарату та дільницями управління.

Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці в 2022 році День охорони праці проходить під гаслом «Формуємо разом позитивну культуру безпеки та здоров’я».

В ході навчання були розглянуті наступні питання:

- Служба охорони праці в управлінні;
- Система управління охороною праці в БУВР Прип’яті;
- Види інструктажів з охорони праці, періодичність їх проведення;
- Забезпечення працюючих інструкціями з охорони праці за професіями та видами виконуваних робіт;
- Види та порядок проведення навчання з охорони праці;
- Проведення атестації робочих місць, забезпечення працівників спеціальним харчуванням;
- Правила поведінки з вибухонебезпечними предметами;
- Дії працівників під час атаки із застосуванням хімічної зброї;
- Порядок дій за сигналом оповіщення «Увага всім».


Шановні колеги!

Прийміть найкращі вітання і побажання з Великоднем!
Бажаю Вам здоров'я і миру, щоб переможний дух надії,
радості супроводжували Вас і Вашу родину,
давав сили та наснагу для справ на добробут
і процвітання нашої рідної України.
Христос Воскрес!

З повагою,
Начальник Басейнового управління
водних ресурсів річки Прип'ятьВасиль Азима


22 квітня 2022 року

Міжнародний День Землі - свято чистої води, чистої землі, чистого повітря. День нагадування про екологічні катастрофи, день, коли кожна людина повинна задуматися над тим, що ЗЕМЛЯ потребує турботи й захисту. Цей день покликаний об'єднати людей планети в справі захисту навколишнього середовища, нагадати про те, що планета, яка дарувала нам життя, унікальна й має потребу в турботі і захисті.

Міжнародним свято було оголошено в 1990 році. У цей день кожен мешканець планети може зробити свій маленький внесок у справу захисту навколишнього середовища: очистити від сміття прилеглу територію, висадити хоча б одне дерево, відмовитися хоча б на день від використання автомобіля.

У День Землі в різних країнах за традицією звучить Дзвін Миру, закликаючи людей Землі відчути всепланетну спільність і докласти зусиль для захисту миру на планеті та збереження краси нашого спільного дому.

Фахівці Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять долучились до відзначення Дня Землі та провели онлайн еко-уроки для учнів перших класів ЗОШ № 15 м. Житомира, адже культуру шанобливого ставлення до навколишнього середовища варто формувати ще з дитинства.


16 квітня 2022 року
Сьогодні в Україні відзначається День довкілля.

Зазвичай такі дні покликані для того, щоб спонукати кожного із нас оцінити стан природного середовища, замислитися над діями, вчинками та майбутніми кроками, котрі кожен вже робить або може запровадити у своє повсякдення, побут задля збереження і відновлення довкілля.

В цей день проводяться заходи, спрямовані на оздоровлення екологічної ситуації в регіоні, озеленення, благоустрій населених пунктів, очищення водних джерел, поширення екологічних знань.

Задля збереження навколишнього природного середовища кожному із нас достатньо зробити невеликі кроки, що матиме великий вплив на стан довкілля:

● Економте воду- свіжа, чиста вода – це обмежений ресурс, 2.1 мільярди людей у світі не мають доступу до безпечної питної води, відповідно до даних Всесвітньої організації охорони здоров’я.
● Сортуйте сміття – окремо зібрані відходи- це не сміття, це вторинна сировина.
● Не спалюйте суху траву та сміття- це призводить до руйнування екосистеми.
● Відмовтись від поліетиленових пакетів, ходіть за покупками з екоторбами– так в навколишнє природне середовище потрапить менше поліетилену.
● Відмовитись від одноразових пляшок та посуду - замість того, щоб купувати воду у пластикових пляшках, можна придбати пляшку багаторазового використання. Замість одноразового посуду – звичайний.
● Будьте енергоефективним у побуті, використовуйте енергозберігаючі лампи, не грійте в чайнику більше води, ніж потрібно.
● Вимикайте електроприлади, що не використовуються з розетки.
● Обирайте найбільш екологічній транспорт, частіше ходіть пішки - це не тільки екологічно, а ще й покращить фізичну форму, і в атмосферу менше викидається СО2.
● Купуйте менше, даруйте непотрібні речі–те що ви вважаєте мотлохом і викидаєте, ще може знадобитись комусь. Таким чином здійснюється «кругообіг речей в природі», що зменшує кількість сміття.

Ще багато-що можна сказати про бережне ставлення до довкілля та перш за все людям слід усвідомити один беззаперечний факт: чистота нашої землі – у наших руках! Зберегти красу природи, сприяти її оновленню – завдання кожної людини!!!

16 квітня 2022 року

Колективом Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять до Дня довкілля проведено благоустрій територій виробничих баз, упорядкування газонів та квітників на територіях дільниць, підрізання дерев, очищення водних джерел та прибирання від сміття берегів водойм і річок


15 квітня 2022 року
День екологічних знань.

Свою історію цей день веде з 1992 року. На Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро, де обговорювалися проблеми навколишнього середовища, було підкреслено величезне значення екологічної освіти населення всіх країн світу в реалізації стратегії виживання та сталого розвитку людства.

В Україні день екологічних знань відзначається з 1996 року за ініціативи громадських природоохоронних організацій.

Свято покликане викорінити споживче і бездумне ставлення людей до природних ресурсів і навколишнього середовища, допомогти в формуванні екологічної культури населення.

До дня екологічних знань Басейновим управлінням водних ресурсів річки Прип’ять було проведено тематичні онлайн-уроки для школярів 2-х класів у загальноосвітній школі № 15 м.Житомира. Свою любов та шанобливе ставлення до природи діти відобразили у малюнках.

Екологічна обізнаність та дбайливе ставлення до навколишнього природного середовища — це запорука безпечного майбутнього для всього людства. Тому екологічна освіта має бути одним з пріоритетних напрямків в навчанні та вихованні.


13 квітня 2022 року
ПІДТРИМАЄМО СВОЇХ ЗАХИСНИКІВ!

Сьогодні наші Збройні сили дають гідну відсіч ворогу. Весь світ тримає кулаки за наших мужніх воїнів та висловлює свою незгоду із кровопролитною політикою Росії, направленою проти миру та прав людини, але ми обов’язково вистоїмо!

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять не стоїть осторонь, а надає посильну допомогу технікою, грошима, продуктами.

Десятки наших хлопців захищають від московитого ворога наші міста і села, і сьогодні хочемо підтримати добрим словом наших славетних воїнів, висловити Збройним силам України свою подяку за сміливість, мужність та чуйність!

Дякуємо вам, наші любі хлопці та дівчата!
Разом переможемо! Слава Україні !!!


12 квітня 2022 року

Відбулось онлайн-навчання «Спільний План управління річковим басейном Дунаю: досягнення та перспективи» з експертом Секретаріату Міжнародної Комісії із захисту річки Дунай Dr. Edith Hoedl (Відень, Австрія), яке проводив Центр підвищення кваліфікації працівників водного господарства.

Фахівці Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять взяли участь в навчанні, під час якого обговорювали спільний План управління річковим басейном Дунаю. Експерт поділилась досягненнями та розкрила особливості перспектив впровадження ПУРБ Дунаю.


04 квітня 2022 року

Відбулось засідання технічної ради БУВР Прип’яті на якому розглянуті матеріали щодо видачі проєкту Е-дозволу на спеціальне водокористування для Товариства з обмеженою відповідальністю «Долинівське» с. Долинівка на території Брусилівської територіальної громади. Вода-колиска життя. Без неї неможливе існування жодної з відомих форм живих істот-рослин, тварин, бактерій і інших. Людина також не може прожити без води.

За результатами розгляду з дотриманням вимог ст. 49 Водного кодексу України, прийняте одноголосне рішення рекомендувати до видачі Сектором у Житомирській області Держводагентства наданий проєкт Е-дозволу на спеціальне водокористування.


24 березня 2022 року

Попри не просту ситуацію в країні колектив Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять долучився до загальноміської толоки #Чистий День.

Загальними зусиллями з громадою міста прибрано від сміття береги річки Тетерів. ‼️Наразі толока триватиме впродовж 24-26 березня, тож підтримуємо заклик долучатись усіх небайдужих до прибирання прибудинкових територій, скверів, парків та берегів річок.


22 березня 2022 року

Світова спільнота відзначає Всесвітній день води, проведення якого у 1992 році започатковано Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй з метою підвищення рівня обізнаності про значення і важливість води для продовження життя на Землі, а також про те, як раціональне використання водних ресурсів сприяє підвищенню рівня економіки і соціального добробуту.

Цьогорічна тема відзначення Всесвітнього дня води – «Підземні води».

Всесвітній день води зосереджує увагу на важливості загального доступу до чистої води та питаннях збалансованого управління водними ресурсами.

Вода-колиска життя. Без неї неможливе існування жодної з відомих форм живих істот-рослин, тварин, бактерій і інших. Людина також не може прожити без води.

Тому ми повинні дбайливо ставитися до цього безцінного життєдайного джерела і пам’ятати, що якість води впливає на якість твого життя!!!


26 лютого 2022 року

На період дії воєнного стану БУВР Прип’яті змінило фактичне місце розташування на адресу: м. Житомир, проспект Незалежності 55-а (Житомирська дільниця БУВР Прип’яті)

Телефон для звязку з БУВР Прип'яті: (На період дії воєнного стану)

+38 (0412) 41-70-77 Телефон (приймальна)


Як проїхати - https://maps.app.goo.gl/vLPiWY6J7ymzv3qc7


20 лютого 2022 року

Україна вшановувує пам’ять Героїв Небесної Сотні! Героїв, які ціною власного життя захищали ідеали демократії, відстоювали права та свободи громадян, європейське майбутнє України. Саме в цей день 8 років тому на Майдані загинуло найбільше активістів Революції Гідності. Працівники Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять віддають шану тим, хто пожертвував найціннішим заради нашого майбутнього.


16 лютого 2022 року
Єдині від Сяну до Дону!

Саме під таким гаслом проходить День єднання у Держводагентстві та водогосподарських організаціях.

Ми сильні, коли ми єдині! Сьогоднішніми вірними союзниками для кожного з нас повинні стати командна робота, спільні цінності та непохитна віра в нашу Державу!

Ми єдині! Ми сильні! Ми разом!


#UAразом #ДеньЄднання #Україна #УкраїнаЄдина #в_єдності_наша_сила #СлаваУкраїні #ГероямСлава
День єднання – єдині від Сяну до Дону Єдині від Сяну до Дону!

16 лютого 2022 року

Фахівці Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять взяли участь в он-лайн зустрічі “Природоорієнтовані рішення у водному господарстві для досягнення візії України майбутнього з урахуванням адаптації до зміни клімату”. Організатором зустрічі є WWF – Україна за підтримки Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку.

Під час зустрічі розглядались питання управління водними ресурсами у Баварії, відновлення річок та впровадження природоорієнтовних рішень напрямом «Вода» WWF – Україна. Заключним етапом стало обговорення шляхів впровадження візії через ПОР у водному секторі за методикою трьох горизонтів.

В заході взяли участь представники центральних органів виконавчої влади, громадських організацій, науки та бізнесу.


16 лютого 2022 року

В Україні на державному рівні відзначатимуть нове державне свято – День єднання. Свято запровадили «З метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість…».

Сьогодні біля адмінбудівлі облдержадміністрації відбулася офіційна церемонія підняття Державного Прапора України на честь Дня єднання в якій взяли участь представники БУВР Прип'яті. Синьо-жовтий стяг сьогодні замайорів чи не в кожному куточку України. На знак єдності та соборності, державні прапори були підняті над адмінбудівлями БУВР Прип'яті та його дільницями.


15 лютого 2022 року

Начальник БУВР Прип’яті Василь Азима та 👥 фахівці управління прийняли участь в онлайн-тренінгу «Стресостійкість для управлінців», де зокрема отримали прості життєві поради як поводитись у стресових ситуаціях при вирішенні робочих моментів та проблем і при цьому завжди залишатись зібраним, бути опорою та прикладом для інших, навіть коли здається що варіантів подолання кризи немає.


2 лютого 2022 року
Всесвітній день водно-болотних угідь.

Всесвітній день водно-болотних угідь, який відзначається щорічно 2 лютого, має на меті підвищити глобальну обізнаність про життєво важливу роль водно-болотних угідь для людей і планети.

У фокусі цьогорічної кампанії — заклик до дій задля збереження водно-болотних угідь. Це заклик інвестувати фінансовий, людський та політичний капітал, щоб врятувати водно-болотні угіддя світу від зникнення.

#ActForWetlands #WorldWetlandsDay2022


27 січня 2022 року

Спеціалісти Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять прийняли участь у навчанні з підготовки до кампанії декларування 2022 року, організаторами якого є Центр підвищення кваліфікації працівників водного господарства. Кваліфіковані спеціалісти та юристи, підготували обґрунтовані роз’яснення та відповіли на ряд важливих запитань. Зокрема: - Які категорії посад працівників державних підприємств зобов’язані подавати декларації;
- Чи необхідно зазначати в декларації відомості про поточний рахунок, відкритий для зарахування допомоги в рамках Програми «єПідтримка»;
- Чи є доходом витрати на відрядження, що оплачуються роботодавцем
- Чи потрібно декларувати рахунки у банківських або інших фінансових установах, на яких немає коштів;
- Як дізнатися назву вашої територіальної громади для заповнення адресних блоків;
- Як заповнювати змінені чи нові блоки, що з’явилися у формі (з 1 грудня запрацювала нова форма декларації).


26 січня 2022 року

Сьогодні, 26 січня, фахівці Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять прийняли участь у дистанційному навчанні з курсу «Плани управління річковим басейном» проведеному

Центром підвищення кваліфікації працівників водного господарства спільно з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

Під час навчання розглянуті питання:
– перелік програм (планів) для району річкового басейну чи суббасейну, їх зміст та проблеми, які передбачено розв’язати;
– звіт про інформування громадськості та громадське обговорення проєкту плану управління річковим басейном та стратегічна екологічна оцінка.


11 січня 2022 року

Враховуючи збільшення кількості пожеж дотримуйтесь правил пожежної безпеки в побуті. - не використовуйте саморобні електричні прилади;
- не використовуйте не справні електророзетки та не перевантажуйте електромережу;
- не користуйтесь побутовими електронагрівальними приладами без негорючих підставок;
- не дозволяйте дітям користуватися електроприладами самотужки;
- не використовуйте воду для гасіння електропроводки та електроприладів;
- ідучи з дому, переконайтеся, що усі електроприлади вимкнені;
- не зберігайте вдома легкозаймисті рідини і вибухонебезпечні речовини;
- не куріть у ліжку, особливо у стані сп’яніння;
- під час приготування їжі не залишайте без нагляду кухонні плити та не сушіть над ними одяг;
- зберігайте сірники та запальнички у недоступному для дітей місці;
- не залишайте малолітніх дітей без нагляду;
- подбайте щоб у вашій оселі були первинні засоби пожежогасіння.


