МОНІТОРИНГ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД

Державний моніторинг поверхневих вод є складовою частиною державної системи моніторингу довкілля і здійснюється в системі Державного агентства водних ресурсів України згідно із ст. 16 Водного кодексу України, постановами Кабінету Міністрів України від
19.09.2018 №758 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод»,
30.03.1998 № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля»,
а також Положення про Державне агентство водних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393.

Державний моніторинг масивів поверхневих вод складається з діагностичного, операційного та дослідницького моніторингу, що здійснюється за біологічними, фізико-хімічними, хімічними та гідроморфологічними показниками з метою встановлення екологічного стану масивів поверхневих вод.

Здійснення діагностичного моніторингу масивів поверхневих вод є одним із найважливіших етапів розробки Плану управління річковим басейном (ПУРБ). Впровадження європейських стандартів з управління водними ресурсами шляхом реалізації ПУРБ має на меті досягнення «доброго» екологічного стану водних об’єктів.

Спостереження за якісним станом масивів поверхневих вод БУВР Прип’яті проводиться на створах спостережень у відповідності до «Порядку здійснення державного моніторингу вод», затвердженого наказом Держводагентства України № 587 від 24.06.2020 року.

Державний моніторинг масивів поверхневих вод складається з діагностичного, операційного та дослідницького моніторингу, що здійснюється за біологічними, фізико-хімічними, хімічними та гідроморфологічними показниками з метою встановлення екологічного стану масивів поверхневих вод.

Результати вимірювань публікуються за допомогою веб-системи «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України». Інтерактивна карта візуалізації результатів моніторингу дає можливість оцінити стан водного об’єкта та порівняти його з встановленими нормами.

Відбір проб та вимірювання фізико-хімічних показників здійснює лабораторія моніторингу вод та ґрунтів Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять на підставі Свідоцтва про визначення технічної компетентності № 1В/14/18 від 04.09.2018 року.

Визначення вмісту радіонуклідів стронцію-90 і цезію-137 проводиться басейновою лабораторією моніторингу вод Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ (м. Вишгород).