Метрологічне забезпечення

До основних функцій метрологічних служб водогосподарських організацій належать проведення робіт щодо забезпечення єдності вимірювань, організація проведення в установленому порядку метрологічної атестації, повірки, калібрування і ремонту засобів вимірювальної техніки, взаємодія з територіальними органами Держспоживстандарту України, складання переліків засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці.

Функції метрологічної служби БУВР Прип`яті:

- проведення робіт щодо забезпечення єдності і потрібної точності вимірювань, підвищення рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог чинних нормативних документів з метрологічної діяльності;

- визначення оптимальної номенклатури засобів вимірювальної техніки і їх впровадження з метою забезпечення підвищення ефективності виробництва;

- впровадження сучасних методів вимірювань і засобів вимірювальної техніки;

- організація метрологічної атестації, повірки калібрування і ремонту засобів вимірювальної техніки;

- складання переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації і підлягають повірці та на які поширюється державний метрологічний нагляд, узгодження їх з територіальними органами Держспоживстандарту України;

- складання переліків засобів вимірювальної техніки, що відносяться до індикаторних приладів і не підлягають повірці.

Метрологічна служба БУВР Прип`яті взаємодіє з територіальним органом Держспоживстандарту України та Житомирським центром науково-технічної інформації.

Метрологічна служба БУВР Прип`яті має право:

- проводити вилучення з обігу засобів вимірювальної техніки, які не відповідають технічним вимогам, застосовуються не за призначенням, несправних та тих, у яких закінчився термін повірки.