04 січня 2022 року

Сьогодні відбулося перше засідання технічної ради при Басейновому управлінні водних ресурсів річки Прип’ять під головуванням Василя Азими. Він коротко підбив підсумки року, що минув, зокрема зазначив, що протягом 2021 року проведено 50 засідань технічної ради, загалом винесено на обговорення, підготовлено та надано Сектору у Житомирській області Держводагентства України 315 пропозицій щодо видачі проектів Е-дозволів на спеціальне водокористування, 24 пропозиції для погодження нормативів водопостачання та розглянуто 1121 проєктів щодо встановлення режимів роботи на водних об'єктах.

У свою чергу, відповідно до порядку денного, членами технічної ради обговорені питання щодо розгляду документів дозвільного характеру у поточному році та прийняте протокольне рішення щодо їх видачі.

На завершення Василь Азима привітав усіх з Новим роком та Різдвом Христовим та побажав міцного здоров’я та плідної праці у 2022 році.

31 грудня 2021 року

Шановні колеги та друзі!

Щиро вітаю Вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Новорічне свято – це завжди нові надії і сподівання, нові життєві задуми і бажання,новий крок у незвідане майбутнє.

Тож нехай Новий рік буде щедрим для Вас на цікаві плани та успіхи, принесе із собою нові перемоги, натхнення на нові вагомі здобутки на благо України!

Хай кожен день Нового року буде сповнений радістю і добром, теплом і турботою рідних та близьких.

З повагою,
Начальник Басейнового управління
водних ресурсів річки Прип'ятьВасиль Азима


2021 рік

20 грудня 2021 року

Продовжила свою роботу технічна рада БУВР Прип’яті під головуванням Василя Азими, де розглянуті матеріали щодо видачі проєкту Е-дозволу на спеціальне водокористування для 4 водокористувачів.

За результатами розгляду та дотримання вимог ст. 49 Водного кодексу України проєкти Е-дозволів по товариствах з обмеженою відповідальністю «АГРО-ПЕК» та «Брусилівський лакофарбовий завод «ФАЙДАЛ УА» рекомендовані технічною радою до видачі Сектором у Житомирській області Держводагентства.у водокористувача. Насьогодні усі водокористувачі мають можливість подавати Звіти з водокористування онлайн із особистого кабінету у режимі 24/7.

В документах ФГ «Волоки», с. Годиха Житомирського району та ТОВ «Сільгосптехніка», смт. Пулини виявлені недостовірні відомості щодо обґрунтування потреби у воді, невідповідності вимогам законів та прийнятих нормативно-правових актів.

За результатами розгляду прийняте колегіальне рішення рекомендувати Сектору у Житомирській області Держводагентства відмовити у видачі дозволу на спеціальне водокористування ФГ «Волоки» та ТОВ «Сільгосптехніка» і повернути пакет документів на доопрацювання.


16 грудня 2021 року
Як заповнити річну звітність по водокористуванню онлайн говорили на семінарі для водокористувачів

Фахівцями Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять проведено онлайн-семінар для водокористувачів з висвітленням питань подачі Звітів про використання води за 2021 рік.

Зокрема зазначено, що з 01 січня 2022 року вступають в силу зміни в частині форми подачі Звіту виключно в електронному вигляді через Портал електронних послуг Держводагентства з накладенням кваліфікованого електронного підпису водокористувача. Насьогодні усі водокористувачі мають можливість подавати Звіти з водокористування онлайн із особистого кабінету у режимі 24/7.

До уваги водокористувачів представлена презентація з покроковим заповненням Звіту через Портал електронних послуг Держводагентства та наголошено про обов’язкову необхідність подачі звіту для водокористувачів, які здійснюють діяльність, пов’язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин, та:

●забирають воду з водопровідних мереж або інших систем водопостачання в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом календарного року) і передають зворотні (стічні) води до систем водовідведення;
●забирають воду для зрошення в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом зрошувального періоду);
●використовують воду для виробництва напоїв незалежно від кількості води;
●здійснюють скид (незалежно від об’єму) зворотних (стічних) вод безпосередньо у водні об’єкти та підземні горизонти;
●віднесені до галузі гідроенергетики;
●користуються водними об’єктами для рибогосподарських потреб (крім суден флоту рибної промисловості).

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОДАННЯ ЗВІТІВ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ ЗА ФОРМОЮ №2ТП – водгосп (річна) за 2021 РІК В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ


15 грудня 2021 року

Начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Василь Азима прийняв участь у черговому засіданні басейнової ради середнього Дніпра.

Під час засідання розглядались питання розробки окремих елементів Плану управління суббасейном середнього Дніпра та кроки на 2022 рік; проєкт Плану управління ризиками затоплення для окремих територій району річкового басейну Дніпра на 2023-2030 роки та проєкт Плану заходів з реалізації державного інвестиційного проєкту «Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ на 2022 рік» по Міжрегіональному офісі захисних масивів дніпровських водосховищ.


14 грудня 2021 року у режимі відеоконференції під головуванням заступника басейнової ради річки Прип’ять Василя Азими відбулося чергове онлайн-засідання!

Сергієм Обрізаном – старшим науковим співробітником Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника висвітлено питання проблеми відродження малих річок Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. В результаті обговорення вирішено внести пропозиції до Програми діагностичного та дослідницького моніторингу масивів поверхневих вод щодо пункту моніторингу за здійсненням контролю за вмістом пріоритетних і басейнових специфічних речовин на річці Прип’ять територія Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Михайло Химин – заступник директора з науково-дослідної роботи НПП «Прип’ять-Стохід» у своїй доповіді звернув увагу членів басейнової ради на стан русла річки Прип’ять нижче Вижівського водозабору в межах НПП «Прип’ять-Стохід» та заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого режиму та санітарного стану. Члени басейнової ради одноголосно вирішили звернутися до Державного агентства водних ресурсів України щодо виділення коштів для ГІС-моделювання басейну річки Прип’ять з метою комплексної оцінки гідрологічного та екологічного стану водно-болотних екосистем у регіоні, виділення на основі їх аналізу ключових місць для проведення елементів загальноекологічного моніторингу, критерії оцінки стану екосистем.

У ході онлайн-зустрічі розглянуто питання виконання Плану управління суббасейну річки Прип’ять, а саме визначення референційних умов та розробки типоспецифічних класифікацій для визначення екологічного стану масивів поверхневих вод суббасейну річки Прип’ять.

За результатами обговорення виділені головні водно-екологічні проблеми малих річок басейну річки Прип’ять та першочергові пріоритетні заходи щодо збереження та використання водних ресурсів річки Прип’ять.

Насамкінець, членами басейнової ради річки Прип’ять одноголосно затверджено План роботи басейнової ради річки Прип’ять на 2022 рік.


01-02 грудня 2021 року

Представники Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять взяли участь у загальнонаціональному обговоренні можливих шляхів адаптації України до зміни клімату за допомогою природоорієнтованих рішень в лісовому, водному та сільському господарстві.

В заході взяли участь широке коло зацікавлених сторін: представники центральних органів виконавчої влади, Міндовкілля, Мінагро, Держводагентсва, Держлісагентсва, водогосподарських організацій, представники громадських організацій та інші.

Метою обговорення було створення спільного бачення та дорожньої карти адаптації України до зміни клімату за допомогою природи.

Обговорювались питання про кліматичне майбутнє України та роль природи в ньому. Були визначені найгостріші проблеми в адаптації до зміни клімату та здійснено пошук найкращих шляхів для їх вирішення.


01 грудня 2021 року

1 грудня 2021 року працівники Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять взяли участь у відеоконференції у рамках проекту «Підтримка планування управління водними ресурсами на сході України».

Під час заходу було розглянуто методичні рекомендації, які підготовлені командою фахівців щодо формування програми заходів до планів управління річковими басейнами, з урахуванням відповідного досвіду європейських країн.


19 листопада 2021 року
ДО УВАГИ ВОДОКОРИСТУВАЧІВ!

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять інформує, що з 01 січня 2022 року вступають у дію зміни до Порядку ведення державного обліку водокористування, відповідно до наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 18.12.2020 № 375.

Водокористувачам необхідно подавати Звіти про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) виключно в електронному вигляді через Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України, що знаходиться за посиланням: https://e-services.davr.gov.ua.

Подача звіту є обов’язковою для водокористувачів, які здійснюють діяльність, пов’язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин, та:

● здійснюють забір води із поверхневих та підземних водних об’єктів в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу;
● забирають воду з водопровідних мереж або інших систем водопостачання в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом календарного року) і передають зворотні (стічні) води до систем водовідведення;
● забирають воду для зрошення в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом зрошувального періоду);
● мають сезонний режим роботи та забирають воду в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом періоду його роботи у межах календарного року);
● мають оборотні системи водопостачання загальною потужністю 1000 метрів кубічних води на добу і більше незалежно від кількості забраної (отриманої) води;
● використовують воду для виробництва напоїв незалежно від кількості води;
● здійснюють скид (незалежно від об’єму) зворотних (стічних) вод безпосередньо у водні об’єкти та підземні горизонти;
● віднесені до галузі гідроенергетики;
● користуються водними об’єктами для рибогосподарських потреб (крім суден флоту рибної промисловості).

Інструкція користувача щодо заповнення звіту про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) знаходиться за посиланням: https://bit.ly/3cikShu

У разі виникнення питань при заповненні звітності потрібно звертатися до спеціалістів Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять за телефоном (0412) 41 22 39.


11 листопада 2021 року

53% українців володіють цифровою грамотністю нижче базового рівня. Тому Міністерство цифрової трансформації України оголошує місяць цифрової грамотності — масштабну інформаційну кампанію, яка надихне українців на навчання цифрових навичок, мета якої навчити 6 мільйонів українців цифрової грамотності за 3 роки.

Всіх працівників Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять просимо долучитися до масштабної інформаційної кампанії «Місяць цифрової грамотності», який триватиме з 1 по 30 листопада 2021 року. Ми пропонуємо всіх бажаючих долучитись та провести планове навчання серед співробітників. Цифрова освіта – Одна планета: 11 кроків назустріч довкіллю ( https://osvita.diia.gov/ua/courses/11-steps-towards-the-environment, який буде корисний для отримання нових знань на стику цифрових технологій та екології).


11 листопада 2021 року

Працівники Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять на чолі з начальником управління Василем Азимою взяли участь в онлайн-конференції «Управління водними ресурсами в умовах змін клімату та зростаючого дефіциту води», яку провів директор департаменту гідрогеології, управління водних ресурсів Ізраїлю Яков Лівшиц.

Організаторами онлайн-конференції є посольство Ізраїлю в Україні, МАШАВ і Управління водних ресурсів Ізраїлю спільно з Центром підвищення кваліфікації працівників водного господарства.


10 листопада 2021 року

У форматі відео-конференції в Басейновому управлінні водних ресурсів річки Прип’ять відбулось онлайн-засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем у суббасейні річки Прип’ять на осінньо-зимовий період 2021-2022 років.


10 листопада 2021 року

Проектні роботи ДК 021:2015 71320000-7 Послуги з інженерного проектування «Капітальний ремонт гідротехнічної споруди РШ5х2,5х2 біля с. Чернявка для пропуску та регулювання рівнів води на р. Тенька», «Капітальний ремонт гідротехнічної споруди В5х2,5 для пропуску та регулювання рівнів води на р. Перга»

Здійснивши аналіз ринку надання аналогічних послуг в електронній системі закупівель «Prozorro», співставивши умови запланованої закупівлі з умовами закупівель, інформація про які міститься, зокрема, в електронній системі закупівель «Prozorro», а також беручи до уваги орієнтовний кошторис витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту гідртехнічних споруд, наданий на запит БУВР Прип’яті проектної організацією, було розраховано очікувану вартість виконання науково-дослідної роботи «Проектні роботи ДК 021:2015 71320000-7 Послуги з інженерного проектування «Капітальний ремонт гідротехнічної споруди РШ5х2,5х2 біля с. Чернявка для пропуску та регулювання рівнів води на р. Тенька», «Капітальний ремонт гідротехнічної споруди В5х2,5 для пропуску та регулювання рівнів води на р. Перга»».

У рамках розміру бюджетного призначення на зазначені видатки у 2021 році очікувана вартість роботи становить 340 000 грн.


Результати всеукраїнської акції «Я прибрав – твоя черга 4»

Стали відомі результати всеукраїнської акції «Я прибрав-твоя черга 4», яка була присвячена Міжнародному дню чистих берегів.

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять, спільно із місцевими органами влади, небайдужими громадянами, шкільною молоддю активно долучилось до мільйонів волонтерів по усьому світу, які брали участь у глобальному прибиранні і рятували нашу Планету від сміття.

І от результат всеукраїнської акції – Диплом за активну участь.

За підсумками акції спільними зусиллями екологічно свідомих громадян загалом було зібрано 38 тонн сміття, і саме цьогорічна акція стала наймасштабнішою за весь час проведення, зібравши найбільшу кількість учасників – 88 команд зі всієї України.

Дякуємо всім, хто долучився до цієї екотолоки з прибирання задля порятунку нашої планети від сміття!


26 жовтня 2021 року

Відбулася нарада з питань стану дотримання пожежної та техногенної безпеки і цивільного захисту в апараті БУВР Прип’яті та дільницях управління. На нараді розглянуто результати позапланової перевірки Головного управління ДСНС України у Житомирській області. Визначені заходи по усуненню виявлених порушень із забезпечення пожежної безпеки на об’єктах водогосподарсько-меліоративного комплексу БУВР Прип’яті та терміни їх виконання.

Також , було обговорено стан завершення підготовки до роботи в осінньо-зимовий період та ряд інших виробничих питань.


19 жовтня 2021 року

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип'ять долучилось до участі у ХІХ Міжнародній спеціалізованій виставці «AQUA UKRAINE– 2021»

Діяльність водогосподарників зі всієї України, впровадження світових стандартів і передових досягнень у водній сфері, найсучасніші водні технології, продукція, обладнання - все це ХІХ Міжнародна спеціалізована виставка «AQUA UKRAINE– 2021» !

Сьогодні 19 жовтня начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Василь Азима разом із спеціалістами управління завітали на відкриття головної експозиції галузі та прийняли участь у дискусії «Європейський моніторинг вод в Україні. Що змінилось?». У рамках зустрічі представники Міндовкілля, Держводагентства та громадянського суспільства обговорили зміни, що відбулися в Україні у зв’язку з впровадженням нового Порядку здійснення державного моніторингу вод та результати проведення скринінгу забруднюючих речовин Дону, Дністра, Дніпра, Дунаю, Чорного моря та Антарктиди.

Інформація щодо екологічного стану вод - це один із ключових факторів до здорового життя громадян України. Головний меседж побудови нового європейського моніторингу вод в Україні-дати річці жити у природних умовах.

З метою представлення свого потенціалу та можливостей широкому колу фахівці суббасейну Прип’яті активно долучились до наповнення виставки, підготовувши інформаційні буклети-брошури і відеоролики про виконання основних завдань спрямованих на покращення якісного стану поверхневих вод.

Відвідати виставку можна з 19 по 21 жовтня 2021 року у Міжнародному виставковому центрі (м.Київ, Броварський проспект,15).

