Нормативні документи

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип`ять (БУВР Прип`яті) здійснює свою виробничу діяльність відповідно до Положення про Басейнове управління водних ресурсів річки Прип`ять, затвердженого наказом Держводагентства України 13 липня 2023 р. № 87

БУВР Прип`яті у межах своїх повноважень забезпечує на території області:

- реалізацію державної політики щодо розвитку водного господарства та меліорації земель, здійснення у водогосподарському комплексі області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи;

- потребу населення і галузей економіки області у водних ресурсах;

- проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь області.

- організацію робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, водосховищ та інших об'єктів міжгосподарського значення;

- раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об’єкти.

Закони України

Постанови Кабінету Міністрів України

Накази Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України


Процедура укладання Договору оренди водних об'єктів (за межами населених пунктів) при діючому договорі оренди земельної ділянки

1. Орендар звертається із заявою про укладання договору до Управління екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації.

До заяви додаються:

договір оренди земельної ділянки водного фонду;

технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право оренди земельної ділянки водного фонду (до 2004 року) або проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки водного фонду;

кадастровий план земельної ділянки водного фонду;

акт визначення меж земельної ділянки в натурі;

технічна документація із нормативної грошової оцінки земельної ділянки водного фонду;

договір оренди гідротехнічної споруди (за наявності).

2. Управління екології та природних ресурсів ОДА звертається до проектних організацій за розробкою Паспорту водного об'єкта.

3. Після розробки Паспорта Управління екології та природних ресурсів ОДА звертається до БУВР Прип`яті для здійснення аналізу матеріалів та до Держводагентства України за погодженням Паспорта.

4. Після погодження Паспорта:

Територіальний орган Держводагентства України у Житомирській області встановлює режим роботи водного об'єкта та надає його Управлінню екології та природних ресурсів ОДА.

5. Управління екології та природних ресурсів ОДА готовить проект Договору оренди водного об'єкту.

Проект Договору оренди Управління екології та природних ресурсів ОДА направляє до БУВР Прип`яті для його аналізу та до Держводагентства України на погодження.

Після погодження Договору оренди в Держводагентстві України договір підписується начальником Управління і орендар подає його на державну реєстрацію.

Після державної реєстрації складається акт приймання-передачі об'єкта оренди.


Державний облік вод

● Порядок ведення державного обліку водокористування. Затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2015 року №78);
● Державна статистична звітність - форма 2ТП-водгосп (річна) „Звіт про використання води”. (Затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2015 року №78);
● Типові форми первинного обліку з використання вод (ПОД -11 „Журнал обліку водоспоживання (водовідведення) водовимірювальними приладами та обладнанням ”, ПОД-12 „Журнал обліку водоспоживання (водовідведення) побічними методами”, ПОД-13 „Журнал обліку якості зворотних вод, що скидаються”. (Затверджені наказом Держкомстату України від 27 липня 1998 року №264).

Відомчі нормативні документи

● Правила технічної експлуатації меліоративних систем (Затверджені наказом Держводгоспу України 25 грудня 2001 року№285);
● Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації сільських населених пунктів. (ВНД 33-3.4-01-2000);
● Порядок виконання інженерних робіт у межах меліоративних систем (ВБН В.2.4 -33-3.3-2001) та ін.;
● Інструкція щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на водогосподарських системах, захисних спорудах, водосховищах. (ВНД 33-.1.1-14-2001).
Наказ Про затвердження Положення про порядок ведення договірної роботи в Басейновому управлінні водних ресурсів річки Прип'ять
Наказ Про затвердження Положення про порядок ведення претензійно-позовної роботи в Басейновому управлінні водних ресурсів річки Прип'ять