18 жовтня 2021 року

Продовжила свою роботу технічна рада БУВР Прип’яті під головуванням Василя Азими, де розглянуті матеріали щодо видачі проєкту Е-дозволу на спеціальне водокористування та нормативи водопостачання.

За результатами розгляду та дотримання вимог ст. 49 Водного кодексу України проєкти Е-дозволів по ТОВ «Граніт Інвест», ТОВ «Лавіком» та Комунального підприємства «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Соколятко» Бердичівської міської ради рекомендовані технічною радою до видачі Сектором у Житомирській області Держводагентства.

За результатами розгляду Поточних індивідуальних нормативів використання питної води Комунального підприємства «Райгородоцьке» Райгородоцької сільської ради прийняте колегіальне рішення рекомендувати Сектору у Житомирській області Держводагентства погодити нормативи водопостачання на зазначених умовах.


Дорогі колеги! Шановні захисники Вітчизни!

Прийміть щирі вітання з нагоди Дня захисника України! Це свято відзначається в українському суспільстві в день великого православного свята – Покрови Пресвятої Богородиці. Саме Свята Покрова здавна була захисницею українського козацтва, а тепер і Українського війська.

Цього дня бажаю усім мирного неба, незламної волі до перемоги та патріотичного духу, який допоможе долати будь-які перешкоди!

З повагою,
Начальник Басейнового управління
водних ресурсів річки Прип'ятьВасиль Азима


З 19 по 21 жовтня 2021 року

На території Міжнародного виставкового центру (м. Київ, Броварський проспект, 15 ст.м. «Лівобережна») відбудеться XIХ Міжнародна спеціалізована виставка «AQUA UKRAINE - 2021» з метою впровадження світових стандартів і передових досягнень у водному господарстві України.

Протягом 18 років AQUA UKRAINE залишається визнаним лідером серед заходів, присвячених забезпечення водними ресурсами, очистки промислових стоків, впровадження найкращих світових стандартів, передових досягнень і технологій водопостачання та водовідведення, запобігання забрудненню водних ресурсів, застосування екологічно чистих технологій водозбереження.

Враховуючи державну спрямованість проблематики та актуальність питань, що розглядаються під час проведення виставки «AQUA UKRAINE-2021», запрошуємо долучитись до участі у цьому заході зацікавлених підприємств та організацій з метою представлення свого потенціалу і можливостей широкому колу фахівців.

Переваги участі в AQUA UKRAINE:

- встановлення особистих контактів з новими потенційними клієнтами, продуктивні переговори, укладання контрактів;
- підтримка і розвиток вже існуючих ділових відносин з профільними представниками бізнесу і органами влади;
- демонстрація конкурентоспроможності та потенціалу вашого підприємства;
- збільшення впізнаваності вашої торгової марки;
- вплив на широку цільову аудиторію;
- відкриття перспектив розвитку для кожного учасника Форуму.

Будьте там, де ваші потенційні клієнти і партнери!

Контакти: ТОВ «Міжнародний виставковий центр» тел.: (044)201-11-54, 206-87-97 e-mail: aqua@iec-expo.com.ua


01 жовтня 2021 року

З початку року Басейновим управлінням водних ресурсів річки Прип’ять відповідно до Положення підготовлено та надано Сектору у Житомирській області Держводагентства України пропозиції щодо дозвільно погоджувальних документів: 236 Е-дозволів на спеціальне водокористування; 18 нормативів водопостачання та 1100 проєктів, щодо режимів роботи на водних об'єктах.

Проєкти рішень щодо видачі документів дозвільного характеру приймались технічною радою під головуванням начальника БУВР Прип’яті Василя Азими.


20 вересня 2021 року.

Визначення референційних умов та розробка типоспецифічних класифікацій для визначення екологічного стану масивів поверхневих вод суббасейну річки Прип’ять

Визначення референційних умов та розробка типоспецифічних класифікацій для визначення екологічного стану масивів поверхневих вод суббасейну річки Прип’ять проводиться згідно з план-графіком процесу розроблення проєкту Плану управління річковим басейном Дніпра, затвердженим наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.11.2020 №313 «Про затвердження планів-графіків процесу розроблення проєктів планів управління річковими басейнами».

Наказом Державного агентства водних ресурсів України від 18.12.2020 № 1105 «Про розроблення проєктів планів управління річковими басейнами» зобов’язано Басейнові управління водних ресурсів забезпечити підготовку проєктів відповідних Планів управління річкових басейнів.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено на підставі чинних нормативно-правових актів та пріоритетів діяльності БУВР як органа управління у межах суббасейну Прип’яті.

Відповідно до положення про Басейнове управління водних ресурсів річки Припять до основних завдань належить розробка плану управління суббасейну річки Прип'ять.

Визначення референційних умов передбачається структурою ПУРБ у частині загальної характеристики поверхневих та підземних вод району річкового басейну.

Відповідно до методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, що затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.01.2019 № 5, для кожного типу масиву поверхневих вод встановлюються референційні умови, що є початковими величинами для встановлення граничних значень класів і використовуються для визначення екологічного стану масиву поверхневих вод.

Всього в суббасейні Прип’яті виділено 1040 масивів поверхневих вод, що згруповані у 17 типів.

Для визначення референційних умов необхідно провести дослідження 1040 водних масивів за біологічними дескрипторами якості.

Такі дослідження включають як польові експедиції, так і обробку наявних даних спостережень.

Типоспецифічні класифікаційні таблиці відповідно до вищезазначеної методики мають бути підготовлені для всіх визначених типів водних масивів та враховувати межі граничних значень за біологічними, гідро-морфологічними, хімічними (включаючи басейнові специфічні) та фізико-хімічними показниками.

Вищезазначені таблиці мають бути підготовлені для 17 типів масивів поверхневих вод.

Здійснивши аналіз ринку надання аналогічних послуг в електронній системі закупівель «Prozorro», співставивши умови запланованої закупівлі з умовами закупівель, інформація про які міститься, зокрема, в електронній системі закупівель «Prozorro», а також беручи до уваги орієнтовний кошторис витрат на створення науково-дослідної роботи по визначенню референційних умов у річковому суббасейні Прип'яті, було розраховано очікувану вартість виконання науково-дослідної роботи «Визначення референційних умов та розробка типоспецифічних класифікацій для визначення екологічного стану масивів поверхневих вод річкового суббасейну Прип'яті у розмірі 450 000 грн.

Змінами до річного кошторису спеціального фонду БУВР Прип’яті від 10.06.2021 затверджено фінансування у розмірі 250 000 грн. для проведення науково-дослідної роботи «Визначення референційних умов та розробка типоспецифічних класифікацій для визначення екологічного стану масивів поверхневих вод суббасейну річки Прип’ять» на 2021 рік.


18 вересня – Всесвітній день моніторингу якості води

Щорічно 18 вересня, починаючи з 2003 року, відзначається всесвітній день моніторингу якості води (World Water Monitoring Day).

Це свято започатковане з 2003 року, ініціатором його створення виступив американський Фонд чистої води. Свято було засновано для підвищення обізнаності суспільства про проблеми захисту водних ресурсів від забруднення.

Відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви в Україні з 2019 року запроваджено європейські підходи щодо здійснення моніторингу вод та визначено чіткий розподіл обов’язків між суб’єктами моніторингу без дублювання повноважень, введено нові показники моніторингу, які в Україні до цього часу не вимірювались- пріоритетні, гідроморфологічні та біологічні.

Басейнове управління водних ресурсів ріки Прип’ять здійснює діагностичний моніторинг масивів поверхневих вод в суббасейні Прип’яті на 35 пунктах моніторингу, а в суббасейні середнього Дніпра у межах Житомирської області на 10 пунктах.

Результати досліджень вміщуються на порталі Держводагентства «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України» за посиланням: http://monitoring.davr.gov.ua/EcoWaterMon/GDKMap/Index.

Впровадження нових стандартів у сфері моніторингу вод є ще одним вагомим кроком на шляху підготовки стратегічних документів для досягнення «доброго» екологічного стану вод-Планів управління річковими басейнами!


На Житомирщині стартував екологічний івент «Міжнародний день чистих берегів»!

#EUBeachCleanup | #ЯПРИБРАВ_ТВОЯЧЕРГА4

Колектив Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять розпочав свій ранок з користю для себе та довкілля. Близько 88 мішків побутового сміття зібрано з 2,0 кілометрів берегової лінії річки Кам’янка, притоки річки Тетерів від проспекту Миру до вул. Короленка.

«Екологічні акції- це підвищення екологічної культури спрямованої на збереження водних ресурсів для майбутніх поколінь і нам дуже приємно, що провівши декілька годин активного відпочинку на березі річки в широкому колі однодумців ми отримали такі вагомі результати»-зазначив начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Василь Азима.

До колективу управління долучилась свідома молодь, небайдужі громадяни.

За підтримки Житомирської міської ради все зібране сміття було відсортоване та вивезене на санкціоноване сміттєзвалище, а усім мешканцям міста залишилось лише насолоджуватись краєвидом та просто гуляти з дітками поблизу прибраних річок та водойм.

Доволі успішно екологічна акція проведена на дільницях БУВР Прип’яті. Із залученням місцевих громад, учнівської молоді колективом Новоград-Волинської дільниці звільнено від сміття узбережжя річки Случ та Смолка у межах міста Новоград-Волинський.

Екотолоку за участі учнів Новобілокоровицької гімназії № 2 проведено на берегах річки Жерев, зоні відпочинку селян «Малодивлинському гранкар’єрі» та спільно з учнями Ємільчинської місцевої гімназії прибрано узбіччя річки Уборть.

Ініціювали екоівент та розчистили від сміття, спільно з небайдужими мешканцями міста Радомишль, улюблене місце відпочинку- річку Тетерів у межах м. Радомишль, річку Норинь у м.Овруч та водоохоронну зону Карабачинського водосховища що на річці Здвиж.

Прибрані колективом Пулинської дільниці та учнями опорного закладу загальної середньої освіти Пулинської ЗОШ І-ІІІ ступенів узбіччя річки Тня та водоохоронні зони ставів «Цегельний» та «Бровар» у смт. Пулини.

Наразі щоб змінити екологічну свідомість громадян, водогосподарники Житомирщини планують і надалі проводити подібні акції. Тож слідкуйте за новинами!


16 вересня 2021 року

Упродовж 2021 року спеціалістами Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять проводилася активна робота по підтриманню інженерної водогосподарської інфраструктури у робочому стані.

Не втрачають набраних темпів і на Бердичівській дільниці, де проведені роботи з очищення каналу МК з ПК 0+00 по 57+70 ділянки гончарного дренажу с.Стара Котельня. Роботи здійснювались двома екскаваторами: Е-304 та JCB 220. Також відремонтовані і три гідротехнічні споруди на каналі. Задоволені і у Волицькій територіальній громаді, на території якої, поблизу села Стара Котельня виконувалися дані роботи.

Проведені роботи мають покращити гідрологічний, санітарний та екологічний стан, як магістрального каналу так і водоприймача - річки Гуйва. .

Очищення меліоративного каналу до проектних відміток та поточний ремонт гідротехнічних споруд в комплексі, дозволить збільшити об’єми зарегульованої води, покращити якість регулювання водно-повітряного режиму на меліорованих землях, що у свою чергу дасть можливість отримати більшу врожайність сільгосподарських культур.


Міжнародний день чистих берегів відзначається у третю суботу вересня і проходить по всьому світу.

Зокрема цього дня проводяться акції на узбережжях річок, водойм з метою попередження забруднення побутовими відходами водних ресурсів. Цей захід започатковано у 1986 році і з кожним роком він набуває все більшої популярності.

Фахівці БУВР Прип'яті з метою виховання екологічної свідомості, дбайливого ставлення до довкілля, бережливого ставлення до водних ресурсів та підвищення екологічної культури регулярно проводять просвітницькі заходи в дошкільних та шкільних закладах освіти області.

13 вересня в 2-а класі школи №15 І-ІІІ ст. м.Житомира було проведено екологічний урок «Оберемо чисте майбутнє», було продемонстровано відеоролик «Чисті береги», а також обговорено питання екологічного стану р.Кам'янка, яка протікає неподалік школи, де діти часто проводять своє дозвілля. Також було проведено конкурс малюнка «Якою я хочу бачити свою річку».

14 вересня було організовано толоку по прибиранню берега р. Кам'янка.

В акції взяли участь 22 школярі, було очищено від сміття 1 км прибережної захисної смуги річки.


ПРОДОВЖУЄМО ВЕСТИ ЕКО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ЗАХОДИ

З метою виховання екологічно-свідомої особистості щодо шанобливого ставлення до води фахівцями Басейновим управлінням водних ресурсів річки Прип’ять постійно проводяться інформаційні заходи серед учнівської молоді.

І саме до «Міжнародного дня чистих берегів» учні 6-го «Б» класу Малинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 спільно з водогосподарниками здійснили подорож річками України та Житомирщини переглядаючи відеоролики та отримали корисну інформацію про стан водних ресурсів та в цілому довкілля, необхідність їх збереження. Особливо акцентували увагу на якісному стані річки Ірша, яка протікає саме у межах міста Малин.

На завершення учні школи своє бачення щодо чистих берегів річок та водойм відтворили на малюнках.

Проведені заходи спонукають ще з дитинства замислюватися про глобальні екологічні проблеми, зміни клімату та виховувати у собі правильне ставлення до навколишнього середовища, у тому числі й до водних ресурсів!


МАСШТАБНА ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА АКЦІЯ ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ЧИСТИХ БЕРЕГІВ

#EUBeachCleanup | #ЯПРИБРАВ_ТВОЯЧЕРГА4

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять долучається до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України, усіх небайдужих до проведення акції «Міжнародний день чистих берегів».

Міжнародний день чистих берегів проводиться у треті вихідні вересня і проходить по усьому світу. Зокрема цього дня проводяться акції на узбережжях річок, водойм, морів, океанів з метою попередження забруднення побутовими відходами водних ресурсів. Захід започатковано у 1986 році і з кожним роком він набуває все більшої популярності.

Колектив Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять не залишається осторонь і планує провести екологічні акції із залученням місцевих громад, учнівської молоді з прибирання узбережжя річок Кам’янка у м. Житомир; Смолка, у місті впадіння у річку Случ у межах міста Новоград-Волинський; Тетерів у межах м. Радомишль; Норинь м.Овруч; Уж у межах м. Коростень, річки Уборть у межах м.Олевськ та смт. Ємільчине, водоохоронних зон Карабачинського водосховища на річці Здвиж та ставів «Цегельного» та «Бровар» у смт. Пулини.

Очікуваним результатом є залучення молоді та населення до екологічної акції, підвищення екологічної культури спрямованої на збереження водних ресурсів для майбутніх поколінь!


26 серпня 2021 року

В межах виконання заходів Регіональної програми робіт з розчистки та регулювання русел річок Житомирської області на 2018 – 2021 роки в серпні 2018 року БУВР Прип’яті проведені роботи по розчистці від замулення русла річки Грабарка в місті Бердичів вздовж вулиці Олімпійської до перетину з вулицею Житомирська. Комплексом механізмів у складі екскаваторів ЕО 304, JCB 220 та бульдозера ДЗ 160 проведено розчистку від замулення 0,85 км русла річки, чим ліквідовано можливість підтоплення прилеглих міських територій, покращено гідрологічний режим та санітарний стан річки грабарка.

Фінансування для проведення робіт у сумі 206,6 тис.грн. було виділено із благодійного фонду «Гейхал – Бердичів» за сприянням релігійної організації Бердичівська міська іудейська громада «Хабад Любавич».


26 серпня 2021 року

Під головуванням начальника Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Василя Азими відбулася нарада за участю заступників начальника управління, керівників дільниць та начальників відділів управління. В ході наради обговорювалися питання проведення інвентаризації водних об’єктів на території Житомирської області, виконання доведених завдань з поточного ремонту та догляду за меліоративними системами, дотримання вимог з охорони праці і пожежної безпеки на дільницях та ряд інших питань.


24 серпня 2021 року

Шановні колеги,
Вітаю Вас з 30-ю річницею Незалежності нашої держави. Бажаю Вам міцного здоров'я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день Вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а Ваші добрі справи примножать славу рідної України!

З повагою,
Начальник Басейнового управління
водних ресурсів річки Прип’ять
Василь АЗИМА


10 серпня 2021 року

Представники БУВР Прип'яті прийняли участь в позачерговому засіданні Міжвідомчої комісії РОВР річки Рось. В засіданні взяли участь провідні науковці України, директори рибокомбінатів, представники водогосподарських організацій Вінницької, Київської та Черкаської областей, екологи та громадськість. На засіданні були напрацьовані заходи щодо покращення екологічної ситуації в басейні річки Рось


06 серпня 2021 року - «Подолання екологічної проблеми річки Случ шляхом прийняття управлінських рішень»

Міським головою Миколою Боровцем та ректором Національного університету водного господарства та природокористування Віктором Мошинським підписано Меморандум про співпрацю між Новоград- Волинської міською територіальною громадою та Національним університетом водного господарства та природокористування.

Головна мета підписання Меморандуму – напрацювання наукового фундаменту для подолання екологічних проблем річки Случ. Саме наукове вивчення проблеми та її обґрунтування, зокрема напрацювання алгоритму та стратегії потребує комплексного вивчення та підходу зі сторони науковців.

В рамках співпраці заплановано проведення науково-практичної конференції з вирішення екологічних проблем річки Случ. До участі в конференції буде залучено найкращі навчальні заклади України та Європи. .


02 серпня 2021 року

Басейновим управлінням водних ресурсів річки Прип’ять в рамках виконання Програми моніторингу вод відібрані та доставлені проби води до лабораторії Північного регіону, м. Вишгород для визначення вмісту пріоритетних забруднюючих речовин (наказ Мінприроди 06.02.2017 року № 45) та специфічних басейнових речовин визначених за результатами скринінгу з річок:

● Гнилоп’ять (Бердичівське водосховище), 59 км, питний в/з м. Бердичів;
● Гнилоп’ять, 41 км, с. Швайківка нижче скиду ВУВКГ;
● Гнилоп’ять (Медведівське водосховище) , 79 км, с.Медведівка, Козятинський район;
● Ів’янка, 1 км, с.Харитонівка, Коростишівський район, вплив ВУВКГ.

Аналіз стану водних ресурсів суббасейну Прип’яті та середнього Дніпра засвідчує про підвищення вмісту хімічних та фізико-хімічних показників, що є характерним для літнього періоду через високий температурний фон повітря і води, сезонні гідробіологічні і гідрохімічні процеси, як наслідок, прискорення процесів «цвітіння» водойм.

В процесі свого біологічного розвитку синьо-зелені водорості утворюють токсичні речовини, які впливають на гідрофауну. Крім того на ці процеси впливають і інші чинники. Більшість людей користується в господарстві миючими засобами, що містять фосфати, які не тільки шкодять здоров’ю, але і служать добривом для водоростей, які в результаті посилено розмножуються і швидко відмирають, провокуючи падіння рівня кисню у водному середовищі і в першу чергу це характерно для водойм біля міст з великою кількістю населення.

Слід відмітити, що інтенсивність «цвітіння» води на даний період у межах Житомирської області яскраво спостерігається в річках Гнилоп’ять та Тетерів.

Кожна людина може зробити свій внесок у зменшення цвітіння води — відмовитися від фосфатовмісних пральних та мийних засобів у використанні в побуті!

За повідомленням КП «Житомирводоканал» цьогоріч вперше на дні питного водосховища м. Житомира «Відсічне» у р. Тетерів зафіксовано критичний вміст марганцю 3,109 мг/дм3, при цьому на поверхневому рівні води вміст його знаходиться у межах норми.

Причину появи марганцю мають встановити до кінця серпня. Для цього КП «Житомирводоканал» укладено договір з Інститутом гідробіології НАН України на проведення гідрохімічних досліджень річкової води, донних відкладів водосховища «Відсічне» та питної води.


30 липня 2021 року

На Радомишльській дільниці Овруцької зони обслуговування проводяться роботи по обкошуванню меліоративного каналу від трав’яної рослинності бригадним методом, де задіяні шість ремонтувальників руслових. Це надає змогу досягнути в короткий термін більш швидке виконання доглядових робіт на осушувальній системі.


29 липня 2021 року

Начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Василь Азима взяв участь у пленарному засіданні 5-ої сесії Житомирської обласної ради VIII cкликання.

На розгляд депутатського корпусу винесено 49 питань, із них питання комунальної власності, погодження змін у статути комунальних підприємств, внесення змін у діючі програми та інше.

Ці та інші питання були ретельно опрацьовані на депутатських комісіях, проговорені та розглянуті в сесійній залі.

Злагоджена робота призвела до прийняття конструктивних рішень із винесених питань.


29 липня 2021 року

З настанням пожежонебезпечного періоду 2021 року водогосподарниками Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять постійно ведуться роботи по затриманню води у меліоративних каналах, які розміщені на осушених торфовищах площею 9,7 тис.га. Так станом на 28 липня 2021 затримано 551,9 тис.м3 води.

Забезпечується чітка координація та взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з питань пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та мінімізації їх наслідків на осушених торфовищах та водогосподарських об’єктах.


28 липня – ЗБЕРЕЖЕМО ПРИРОДНІ РЕСУРСИ РАЗОМ!

У рамках міжнародного проекту «Полісся-дика природа без кордонів», з метою збереження природних ресурсів, створення Національного природного парку «Словечансько-Овруцький кряж», працівники Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять спільно з фахівцями кафедри екології та географії Житомирського державного університету ім. І.Франка провели обстеження лісових масивів в поймах річок Полохачівка, Звонка, Ясенець, Желонь та Норинь по виявленню природних джерел, червонокнижних рослин і комах на території Овруцької об’єднаної територіальної громади. В результаті обстеження виявлені природні джерела, а місця їх локації нанесені на карту.

З метою поліпшення стану джерел, водойм і річок Житомирщини учасниками заходу заплановано об’єднати зусилля громади сіл, студентської молоді і водогосподарників та провести спільні заходи по відтворенню та облаштуванню цих джерел.

До речі за І півріччя 2021 року фахівцями БУВР Прип’яті за участі громад уже упорядковано 8 природних джерел.


23 липня

ВІДКРИТІ ТОРГИ НА ЗАКУПІВЛЮ : ДК 021:2015:03410000-7-
Деревина (дрова паливні твердих порід)

 • 1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб: Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять; 10001 Україна, Житомирська область, м. Житомир , вул. Київська,81; код за ЄРРПОУ – 01038766.
 • 2. Очікуваний обсяг постачання деревини(дров паливних твердих порід)- 460 куб.м..
 • 3. Очікувана вартість предмета закупівлі: 379800,00 грн.
 • 4. Строк поставки товару: З дати укладення договору, за результатами проведення процедури закупівлі, та до повного виконання згідно умов договору, але не пізніше ніж до 31.12.2021 р.
 • 5. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Учасник має забезпечити поставку дров 1 (першої) групи порід у вигляді відрізків стовбурів, колод, полін, довжиною від 0,5 до 1 м, товщиною (діаметром) від 15 см і більше. Деревина дров’яна непромислового використання 1 (першої) групи включає такі породи: дуб, ясень.
 • 6. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Учасник має забезпечити поставку дров 1 (першої) групи порід у вигляді відрізків стовбурів, колод, полін, довжиною від 0,5 до 1 м, товщиною (діаметром) від 15 см і більше. Деревина дров’яна непромислового використання 1 (першої) групи включає такі породи: дуб, ясень.

22 липня – Напрацьовуємо спільні дії для досягнення доброго стану вод

Представники Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять, спільно з фахівцями Національного університету водного господарства та природокористування м. Рівне, органами виконавчої влади Новоград-Волинської міської ради обговорили проблемні питання щодо забезпечення належного екологічного стану річки Случ, яка є джерелом питного водопостачання м. Новоград-Волинський.

В ході обговорення напрацьовані спільні дії щодо виконання заходів для досягнення екологічних цілей- доброго стану вод та прийняте рішення:

 • ● підготовити та провести науково-практичну конференцію за участі провідних вузів України, фахівців галузі для напрацювання рішень щодо розв’язання наявної проблематики в громаді з урахуванням сучасних наукових розробок та передового досвіду.
 • ● розробити на підставі запропонованих рішень відповідну проєктну документацію щодо здійснення необхідних заходів та календарного плану їх впровадження.
 • ● пошук додаткових джерел фінансування, окрім бюджету громади, на досягнення екологічних цілей.

03 липня – Міжнародний день Дніпра

Щороку Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять у першу суботу липня долучається до святкування Міжнародного дня Дніпра, адже саме тут є п’ять суббасейнів: Прип΄яті, Десни, нижнього, середнього та верхнього Дніпра.

Щороку Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять у першу суботу липня долучається до святкування Міжнародного дня Дніпра, адже саме тут є п’ять суббасейнів: Прип΄яті, Десни, нижнього, середнього та верхнього Дніпра.

Метою свята є пропаганда серед людей бережливого ставлення до Дніпра, збереження екологічної і культурної спадщини та покликане привернути увагу громадськості до проблем, пов’язаних з раціональним використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів, вирішення яких без активної участі населення, що проживає на берегах річки неможливе.

Кожен із нас є відповідальним за стан наших річок, які ми маємо передати дітям та онукам, тому важливим аспектом є виконання елементарних правил, таких як прибирання сміття, його сортування, використання безфосфатних та безфосфонатних миючих засобів, зменшення використання води у побуті.

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять,саме сьогодні, у Міжнародний День Дніпра, звертається до усіх небайдужих докласти зусиль для досягнення цілей водної політики, результат якої – чисті річки і водойми!


Шановні колеги!

Вітаю Вас з державним святом - Днем Конституції України!
Зичу Вам міцного здоров’я, довгих років життя, миру та благополуччя, звершення усіх планів заради світлого майбуття рідної України!

З повагою,
Начальник Басейнового управління
водних ресурсів річки Прип’ять
Василь АЗИМА


23 червня 2021 року заступник басейнової ради річки Прип’ять Василь Азима провів чергове онлайн-засідання!

Під час засідання розглядалось питання впливу роботи суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання і водовідведення на екологічний стан річок та основні забруднювачі в суббасейні Прип’яті. Заслухавши інформацію члени басейнової ради рекомендували БУВР Прип’яті, БУВР Західного Бугу та Сяну, Регіональним офісам водних ресурсів у Рівненській, Волинській, Хмельницькій та Тернопільській областях сприяти поширенню інформації щодо визначення головних водно-екологічних проблем суббасейну Прип’яті у рамках підготовки Плану управління річковим басейном Дніпра.

З метою здійснення державного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства вирішено продовжити практику надання переліку водокористувачів, які допустили забруднення поверхневих вод внаслідок скиду недостатньо-очищених зворотних вод територіальним органам Державної екологічної інспекції України, висвітлювати дану інформацію у засобах масової інформації та вебсайтах, залучати громадськість до управління водними ресурсами і забезпечувати підтримку громадських ініціатив.

В ході проведення засідання було обговорено питання взаємодії під час проходження повені та дощових паводків у 2021 році та прийняття управлінських рішень щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій на водних об’єктах в басейні річки Прип’ять. Рекомендовано Міжвідомчій комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем в суббасейні річки Прип’ять забезпечити встановлення оптимальних режимів роботи водних об’єктів за періодами року та своєчасне їх коригування у відповідності до водогосподарської обстановки.

Костянтин Данько, завідувач лабораторії оцінки та управління ризиками затоплень відділу системних гідрометеорологічних досліджень Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України, представив проєкт Плану управління ризиками затоплення у межах району басейну річки Дніпро на 2023-2030 роки та описав подальші дії на шляху до його затвердження.


17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою (World Day to Combat Desertification and Drought).

У цей день у 1994 році в Парижі було прийнято Конвенцію ООН про боротьбу з опустелюванням, врамках якої цей процес розглядається як деградація земель під впливом будь-яких природних чи антропогенних чинників, а не лише утворення пустель як таких.

На сьогодні Конвенцію ратифікувало 196 країн світу, включаючи Україну. Цей день має на меті привернути увагу до стану агроландшафтів планети.


08 червня 2021 року

В режимі відеоконференції відбулося засідання Рахункової палати, на якому розглядався Звіт про результати аудиту ефективності виконання заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, в якому прийняв участь начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Василь Азима та спеціалісти управління.


08 червня 2021 року

На меліоративних системах Житомирської області триває робота зі своєчасного догляду за станом міжгосподарської мережі каналів та водогосподарських об’єктів. Обкошування міжгосподарських каналів на ділянках гончарного дренажу с.Болярка та с.Двірець є завданням бригади ремонтувальників руслових Житомирської дільниці БУВР Прип’яті на червень місяць 2021 року. Завдяки злагодженій роботі бригади ремонтувальників руслових вже обкошено більше 5 км откосів та берм каналів на цих ділянках гончарного дренажу .


Шановні колеги!

Щиро вітаю Вас з професійним святом - Днем працівників водного господарства! У цей святковий день бажаю Вам міцного здоров’я, родинної злагоди, миру, невичерпної енергії та нових здобутків на благо України!

З повагою,
Начальник Басейнового управління
водних ресурсів річки Прип’ять
Василь АЗИМА


27 травня 2021 року

Працівники Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять взяли участь у третьому етапі он-лайн навчання з курсу «Плани управління річковим басейном», організованому Центром підвищення кваліфікації працівників водного господарства.

Експерт з управління річковими басейнами проєкту «Водна ініціатива плюс» Олексій Ярошевич розповів про перелік екологічних цілей для поверхневих вод, підземних вод і зон (територій), які підлягають охороні, та строки їх досягнення.

Радник Міністра фінансів України Ірина Овчаренко та начальник відділу моніторингу поверхневих вод та меліорованих земель Держводагентства Марія Шпанчик висвітлили питання економічного аналізу водокористування.


20 травня 2021 року
День вишиванки.

Вишиванка – це не просто гарно, це символ наших автентичних традицій та розмаїтої культури, зв’язок багатьох поколінь, який не переривається віками.


18 травня 2021 року

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять продовжує виконання програми державного моніторингу вод, в частині діагностичного моніторингу поверхневих вод в суббасейні Прип’яті та середнього Дніпра у межах Житомирської області за європейськими стандартами.

Так, 18 травня 2021 року фахівцями БУВР Прип’яті в черговий раз відібрано проби води та доставлено до лабораторії Північного регіону, м. Вишгород для визначення пріоритетних забруднюючих речовин (затверджених наказом Мінприроди 06.02.2017 року № 45) та специфічних басейнових речовин з річок:

● Ірша (Іршанське водосховище), 93 км від гирла р. Ірша, в/б’єф, питний в/з смт. Нова Борова;
● Уж, права притока р. Прип’ять, 172 км, питний в/з м. Коростень;
● Уборть, 120 км, с. Рудня Хочинська, кордон з Республікою Білорусь;
● Уборть, нижче м. Олевськ.

Результати досліджень згодом будуть вміщені на порталі Держводагентства: «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України»05 травня 2021 року

Фахівці Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять вперше відібрали проби води на 3 масивах поверхневих вод:

● р. Гнилоп’ять, 41 км, с. Швайківка, Бердичівський р-н, нижче скиду ВУВКГ;
● р.Гнилоп’ять (Медведівське водосховище), с.Медведівка Козятинського району;
● р. Ів’янка, 1 км, с. Харитонівка, Коростишівський р-н, вплив ВУВКГ.

Зразки проб доставлені до лабораторії моніторингу вод Північного регіону, м. Вишгород для визначення вмісту специфічних синтетичних та несинтетичних речовин, пріоритетних забруднюючих речовин (наказ Мінприроди №45 від 06.02.2017) та басейнових специфічних речовин.

Крім того, в рамках Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого наказом Держводагентства України від 31.03.2021 року № 233 БУВР Прип’яті продовжує визначати якість води за вмістом основних хімічних та фізико-хімічних показників, 13 із яких визначені постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758 та 8 показників, що можуть вплинути на якість питної води на питних та транскордонних пунктах моніторингу у суббасейні річки Прип’ять та середнього Дніпра у межах Житомирської області.

Діагностичний моніторинг допоможе дізнатись на скільки діяльність людини вплинула на кількісний та якісний стан води. На його основі будуть розроблені заходи для досягнення «доброго екологічного стану» та «доброго хімічного стану» вод. Це один із найважливіших етапів розробки планів управління річковими басейнами.МОНІТОРИНГ ПО ЄВРОПЕЙСКИ

Уже з 01 травня 2021 року державний моніторинг поверхневих вод в суббасейні Прип’яті та середнього Дніпра у межах Житомирської області буде здійснюватися за новою програмою відповідно до наказу Держводагентства України від 31.03.2021 року № 233 «Про впровадження Порядку здійснення державного моніторингу вод».

Державний моніторинг поверхневих вод складається з діагностичного, операційного та дослідницького моніторингу, що здійснюється за біологічними, фізико-хімічними, хімічними (пріоритетними та басейновими специфічними) та гідроморфологічними показниками з метою встановлення екологічного стану масивів поверхневих вод.

Програма діагностичного моніторингу охоплює масиви поверхневих вод, що мають ризик недосягнення доброго екологічного та хімічного станів, ймовірно мають референційні умови, знаходяться в межах зон, що підлягають охороні (зокрема в місцях відбору води для питних та господарсько-побутових потреб) та є транскордонними.

Визначення вмісту пріоритетних органічних і неорганічних речовин в зоні діяльності БУВР Прип’яті буде здійснювати лабораторія моніторингу вод Північного регіону Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ (м. Вишгород).

Діагностичний моніторинг масивів поверхневих вод в суббасейні Прип’яті передбачено здійснювати на 32 масивах поверхневих вод, що становить 3,1 % від визначених, у 35 пунктах моніторингу на річках: Прип’ять, Случ, Хомора, Уборть, Уж, Турія, Стохід, Стир, Путилівка, Іква, Горинь, Устя, Льва, Ствига, Полква та Болдурка.

 • Мережа пунктів моніторингу у межах Житомирської області:
  12 МПВ у 14 пунктах моніторингу, із них:

  ● Суббасейн Прип’яті: 3 МПВ у 4 пунктах моніторингу на річках: Случ, Уж та Уборть.
  ● Суббасейн середнього Дніпра: 9 МПВ у 10 пунктах моніторингу на річках: Тетерів, Ірша, Возня, Гнилоп’ять та Ів’янка.


28 квітня - Всесвітній день охорони праці.

Відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006, щороку 28 квітня, у Всесвітній день охорони праці, в Україні відзначається День охорони праці.

26 квітня 1986 року вогонь Чорнобиля опалив землю і душі мільйонів громадян.

За рекомендацією Міжнародної організації праці девіз зазначеного заходу у 2021 році «Передбачати, готуватися та реагувати на кризи – ІНВЕСТУЙМО ЗАРАЗ У СТІЙКІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ І ЗДОРОВ’Я НА РОБОТІ».

У 2021 році Міжнародна організація праці присвячує День охорони праці залученню потенціалу елементів системи безпеки та здоров’я, що сприяють безпеці та здоров’ю на роботі. У доповіді до Всесвітнього дня охорони праці висвітлено питання про те, як нинішня криза демонструє важливість зміцнення систем БЗР, включно зі службами безпеки та охорони здоров’я на роботі як на національному рівні, так і на рівні підприємств.

БУВР Прип’яті з нагоди Дня охорони праці та згідно рекомендацій Держпраці поширює План заходів із відзначення Дня охорони праці в Україні у 2021 році.

План заходів із відзначення Дня охорони праці в Україні у 2021 році

В БУВР Прип’яті у Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі з урахуванням карантинних обмежень, проведено додаткові заходи спрямовані на профілактику виробничого травматизму та професійних захворювань, підвищення рівня безпеки та умов праці, виховання культури безпеки праці. Проведено благоустрій виробничих баз та територій дільниць, наведено санітарний порядок на робочих місцях.

Також, поновлено наочну агітацію та спеціалізовані плакати і стенди з охорони праці.

Проведено навчання з охорони праці , на яких розглянуто питання щодо важливості створення стійких систем безпеки та здоров’я на робочих місцях, виділення коштів для запровадження дієвих, профілактичних та протиепідемічних заходів для недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, виконання зобов`язань колективних договорів, спрямованих на покращення умов праці,, забезпечення безпеки обладнання, виробничих процесів, наявності та застосування засобів індивідуального захисту.


26 квітня 2021 року

Чорнобиль... Це слово стало символом горя і страждання...

26 квітня 1986 року вогонь Чорнобиля опалив землю і душі мільйонів громадян.

Аварія на ЧАЕС — найбільша техногенна катастрофа за всю історію ядерної енергетики у світі, яка змінила радіаційну обстановку, екологію, долі людей не тільки на європейському континенті, а й у всьому світі.

Чорнобиль - це не лише велика трагедія, а й символ безмежної мужності багатьох тисяч наших земляків. Завдяки самопожертві ліквідаторів аварія стала символом жертовності в ім’я Батьківщини, в ім’я мільйонів людей та прийдешніх поколінь. Ризикуючи своїм життям та здоров’ям, вони виконали свій обов’язок і захистили людство від згубного впливу й подальшого розповсюдження радіації.

Час не загоїв чорнобильських ран, не стер у пам’яті важкі й героїчні події, імена мужніх добровольців. Їхній подвиг назавжди записаний до літопису людської мужності та навічно залишиться у пам’яті українського народу.

Шановні учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, бажаю вам і вашим родинам здоров’я, щастя, добробуту, чистого та мирного неба!!!

Безмежна шана і низький уклін усім хто боровся зі страшною бідою.


26 квітня 2021 року

26 квітня – є днем пам’яті про найбільшу техногенну катастрофу та вшанування героїзму пожежників, військовослужбовців, будівельників, учених, медиків, представників усіх професій, котрі брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Подвиг цих людей назавжди записано до літопису людської мужності, він навічно залишиться у пам’яті українського народу. У цей день вшановуємо ліквідаторів, за їх сміливість та відвагу! Передаємо найщиріші слова вдячності та доземний уклін за високу громадянську позицію і схиляємо голови перед світлою пам’яттю тих, чиї життя обірвав смертоносний атом.


22 квітня 2021 року

В Житомирській облдержадміністрації відбулась селекторна нарада з питань підготовки до пожежонебезпечного періоду 2021 року.

Україна входить в пожежонебезпечний сезон, температурні показники зростають, тому майже щодня фіксується все більше осередків займання і закликав усіх присутніх до комплексного підходу щодо підготовки до пожежонебезпечного періоду, а саме проводити просвітницькі заходи серед населення та відпрацьовувати механізми вчасної локалізації та ліквідації осередків займання.

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять спільно з підрозділами тісно працюють над координацією дій, аби запобігати, при виникненні максимально швидко локалізувати та подолати наслідки пожеж, у першу чергу на землях водного фонду.

Загалом на меліоративних системах зарегульовано 627,8 тис.м. куб. води, розроблений порядок яким передбачено подачу води по каналах для гасіння пожеж у місцях можливого загорання торф’яних масивів, створені аварійні бригади та здійснюється контроль виконання режимів роботи водосховищ, ставків та інших водних об’єктів.

В засіданні селекторної наради взяв участь начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Василь Азима.


22 квітня 2021 року

22 квітня – Всесвітній День Землі, свято єднання народів планети у справі захисту навколишнього середовища і збереження тих багатств і природних ресурсів, якими наділила нас природа.

Вперше заснували екологічне свято на державному рівні у 1970 році, і з того часу його проводять щороку 22 квітня. Це свято чистої Води, Землі й Повітря, яке має на меті об’єднати людей планети для захисту навколишнього природного середовища, привернути увагу до екологічних проблем нашої планети. Цей день – нагадування про екологічні катастрофи, день, коли кожна людина має можливість замислитися над тим, що вона може зробити для розв’язання екологічних проблем.

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять приєднується до міжнародної ініціативи та долучається до флешмобу Всесвітнього фонду природи WWF-Україна #з_турботою_про_Землю і закликає усіх підтримати її, висаджуючи дерева, прибираючи захисні прибережні смуги вздовж річок та навколо водойм, біля будинків, щоб зберегти нашу Землю чистою, щедрою і багатою на природні ресурси.


19 квітня 2021 року

17 квітня Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять прийняло активну участь в заходах спрямованих на поліпшення стану навколишнього середовища. Працівники управління прибрали побутове сміття поблизу водних об’єктів, упорядкували прилеглі території дільниць та висадили дерева і кущі біля водойм, привели до ладу газони та квітники.

День довкілля дозволяє оцінити стан природного середовища, в якому ми живемо, надає можливість уважніше замислитися над діями, вчинками та майбутніми кроками, які кожен з нас зробить у своєму житті для збереження та відновлення довкілля. Тільки спільними зусиллями і спільною відповідальністю ми зробимо нашу країну квітучою і неповторною.


17 квітня 2021 року

Традиційно кожної третьої суботи квітня відзначається День довкілля. Започаткували це свято завдяки Всеукраїнській акції «Дерево – Життя» у 1999 році. Цього дня проводять заходи, спрямовані на поліпшення стану навколишнього середовища – очищення водних джерел, збереження заповідних об'єктів, поширення екологічних знань.

День довкілля дозволяє нам оцінити стан навколишнього середовища і дає можливість з'ясувати роль людства у збереженні нашої планети. Витратити годину часу, щоб впорядкувати територію біля будинку, зменшити використання пластику, не смітити на вулиці – зовсім не важко, проте яку користь це принесе для навколишнього середовища!

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять щорічно долучається до цієї акції. Працівники управління прибирають території поблизу водних об’єктів та каналів, проводять роботи по очищенню від стихійних сміттєзвалищ береги річок, упорядковують сквери, газони та квітники на територіях дільниць управління та висаджують дерева і кущі.

До участі у проведенні Дня довкілля залучаються небайдужі громадяни та учнівська молодь.

Будь-які зміни потрібно починати з себе!


15 квітня 2021 року

Водогосподарники Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять продовжують роботу по заключенню договорів із землекористувачами на проведення регулювання водного режиму на осушувально-зволожувальних системах, адже оптимальний водний режим - найважливіша умова високої продуктивності сільськогосподарських культур. Укладено 73 договори на площу 49,1 тис.га..


15 квітня 2021 року

Щорічно 15 квітня відзначають День екологічних знань

Головна мета цієї дати – поширення екологічних знань, інформування громадськості про екологічну безпеку та про стан навколишнього природного середовища.

З’явилось це свято в 1992 році на Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро, де обговорювали проблеми навколишнього середовища. Екологічну освіту визначили одним із основних напрямків, який має величезне значення для всіх країн світу задля реалізації сталого розвитку людства. У сучасному світі значимість екологічної освіти в багатьох країнах стала пріоритетним напрямом навчання і виховання.

День екологічних знань важливий не тільки для тих, хто займається екологічною освітою, а й для всіх жителів нашої планети. Діяльність з формування екологічної культури населення та дбайливого ставлення до навколишнього природного середовища – це запорука безпечного майбутнього для всього людства.


05 квітня 2021 року

За І квартал 2021 року Басейновим управлінням водних ресурсів річки Прип’ять підготовлено та надано Сектору у Житомирській області Держводагентства України пропозиції щодо дозвільно погоджувальних документів: 66 Е-дозволів на спеціальне водокористування; 4 нормативи водопостачання та 1013 проєктів, щодо режимів роботи на водних об'єктах.

Проєкти рішень щодо видачі документів дозвільного характеру приймались технічною радою під головуванням начальника БУВР Прип’яті Василя Азими.


01 квітня 2021 року

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип`ять підтримує інформаційну кампанію Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України щодо шкоди від спалювання сухої рослинності.


25 березня 2021 року

Начальник управління Василь Азима та працівники БУВР Прип’яті взяли участь у навчанні з курсу «Плани управління річковим басейном» у рамках загальної короткострокової освітньої програми підвищення кваліфікації. Навчання проводилось Центром підвищення кваліфікації працівників водного господарства, що перебуває в сфері управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, у форматі онлайн конференції.

Під час конференції розглядались питання основних антропогенних впливів на кількісний та якісний стан поверхневих і підземних вод, у тому числі точкових та дифузних джерел та картування системи моніторингу, результати програм моніторингу, підготовки загальної характеристики поверхневих, підземних вод та зон (територій), які підлягають охороні.

Після навчання працівників БУВР Прип’яті чекає обов’язкове тестування з тем, що розглядалися.


24 березня 2021 року

Про дефіцит водних ресурсів говорили на студентській онлайн конференції «Вода – дефіцитна речовина», яка відбулась 24 березня з нагоди Всесвітнього дня водних ресурсів в Житомирському агротехнічному коледжі за участі Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять, викладачів та студентів коледжу.

Зі вступним словом до учасників конференції звернулась голова циклової комісії спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» Діана Палій, яка наголосила, що цьогорічна тематика конференції є дуже актуальною в сьогоденні. Проблема недостатньої кількості питної води з ХХ сторіччя розглядається як глобальна проблема сучасності. Населення планети стрімко зростає і при цьому зростає необхідність в чистій питній воді.

В Україні проблема нестачі води стоїть особливо гостро, оскільки наша держава – в числі країн Європи, що малозабезпечені водою.

В представленій доповіді «Розвиток водних ресурсів у контексті євроінтеграції» фахівцями Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять акцентувалась увага щодо запровадження системи управління водними ресурсами за басейновим принципом, адаптації принципів законодавства до стандартів законодавства Європейського Союзу у водній сфері, поетапних кроках підготовки розроблення Планів управління річковими басейнами.

У своїх виступах викладачі та студенти коледжу представили презентації щодо екологічних проблем питної води та її охороні, проблемах водопостачання та вплив забруднених стічних вод на якісний стан поверхневих вод та здоров’я людей.

Учасники конференції дійшли згоди, що для відновлення водних ресурсів, збереження їх якості і кількості, воду необхідно раціонально використовувати та прикласти практичні зусилля щодо поглиблення суспільного розуміння, що наші щоденні дії мають вплив на стан водних ресурсів.


22 березня 2021 року

Світова спільнота відзначає Всесвітній день води, проведення якого у 1992 році започатковано Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй з метою привернути увагу громадськості до проблем, пов'язаних з водним фактором.

Цьогорічна тема відзначення Всесвітнього дня води – «Цінність води для кожного з нас».

22 березня є унікальною можливістю нагадати українцям про надзвичайну важливість водних ресурсів для оточуючого середовища і розвитку суспільства.

Басейновим управлінням водних ресурсів річки Прип’ять були проведені онлайн-уроки в 1класі загальноосвітньої середньої школи № 15 м.Житомира та в дошкільному навчальному закладі Дубрівської ОТГ Новоград – Волинського району Житомирської області. Дітям розповіли про водні ресурси та про важливість дбайливого ставлення до води. Також першачки взяли участь в конкурсі малюнка – «Значення води в житті людини». В школах, садочках та в Житомирському військовому інституті ім.С.П.Корольова були продемонстровані відеоролики про цінність води.

З метою привернення уваги водокористувачів Житомирської області щодо дбайливого ставлення до води за ініціативи Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять у платіжних квитанціях за водопостачання та водовідведення Комунальними підприємствами області у березні місяці буде вміщена інформація щодо простих кроків, які може зробити кожен громадянин для шанобливого ставлення до води. В районних газетах були опубліковані статті про воду та її важливість для людства.

Вода є надзвичайно цінним та вразливим ресурсом, і ми повинні її берегти від забруднення та ощадливо використовувати!


22 березня 2021 року - Досліджуємо якість поверхневих вод

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять забезпечує виконання спостережень за хімічними та фізико-хімічними показниками якості води у суббасейну Прип’яті на 3 масивах поверхневих вод річок Случ, Уж та Уборть та в суббасейні середнього Дніпра на 5 масивах поверхневих вод річок Тетерів, Гнилоп’ять, Ірша і Возня.

За результатами проведених досліджень у лютому місяці гідрохімічний стан води знаходився на задовільному рівні, з незначними сезонними змінами якісних показників характерних для зимового періоду.

По усіх контрольованих створах спостерігалось зниження заліза загального та марганцю. У водах суббасейну середнього Дніпра продовжується зниження органічного забруднення за показниками ХСК та БСК5 .

Основні фактори, які вплинули на зміни в якісному стані води це нестабільні метеорологічні умови: часте чергування періодів зниження та підвищення температури води та повітря, встановлення снігового покриву та відлиг, опадів у вигляді дощу та продовження сезонних гідробіологічних, гідрохімічних процесів самоочищення води.

У порівняльних значеннях за основними показниками якість води протягом лютого складала:
- з попереднім місяцем січнем 2021 року – на рівні аналогічного стану.
- з відповідним періодом 2020 року – незначне покращення якісного стану.

Вміст розчиненого у воді кисню знизився, але концентрація його нижче норми не була зафіксована і знаходилась на рівні: суббасейн Прип'яті – 5,79-12,88 мгО2/дм3, суббасейн середнього Дніпра - 11,92-13,92 мгО2/дм³.

Дані спостережень розміщені у відкритому доступі на он-лайн ресурсі Держводагенства «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України».


19 березня 2021 року

З нагоди відзначення Всесвітнього дня води та з метою поглиблення знань про значення води в житті людини, про проблеми забезпечення питною водою населення та виховання дбайливого ставлення до водних ресурсів Басейновим управлінням водних ресурсів річки Прип’ять був проведений конкурс на кращий малюнок серед учнів першого класу загальноосвітньої середньої школи № 15.

Першачки активно прийняли участь у конкурсі, показавши своє бачення бережливого ставлення до води та отримали приємні подарунки.


18 березня 2021 року

18 березня 2021 року відбулась онлайн-нарада з питань ведення державного обліку водокористування.

Метою наради було обговорення проблемних питань ведення державного обліку водокористування, що виникли під час прийняття звітності за 2020 рік через модуль «Подання звіту про використання води в електронній формі» Порталу електронних послуг Держводагентства України.

В семінарі взяли участь фахівці Міндовкілля, Держводагентства України, Басейнових управлінь водних ресурсів та Регіональних офісів водних ресурсів.

Зі вступним словом до присутніх звернулась начальник відділу моніторингу поверхневих вод та меліорованих земель Держводагентства Марія Шпанчик, яка інформувала про затвердження Змін до Порядку ведення державного обліку водокористування та Порядку функціонування модуля "Подання звіту про використання води в електронній формі" Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України, затвердженого наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 375 від 18.12.2020 року та основних запитаннях які виникали під час прийняття Звіту, а саме: можливості редагування звітів; налаштуванні сповіщень про подання звітів; здійсненні узагальнення за секторами економіки та прив’язці звітів при зміні КЕП та працівника який подав звіт.

Представники Держводагентства та розробники Модуля відповіли на багаточисельні питання присутніх на нараді.

Підводячи підсумки наради Марія Шпанчик акцентувала, що з 2022 року звітуватимуть усі, хто отримує дозвіл на спеціальне водокористування від 5 м3/добу. Цього року користувачі послуги мали можливість у тестовому режимі подати Звіти онлайн або традиційно-у паперовому вигляді. З наступного року -лише онлайн, тому запропоновано налагодити комунікації з водокористувачами щодо своєчасного подання Звітів.


17 березня 2021 року

Вода ‒ дуже цінний і водночас дуже вразливий ресурс через антропогенне навантаження та кліматичні зміни.и.

З метою привернення уваги до водних ресурсів та залучення молоді, за сприянням Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять, 15 березня в дошкільному навчальному закладі Дубрівської ОТГ Новоград – Волинського району Житомирської області був проведений урок присвячений Всесвітньому дню води, який цього року проходить під гаслом "Цінність води для кожного з нас".

Дітям продемонстрували відеоролики про дбайливе ставлення до річок, про раціональне використання води та проблеми, пов’язані із забрудненням водних ресурсів.


15 березня 2021 року

У форматі відео-конференції в Басейновому управлінні водних ресурсів річки Прип’ять відбулось онлайн-засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем у басейні річки Прип’ять на весняно-літній період 2021 року


12 березня 2021 року

Всесвітній день води - це ще одна гарна можливість нагадати про величезну цінність води для нашого життя, саме «Цінність води для кожного з нас» є цьогорічною темою Дня води.

Діти – наше майбутнє! А добре майбутнє – здорове та екосвідоме покоління!

12 березня Басейновим управлінням водних ресурсів річки Прип’ять проведено онлайн-урок в 1 класі загальноосвітньої середньої школи № 15 м. Житомира. Дітям розповіли про цінність водних ресурсів та про важливість шанобливого ставлення до води.

Під час онлайн - уроку обговорили правила поведінки біля водойм. Першачки взяли участь в конкурсі малюнка – «Значення води в житті людини».

Давайте разом формувати свідоме екологічне мислення задля збереження чистої води для нас, наших дітей та майбутніх поколінь!


12 березня 2021 року

У режимі відеоконференції відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в якому прийняв участь начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Василь Азима.

З метою недопущення негативних наслідків для населення, населених пунктів та довкілля на засіданні були обговорені заходи щодо запобігання та протидії масовим пожежам лісів, торфовищ і сільгоспугідь у літній період 2021 року, які необхідно вжити вже сьогодні.

Крім того, розглянуто питання забезпечення потреб населення та галузей економіки водними ресурсами у разі настання маловоддя, а також стан підготовки місць масового відпочинку на водних об’єктах України до прийняття відпочивачих.


11 березня 2021 року - 22 березня Всесвітній день води

Процеси змін клімату на екологічний стан водних ресурсів нерозривно пов’язані між собою.

З метою поширення інформації серед населення, щодо простих кроків які може зробити кожен щодо шанобливого ставлення до води Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять вкотре ініціювало перед водокористувачами, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення вмістити у платіжних квитанціях за житлово-комунальні послуги інформацію про необхідність шанобливого ставлення до води, її економного та відповідального споживання.

І уже сьогодні більше дев’яти тисяч абонентів міст Бердичева, Олевська та Баранівки звернуть увагу на інформацію про дбайливе ставлення до води.

І уже сьогодні більше дев’яти тисяч абонентів міст Бердичева, Олевська та Баранівки звернуть увагу на інформацію про дбайливе ставлення до води.


08 березня 2021 року


03 березня 2021 року

Фахівці Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять на чолі з начальником управління Василем Азимою взяли участь у навчанні з курсу «Плани управління річковим басейном» в рамках загальної короткострокової освітньої програми підвищення кваліфікації.

Навчання проводилось на виконання доручення Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Центром підвищення кваліфікації працівників водного господарства за участю провідних спеціалістів Держводагентства та експертів, які здійснюють методологічну підтримку на відповідність вимогам Водної Рамкової Директиви ЄС.

Під час проведення першого етапу навчання були висвітлені наступні питання:

-мета та цілі розробки ПУРБ;
-підготовка загальної характеристики поверхневих та підземних вод району річкового басейну, опис річкового басейну, визначення масивів;
-визначення зон (територій), які підлягають охороні, та їх картування.


18 лютого 2021 року

Вакантні посади БУВР Прип'яті

 • Провідний економіст
 • Провідний інженер з використання водних ресурсів
 • Провідний інженер з підготовки кадрів
 • Провідний інженер-гідротехнік
 • Уповноважений з антикорупційної діяльності
 • Провідний фахівець із зв'язків з громадськістю
 • Провідний інженер з підготовки кадрів
 • Завідувач господарства
 • Водій автотранспортних засобів


18 лютого 2021 року

Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Василь Азима прийняв участь в on-lin семінарі під головуванням Президента Українського союзу промисловців і підприємців Анатолія Кінаха на тему «Очищення господарсько-побутових стічних вод малих населених пунктів. Впровадження сучасних технологічних рішень».

Учасники семінару обговорили актуальні питання очистки та відведення зворотних вод населених пунктів, тенденцій та технологій в цій галузі.

Відмічалось що існує проблема відсутності очисних споруд каналізації, передусім, у сільського населення з чисельністю менше 2000 чоловік та частини міського, а існуючі очисні споруди працюють неефективно. У зв’язку з чим необхідно передбачити державну підтримку у фінансуванні робіт по заміні (реконструкції) діючих систем водопостачання, впровадження в сільській місцевості високоефективних, низько затратних модульних універсальних очисних систем для природних, стічних і зворотних вод.


17 лютого 2021 року

Начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Василь Азима за дорученням Голови Даржводагентства Валентина Шліхти провів зустріч з керівниками дільниць, в ході якої узгоджувались плани роботи на 2021 рік. На засіданні були заслухані та обговорені основні завдання та заходи які будуть виконуватись, а саме: управління водними ресурсами, ефективне використання бюджетних коштів, наповнення спецфонду, визначення вартості платних послуг, питання співпраці з сільськогосподарськими виробниками та ОТГ.

 • Розглянуто питання підготовки до пропуску льодоходу і паводку, розроблення плану дій та заходів по мінімізації можливих негативних наслідків та ряд інших питань.


15 лютого 2021 року

Продовжила свою роботу технічна рада БУВР Прип’яті під головуванням Василя Азими, де розглянуті матеріали щодо видачі проєкту Е-дозволу на спеціальне водокористування для 5 водокористувачів.

За результатами розгляду та дотримання вимог ст. 49 Водного кодексу України проєкти Е-дозволів по ТОВ «ДФУ АГРО», ТОВ «Аграрний фонд Терещенка», ТОВ «Полонне-агро» та Відділу освіти Баранівської міської ради рекомендовані технічною радою до видачі Сектором у Житомирській області Держводагентства.

В документах Фізичної особи підприємця Смоляра Олега Валентиновича виявлені недостовірні відомості щодо обґрунтування потреби у воді та поданий неповний пакет документів, необхідних для одержання дозволу.

За результатами розгляду прийняте колегіальне рішення рекомендувати Сектору у Житомирській області Держводагентства відмовити у видачі дозволу на спеціальне водокористування ФОП Смоляру О. В. і повернути пакет документів на доопрацювання.


9 лютого 2021 року

Під головуванням заступника голови Житомирської ОДА Віктора Градівського, за участю представників Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять та Управління екології та природних ресурсів, з метою координації діяльності, відбулось робоче засідання щодо стану виконання Регіональної програми робіт з розчистки та регулювання русел річок Житомирської області на 2018-2021 роки та перспективи щодо її продовження.

В ході засідання учасники обговорили питання, передбачені даною Програмою:
реконструкції очисних споруд;
будівництва очисних споруд на зливовій каналізації;
відведення прибережних захисних смуг уздовж річок та навколо водойм;
зменшення надмірної зарегульованості річок.

«Ми повинні мати чіткий план дій щодо врегулювання балансу водних ресурсів Житомирщини. Не менш важливим є питання фінансування всього комплексу робіт. Впевнений, що ми знайдемо рішення та збережемо природні багатства нашої області», – зазначив Віктор Градівський.

Під час засідання було наголошено на опрацюванні перспективного плану проведення всіх необхідних робіт та систематизації водних балансів Житомирщини.


4 лютого 2021 року

Працівники БУВР Прип’яті взяли участь в онлайн-тренінгу з питань заповнення декларацій майнового стану, які подаються до інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».Онлайн-тренінг провели фахівці Центру підвищення кваліфікації працівників водного господарства .

Під час тренінгу учасникам навчання було надано кваліфіковані відповіді щодо особливостей заповнення електронних декларацій у 2021 році.

Наприкінці навчання було наголошено про відповідальність за надання завідомо недостовірних відомостей в декларації та за неподання або несвоєчасне подання е-декларацій.

З 1 січня 2021 року розпочався черговий етап подання е-декларацій за 2020 рік , який завершується 31 березня 2021 року.


1 лютого 2021 року

Начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Василь Азима прийняв участь у зустрічі, яку проводив Голова Держводагентства Валентин Шліхта з керівниками басейнових управлінь водних ресурсів: БУВР Прип’яті та Деснянського БУВР.

Мета зустрічі – узгодження планів роботи водогосподарських організацій на 2021 рік. Головним завданням є підвищення ефективності використання бюджетних коштів та збільшення надходжень до спецфонду держбюджету 2021 р.

Для формування пріоритетів капітальних видатків обговорили техніко-економічне обґрунтування та з метою збільшення надходжень до спецфонду державного бюджету забезпечення ефективного використання наявних активів.

Голова ДАВР заслухав презентації керівників БУВР та дав рекомендації щодо окремих аспектів діяльності організацій.

«Формування видатків повинно здійснюватись на основі економічного обґрунтування доцільності використання бюджетних коштів», – наголосив Валентин Шліхта.

Учасники зустрічі обговорили проєкти по захисту населених пунктів від можливих підтоплень, регулювання поверхневих вод та доцільного і повного господарського використання усіх наявних одиниць спецтехніки.

За результатами наради Валентин Шліхта визначив завдання щодо уточнення планів роботи БУВР Прип’яті та Деснянського БУВР відповідно до питань, які виникли в процесі обговорення.


2 лютого – Всесвітній день водно-болотних угідь!

2 лютого, в день заснування Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів у 1971 році в м. Рамсар, відзначається Всесвітній день водно-болотних угідь. Головною метою конвенції є збереження і раціональне використання водно-болотних угідь як засіб досягнення стійкого розвитку в усьому світі.

До теперішнього часу до Рамсарської конвенції приєдналося 144 держави, а загальна кількість угідь перевищила 1400 із загальною площею 122 млн.га.

В Житомирській області розташоване водно-болотне угіддя міжнародного значення «Поліські болота», яке включає в себе дві ділянки перехідних-низинних боліт в заплавах малих річок Болотниці і її притоки Жолобниці басейну річки Уборть, що розташовані в с. Селезівка Овруцького району. Територія угіддя площею 2145 га повністю входить до складу Поліського природного заповідника. Угіддя знаходяться у межах природоохоронної території, де здійснюються наукові дослідження, природоохоронні заходи, включаючи протипожежні заходи і санітарні рубки.

Водно-болотні угіддя відіграють значну роль у зменшенні впливу таких екстремальних погодних явищ як повені та посухи, діючи як природні водосховища - акумулюючи і зберігаючи дощові та талі води, вони запобігають повеням. Протягом посушливих періодів водно-болотні угіддя «віддають воду» і затримують початок посухи.

З цікавою та повчальною інформацією щодо водно-болотних угідь Ви зможете ознайомитись перейшовши за посиланням: https://drive.google.com/drive/...


22 січня – День Соборності України


22 січня 2021 року

Заступник начальника Олег Микитин прийняв участь у нараді Служби автомобільних доріг у Житомирській області щодо очікуваного погіршення погодних умов та з метою забезпечення безперебійних та безпечних умов руху автомобільними дорогами загального користування державного значення.

21 січня 2021 року

Керівництво Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять прийняло участь у робочій зустрічі на якій розглядалось питання стану виконання Регіональної програми розчистки та регулювання русел річок Житомирської області на 2018-2021 роки та перспективи її продовження.

Робоча зустріч проходила під головуванням заступника голови облдержадміністрації Віктора Градівського.


В Україні розпочалася всеукраїнська роз’яснювально-інформаційна кампанія EUkraina

В Україні розпочалася всеукраїнська роз’яснювально-інформаційна кампанія EUkraina за ініціативи Уряду та підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні та спільно з проектом ЄС Association4U, яка розповідає про базові європейські цінності, розкриває практичний зміст євроінтеграції і ті переваги та можливості, які з’являються в житті українців завдяки інтеграції нашої країни до ЄС.

Сьогодні євроінтеграція має сприйматися як щось життєве, просте, що стосується кожного з нас.

Мета кампанії – підвищити обізнаність щодо переваг євроінтеграції, зробити підтримку євроінтеграції українцями свідомою, продемонструвати європейські цінності на прикладах щоденного життя українців.

Завданням інформаційної кампанії EUkraina є показ практичної вигоди, яку отримує кожний громадянин України від того, що країна починає жити за новими, високими стандартами. Так наприклад, в Україні введено новий Порядок здійснення державного моніторингу вод, який виконується за європейськими стандартами (відповідно до вимог Водної рамкової Директиви).

Відповідно до європейських стандартів Держводагентством здійснюється трансформація існуючої системи моніторингу поверхневих вод. Для забезпечення виконання вимірювань пріоритетних забруднюючих речовин здійснюється облаштування 4 базових лабораторій – Західного (м. Івано-Франківськ), Східного (м. Слов’янськ), Північного (м. Вишгород) та Південного (м. Одеса) регіонів. Це дасть можливість контролювати якість води відповідно до європейський стандартів для досягнення в майбутньому доброго екологічного стану масивів поверхневих вод.

Підтримка євроінтеграції має стати частиною українського світогляду.

Детальніше з інформацією про урядову інформаційну кампанію EUkraina можна ознайомитися за посиланням https://association4u.in.ua/

Тож, долучайтеся до кампанії та завантажуйте рамку EUkraina на фото вашого профілю у Фейсбук за лінком https://bit.ly/3au2RNv


Про публічні закупівлі

Відповідно до пункт 1 частини 2 статті 40 нової редакції Закону України “Про публічні закупівлі” , що переговорну процедуру закупівлю можна провести:“Якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації”.

У зв'язку з тим, що двічі відмінено процедуру відкритих торгів, через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації (закупівля UA-2020-12-11-015637-c, закупівля UA-2020-12-29-011506-a - не відбулися).


Вітаємо з Новим 2021 роком та Різдвом Христовим!

22 грудня 2020 року

Під головуванням заступника басейнової ради річки Прип’ять Василя Азими відбулося чергове онлайн-засідання.

Під час засідання розглядалось питання розробки окремих елементів плану управління річковим суббасейном річки Прип’ять у 2020 році та кроки на 2021 рік. Результатом розгляду даного питання було вирішено продовжити розробку елементів ПУРБ відповідно до План-графіку процесу розроблення проєкту Плану управління річковим басейном Дніпра затвердженим наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.11.2020 №313. Присутні були ознайомлені з розробкою Програми моніторингу масивів поверхневих вод суббасейну річки Прип’ять.

В ході проведення засідання члени басейнової ради проінформовані про основні проблеми малих річок суббасейну річки Прип’ять та реалізацію програм і проєктів органів місцевого самоврядування, спрямованих на покращення екологічного стану водних ресурсів. З метою недопущення забруднення поверхневих водних об’єктів було вирішено звернутись до підприємств, що експлуатують очисні споруди каналізації про розроблення заходів щодо досягнення встановлених нормативів гранично-допустимих концентрацій та посилити роботу БУВРів та РОВРів щодо залучення коштів на виконання робіт по покращенню екологічного стану водних ресурсів.

Георгій Веремійчик – Національний екологічний центр України представив інформацію щодо проєкту Річкового шляху Е40. Присутні підтримали рішення рекомендувати проходження Проєктом процедури оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки.

Наостанок, учасники засідання узгодили план роботи басейнової ради на наступний рік.


21 грудня 2020 року

На виконання доручення Держводагентства Басейновим управлінням водних ресурсів річки Прип'ять проведено онлайн-навчання з суб'єктами декларування, на якому розглянуто питання щодо недопущення порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції".


18 грудня 2020 року

За ініціативи проєкту Водна ініціатива Європейського Союзу плюс для країн Східного партнерства відбувся он-лайн семінар щодо результатів розробки ПУРБ Дніпра.

Онлайн захід пройшов за участю представників Європейського Союзу, EUWI +, Міністерства захисту довкілля та охорони природних ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України. Керівник та фахівці БУВР Прип’яті долучились до семінару та ознайомились з презентаціями щодо роботи EUWI + та українських експертів.

Під час семінару присутні були ознайомлені із основними результатами та важливими питаннями, пов’язаними з розробкою ПУРБ та управлінням водними ресурсами, результатами скринінгу та громадських консультацій.

Результати цієї роботи є складовою частиною імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у сфері якості води та управління водними ресурсами.


16 грудня 2020 року

Впроваджуємо Е-звітність державного обліку водокористування

Результатом виконання головних пріоритетних цілей Держводагентства на 2020 рік є початок впровадження Е-звітності державного обліку водокористування.

16 грудня Держводагентством, Міндовкіллям та Центром підвищення кваліфікації працівників водного господарства, з метою освоєння фахівцями водогосподарських організацій навиків ведення державного водообліку в електронному форматі, проведено онлайн-семінар у якому прийняли участь фахівці Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять, які безпосередньо здійснюють ведення державного обліку водокористування.

Учасників семінару ознайомлено з проєктом наказу Міндовкілля «Про затвердження Змін до Порядку ведення державного обліку водокористування та Порядку функціонування модуля «Подання звіту про використання води в електронній формі» Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України.

Було наголошено, що із запуском модуля подання онлайн-звіту спрощується існуюча процедура паперових звітів, що дозволить водокористувачам зекономити час і кошти на логістиці.

Наразі подання звітів про використання води за формою № 2 ТП-водгосп (річна) за 2020 рік можливе як через портал електронних послуг: https://e-services.davr.gov.ua, з накладанням кваліфікова-ного електронного підпису чи печатки, так і на паперових носіях в термін до 01 лютого 2021 року.


14 грудня 2020 року

Висловлюємо щирі слова подяки всім ліквідаторам за їх мужність, героїзм та самопожертву! Вдячні героям-чорнобильцям, серед яких багато водників, зичимо Вам міцного здоров'я, життєвої енергії, сімейного затишку, щастя, миру і добра!


02 грудня 2020 року

Вакантні посади БУВР Прип'яті

 • Провідний економіст
 • Провідний інженер з використання водних ресурсів
 • Провідний інженер з підготовки кадрів
 • Провідний інженер-гідротехнік
 • Уповноважений з антикорупційної діяльності
 • Провідний фахівець із зв'язків з громадськістю
 • Провідний інженер з підготовки кадрів
 • Завідувач господарства
 • Водій автотранспортних засобів


02 грудня 2020 року

Досліджено якість масивів поверхневих вод у листопаді

Хімічні та фізико-хімічні показники якості води у водоймах суббасейну Прип’яті та середнього Дніпра протягом листопада місяця істотно не змінилися про це свідчать дані протоколів вимірювань показників якості і властивостей проб води Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять.

Загалом показники якості масивів у пунктах моніторингу відповідають гранично допустимим концентраціям (ГДК) для водойм питних водозаборів, за винятком показника органічного забруднення води (ХСК) - по усіх створах; марганцю - в річках Ірша (Малинське водосховище) та Возня; заліза загального- крім р. Гнилоп’ять та Ірша (Іршанське водосховище), що зумовлено природним факторм, а саме впливом болотних вод водозбірних басейнів, які містять багато органомінеральних сполук заліза.

Кисневий режим задовільний, концентрація його у воді знаходиться на рівні: суббасейн Прип'яті - 10,48-12,16 мгО2/дм3, суббасейн середнього Дніпра- 11,04-13,12 мгО2/дм³.

Нагадуємо що результати досліджень опубліковані за допомогою веб-системи «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України».


27 листопада 2020 року

ЗВІТ ЗА ФОРМОЮ 2ТП-ВОДГОСП (РІЧНА) В РЕЖИМІ ОНЛАЙН

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять нагадує водокористувачам, що з 1 січня 2021 року вони мають звітувати про свою водогосподарську діяльність за 2020 рік за формою №2ТП-водгосп (річна) в електронному вигляді через інтернет.

Заповнювати звіти можна в онлайн-сервісі https://e-services.davr.gov.ua/ , де реалізовано увесь необхідний функціонал – можна створювати звіти, ставити на них електронний цифровий підпис та відправляти безпосередньо на портал Держводагентства.

Завдяки електронному сервісу можна:
• зекономити час;
• уникнути помилок у звіті завдяки автоматичному розрахунку та наявності онлайн-довідників;
• легко і просто відзвітувати про водокористування.

Реалізовано функцію перевірки, достатньо натиснути кнопку «відправити звіт» – якщо помилки є, їх повний перелік з’явиться єдиним списком, що дозволить швидко все виправити.

Онлайн-звітність за формою №2ТП-водгосп (річна) значно полегшує та пришвидшує її подання та практично виключає можливість помилок при заповненні.

Додаткові консультації щодо заповнення електронної форми можна отримати у фахівців Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять за телефоном +38 (0412) 41-22-39

Ми завжди раді вам допомогти!


12 листопада 2020 року

Начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Василь Азима провів нараду з начальниками структурних підрозділів де наголосив , що водна галузь продовжує змінюватися відповідно до вимог сучасного сьогодення Цьогоріч найважливішим етапом оновлення Басейнового управління водних ресурсів стала реорганізація підвідомчих організацій — міжрайонних управлінь водного господарства. Адже стара структура не відповідала викликам сьогодення. Саме реорганізація у сучасних умовах необхідна та неминуча. Оскільки лише діючи раціонально, можна впроваджувати державну політику у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

БУВР Прип’яті провело реорганізацію, ставши єдиним цілісним механізмом, із ще більшою злагодженістю в роботі структурних підрозділів. Подібні заходи дозволяють не лише прискорити та полегшити прийняття рішень щодо регулювання водного господарства в басейні Прип’яті на території Житомирської області, а й чутливіше реагувати на потреби громад, що безпосередньо пов‘язані з водними об‘єктами. Не розпорошувати ресурси, а чітко їх спрямовувати.

На нараді розглянуто питання щодо подальшої роботи Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять після приєднання реорганізованих управлінь та створення дільниць: Житомирської , Бердичівської, Радомишльської , Олевської, Пулинської, Новоград-Волинської , та їхня взаємодія і співпраця з апаратом БУВР Прип’яті. До начальників дільниць були доведені робочі завдання та пріоритети виконання державної політики у сфері розвитку водного господарства.

Обговорюючи поточну діяльність підрозділів, начальник управління Василь Азима наголосив, що темпи модернізації роботи дільниць потребують прискорення. Особливу увагу приділив результатам роботи. Також розглянуто ряд інших питань.


30 жовтня 2020 року
НА СТОРОЖІ ЯКОСТІ

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять продовжує здійснювати спостереження за хімічними та фізико-хімічними показниками якості води на 8 масивах поверхневих вод річок Случ, Уж, Уборть, Тетерів, Ірша, Возня та Гнилоп’ять, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення та транскордонному водному об’єкті..

Протягом жовтня гідрохімічний стан води знаходився на задовільному рівні, з незначними сезонними змінами якісних хімічних та фізико-хімічних показників води, характерних для стану вод осіннього періоду. Зниження температури повітря і води, припинення процесів «цвітіння» сприяли продовженню в часі сезонних гідрохімічних процесів самоочищення води. По усіх контрольованих створах фіксувалось зниження органічного забруднення води, нітрогену амонійного, фосфору ортофосфатів та марганцю.

Кисневий режим задовільний, концентрація його нижче норми ГДК (менше 4,0 мг/дм3) не була зафіксована і становила 8,56-11,52 мгО2/дм³.

Дані лабораторних досліджень розміщені у відкритому доступі на онлайн- системі Держводагентства «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України».


З 10 по 12 листопада 2020 року на території Міжнародного виставкового центру (м. Київ, Броварський проспект, 15, ст.м. «Лівобережна») відбудеться XVIIІ Міжнародна спеціалізована виставка «AQUA UKRAINE - 2020».

AQUA UKRAINE – це схвалений UFI і вже традиційний щорічний Міжнародний водний форум, який проводиться за розпорядженням Кабінету Міністрів України з метою впровадження світових стандартів і передових досягнень у водному господарстві України.

Водний Форум AQUA UKRAINE традиційно проводиться в складі міжнародної спеціалізованої виставки та ряду науково практичних конференцій і семінарів, під час проведення яких висвітлюється діяльність водогосподарських організацій у напрямках забезпечення населення та галузей економіки водними ресурсами, експлуатації державних меліоративних фондів, захисту територій від шкідливої дії води, міжнародної діяльності та створення сприятливого інвестиційного клімату у сфері водного господарства, підвищення рівня громадської відповідальності щодо охорони та запобігання забрудненню водних ресурсів тощо.

Будучи єдиним міжнародним спеціалізованим заходом в Україні для професіоналів водної галузі, виставка AQUA UKRAINE гостинно збирає під дахом МВЦ найсучасніші водні технології, розробки, продукцію, обладнання, матеріали, товари та послуги.

• Більше інформації про подію:
https://www.facebook.com/events/2334392933529440

• Якщо Ви бажаєте прийняти участь у виставці, доступна онлайн реєстрація за посиланням:
https://www.iec-expo.in.ua/ua/vidviduvacham/online/aqua

Контакти:
044-201-11-54
044-206-87-97
E-mail: aqua@iec-expo.com.ua
Сайт: www.iec-expo.com.ua

16 жовтня 2020 року

Водники БУВР Прип'яті продовжують роботи по підтриманню інженерної водогосподарської інфраструктури у робочому стані.

Згідно річного плану поточного ремонту, з початку року на міжгосподарській меліоративній мережі проведено очищення каналів від наносів в обсязі 33,6 тис.м3, відремонтовано 395 гідротехнічних споруд, видалено рослинності на укосах та бермах каналів на площі 2634,4 га.


14 жовтня 2020 року

Шановні колеги!
Щиро вітаю Вас зі святом Днем захисника України!

Бажаю Вам міцного здоров’я, сили і твердості духу, енергії та оптимізму, благополуччя та впевненості у світлому майбутньому нашої України!

З повагою,
Начальник Басейнового управління
водних ресурсів річки Прип’ять
Василь АЗИМА


06 жовтня 2020 року

В період адаптивного карантину з метою посилення протипожежного захисту, Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять продовжує співпрацю з землекористувачами з метою вирішення проблем місцевого населення.

Так, на замовлення ТОВ «Агроінвестконтракт» для своєчасного акумулювання води на пожежонебезпечний період для гасіння пожеж виконано роботи з розчистки пожежної водойми в селі Демчин Бердичівського району Житомирської області.


05 жовтня 2020 року

«Спільна справа – вагомі результати»!

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять отримали відгуки за участь в проведенні громадських консультацій щодо визначення головних водно-екологічних проблем суббасейну річки Прип’ять у рамках підготовки Плану управління річковим басейном Дніпра, які є необхідною складовою процесу підготовки планів управління річковими басейнами відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви ЄС.


"Приємно було долучитися до корисної справи - визначення головних водно-екологічних проблем суббасейну річки Прип'ять у рамках підготовки Плану управління річковим басейном Дніпра. Дякуємо за запрошення та завжди готові до співпраці!"


ВОДА У ЦИФРІ

Подати звіт про використання води тепер можна онлайн на порталі електронних послуг Держводагентства

Перехід на електронну форму звітування може зекономити водокористувачам понад 26 млн грн щороку.

Відсьогодні, 28 вересня 2020 року, скористатися новою послугою онлайн-звітування можна через електронний кабінет водокористувача на сайті e-services.davr.gov.ua.

Із запуском модуля подання онлайн-звіту про використання води, водокористувачі отримали повний перелік електронних послуг зі спецводокористування, включаючи отримання, внесення змін та анулювання дозволу на спецводокористування, які доступні на сайті Держводагентства від березня 2019 року.

«Переведення послуг в електронний формат є одним із пріоритетів Уряду, адже це забезпечує прозорість і підзвітність надання послуг, мінімізує випадки корупції, економить час та кошти громадян, а в умовах карантинних обмежень – дозволяє убезпечити населення від захворювання», - зазначив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський

Наразі в Україні – понад 15 тисяч водокористувачів, які на початку наступного року мають подати звіти про використання води. Подання звіту в електронній формі дозволить їм зекономити час і кошти на логістиці. Адже витрати одного великого та середнього водокористувача на підготовку документів у паперовій формі та необхідності відвідування організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, становлять у середньому 2 тис грн. Тривалість – до 12 годин.

Перехід на електронну форму звітування дозволить зменшити фінансові витрати 15 тисяч водокористувачів із майже 30 млн грн до 3,5 млн грн, а часові витрати – з 12 до 8 годин.

Послуга онлайн-звітування розроблена Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України спільно з Міністерство цифрової трансформації України та Державне агентство водних ресурсів України, за підтримки проєкту USAID/UK aid TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах


30 вересня 2020 року

Якість води за даними лабораторії БУВР Прип’яті

Фахівці лабораторії Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять у вересні забезпечили виконання спостережень за хімічними та фізико-хімічними показниками якості води на 2 масивах поверхневих вод суббасейну Прип’яті, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення та транскордонному створі:

- р.Случ,203 км, питний в/з м.Новоград-Волинський
- р.Уж, 172 км, питний в/з м.Коростень
- р.Уборть, 120 км, с.Рудня Хочинська, кордон з Білоруссю
та 5 масивах поверхневих вод суббасейну середнього Дніпра:
- р. Тетерів, 259 км,питний в/з м. Житомир
- р.Гнилоп’ять, 59 км,питний в/з м.Бердичів
- р.Ірша, 93 км, Іршанське водосх., питний в/з смт.Нова Борова
- р.Ірша,31 км, Малинське водосх., питний в/з м.Малин
- р.Возня, 8 км, питний в/з с.Рудня Городищенська

Протягом місяця значних змін в якості води не відмічалося - показники якості масивів поверхневих вод забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб відповідають гранично допустимим концентраціям (ГДК) для питних водозаборів за винятком показників, які характеризують вміст у воді речовин, здатних до окислення. У поверхневих водах їх вміст сформувався, в основному, під впливом природних чинників і не пов’язаний з техногенним забрудненням водойм.

Слід відмітити, що у вересні на річках Тетерів та Возня і надалі спостерігалось «цвітіння» води.

Кисневий режим задовільний, знаходиться у межах нормативних значень: суббасейн Прип'яті - 8,16-9,36 мгО2/дм3, суббасейн середнього Дніпра - 8,40-10,24 мгО2/дм³.

Дані лабораторних досліджень розміщені у відкритому доступі на онлайн-ресурсі Держводагентства «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України».

Інтерактивна мапа візуалізації результатів моніторингу дає можливість оцінити стан водного об’єкта та порівняти його з встановленими нормативами якості поверхневої води.


30 вересня 2020 року

Водники БУВР Прип'яті, в рамках реалізації державної політики в сфері управління водними ресурсами, продовжують співпрацю з місцевими органами самоврядування.

Наразі, працівниками Радомишльського міжрайонного управління водного господарства проводяться екскаваторні та бульдозерні роботи по впорядкуванню ложа водойми с.Котівка Радомишльського району. Ці роботи виконуються на замовлення Радомишльської об’єднаної територіальної громади з метою покращення екологічного стану водойми та створення сприятливих умов для відпочинку жителів громади.


24 вересня 2020 року

Начальник управління Василь Азима та спеціалісти з водних та економічних питань Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять долучилися до онлайн-семінару «Економічний аналіз водокористування для підготовки планів управління річковими басейнами: приклад Дніпра та Дону», що відбувався в рамках проєкту «Водна ініціатива плюс Європейського Союзу для країн Східного партнерства» та за підтримки Держводагентства.

Експерти та фахівці Державного агентства водних ресурсів інформували про необхідність впровадження економічних моделей в управління водними ресурсами та готовність до розробки економічного аналізу водокористування Планів управління річковими басейнами.

Учасники семінару розглянули та обговорили новітні підходи та алгоритм дій з підготовки написання розділу «Економічний аналіз водокористування» ПУРБ.

Подібні семінари прискорюють вирівнювання водного сектору 🇺🇦 України з Європейськими стандартами


21 вересня 2020 року

Продовжила свою роботу технічна рада БУВР Прип’яті під головуванням Василя Азими, де розглянуті матеріали щодо видачі проєкту Е-дозволу на спеціальне водокористування для КП «Житомирський обласний лікувально-санаторний центр радіаційного захисту для дитячого та дорослого населення «ДЕНИШІ» Житомирської обласної ради, ТОВ "Трудовий колектив"Коростенський щебзавод", ТОВ «ТД Комета», ФГ «Галина С» та ТОВ «Едельвейс С.С».

За результатами розгляду та дотримання вимог ст. 49 Водного кодексу України проєкти Е-дозволу по КП «ЖОЛСЦРЗ «Дениші», ТДВ «ТК «Коростенський щебзавод» та ТОВ «Галина С» рекомендовані технічною радою до погодження Сектором у Житомирській області Держводагентства.

За результатами розгляду матеріалів ТОВ «ТД Комета» встановлено, що зазначене підприємство уже має діючий дозвіл на спеціальне водокористування, що суперечить вимогам статті 55 Водного кодексу України. Крім того при проведені гранично-допустимих скидів забруднюючих речовин у р. Шийку, притоку р. Тетерів із кар’єрними водами відсутня довідка щодо фактичної фонової якості води у водному об’єкті, що не дає можливості об’єктивно проаналізувати запропоновані величини ГДС забруднюючих речовин та їх вплив на якісний стан водного об’єкта, пов’язаного з діяльністю водокористувача.

В документах ТОВ «Єдельвейс С.С» виявлені недостовірні відомості щодо обґрунтування потреби у воді.

За результатами розгляду прийняте колегіальне рішення рекомендувати Сектору у Житомирській області Держводагентства відмовити у видачі дозволу на спеціальне водокористування ТОВ «ТД Комета» та ТОВ «Едельвейс С.С» і повернути пакети документів на доопрацювання.


19 вересня 2020 року

#ЯПрибрав_ТвояЧерга2020

В Житомирі відбувся екоівент Міжнародний день чистих берегів - 2020 , який у цьому році проходив під егідою Міністра Міндовкілля Романа Абрамовського. Працівники апарату БУВР Прип‘яті разом з представниками Житомирської облдержадміністрації , місцевих органів влади та територіальних органів центральних органів виконавчої влади прибрали від сміття берег річки Кам‘янка. У прибиранні взяв участь в.о. Голови Державного агентства з управління зоною відчудження Андрій Пляцко. Еко-акції пройшли в усіх підвідомчих організаціях БУВР Прип‘яті. Зокрема , прибрані території біля річок Гнилоп‘ять, Случ, Уборть, Тня, Здвиж. Узбережжя річок Житомирщини стали ще більш привабливіші. Українські водойми гідні бути чистими!


19 вересня 2020 року

#ЯПрибрав_ТвояЧерга2020

Не залишились осторонь та долучились до екоівенту Міжнародний день чистих берегів – 2020 члени Басейнової ради річки Прип’ять. Під керівництвом директора Житомирського районного дитячо-юнацького військово патріотичного клубу «Сатурн» Ігора Єпіфанцева та вихованців Центру допризовної підготовки очищено берег річки Гуйва вниз по течії від с. Скоморохи Житомирського району.


18 вересня 2020 року

Начальник БУВР Прип‘яті Василь Азима прийняв участь в онлайн-засіданні Басейнової ради середнього Дніпра та громадських консультаціях щодо визначення головних водно-екологічних проблем суббасейну середнього Дніпра у процесі підготовки Плану управління річковим басейном Дніпра за сприяння Державного агентства водних ресурсів України та у рамках проєкту EUWI+ «Водна ініціатива плюс Європейського Союзу для країн Східного партнерства»


18 вересня – Всесвітній день моніторингу якості води

З 2019 року в Україні запроваджено європейські підходи щодо здійснення моніторингу вод відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви. Порядком визначено чіткий розподіл обов’язків між суб’єктами моніторингу без дублювання повноважень, введено нові показники моніторингу, які в Україні до цього часу не вимірювались – пріоритетні, гідроморфологічні та біологічні.

Нова система моніторингу вод передбачає шестирічний цикл моніторингу та класифікацію стану вод за 5 класами екологічного стану і 2 класами хімічного стану.

Програма моніторингу вод розробляється з урахуванням визначення масивів поверхневих вод та аналізу антропогенного впливу на їх якісний та кількісний стан. В першу чергу підлягатимуть моніторингу ті масиви, які перебувають під ризиком недосягнення екологічних цілей.

Впровадження нових стандартів у сфері моніторингу вод є ще одним вагомим кроком на шляху підготовки стратегічних документів для досягнення «доброго» екологічного стану вод – Планів управління річковими басейнами.


10 вересня 2020 року

Кожний рік у 3-ті вихідні вересня (цього року 19 вересня) по всьому світу проходить екологічний івент «Міжнародний день чистих берегів».

Цього дня проводяться акції на узбережжях річок, морів та океанів, з метою попередження забруднення побутовими відходами водних ресурсів. Колектив Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять підтримує еко-івент та влаштовує прибирання берегів річок Кам’янка, Гнилоп’ять, Уборть, Случ, Тня та Здвиж

Запрошуємо і Вас долучитись до Міжнародного дня чистих берегів показавши свою еко-позицію та вийти на прибирання берегів річок.

Фото Вашої проведеної роботи, зокрема світлини прибирання «до» та «після» Ви можете публікувати у соціальних мережах з хештегом #Я Прибрав – ТвояЧерга 2020.


Презентації засідання басейнової ради річки Прип’ять по проведенню громадських консультацій щодо визначення головних водно-екологічних проблем суббасейну річки Прип’ять у рамках підготовки Плану управління річковим басейном Дніпра.


03 вересня 2020 року

Відбулось позачергове онлайн-засідання басейнової ради річки Прип’ять до якого долучився Голова Держводагентства Валентин Шліхта, який акцентував увагу присутніх на дотриманні норм Водної Рамкової Директиви щодо підготовки Планів управління річковими басейнами.

Валентин Шліхта наголосив, що на сьогоднішній день головним у водогосподарській галузі є перехід на інтегроване управління водними ресурсами за басейновим принципом, що передбачає собою баланс трьох ключових складових: економічних, соціальних та екологічних цілей, а також закликав ч