ДЕРЖАВНИЙ МОНІТОРИНГ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ

Державний моніторинг поверхневих вод є складовою частиною державної системи моніторингу довкілля і здійснюється в системі Державного агентства водних ресурсів України згідно із ст. 16 Водного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод», № 391 від 30.03.1998 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля».

Державний моніторинг масивів поверхневих вод складається з діагностичного, операційного та дослідницького моніторингу, що здійснюється за біологічними, фізико-хімічними, хімічними та гідроморфологічними показниками з метою встановлення екологічного стану масивів поверхневих вод.

Здійснення діагностичного моніторингу масивів поверхневих вод є одним із найважливіших етапів розробки Плану управління річковим басейном (ПУРБ). Впровадження європейських стандартів з управління водними ресурсами шляхом реалізації ПУРБ має на меті досягнення «доброго» екологічного стану водних об’єктів.

31 грудня 2020 року наказом Міндовкілля № 410 затверджено першу сучасну Програму державного діагностичного та операційного моніторингу поверхневих вод, яка відповідає європейським вимогам.

Діагностичний моніторинг допоможе дізнатись на скільки діяльність людини вплинула на кількісний та якісний стан води. На його основі будуть розроблені заходи для досягнення «доброго екологічного стану» та «доброго хімічного стану» вод.

Операційний моніторинг здійснюється для водойм, де існує ризик недосягнення доброго екологічного стану вод, або щороку здійснюється забір води для питних і побутових потреб населення.

Дані операційного моніторингу є підґрунтям для розробки конкретних заходів у плані управління річковим басейном для поліпшення чи підтримання стану водойм.

МЕРЕЖА ПУНКТІВ МОНІТОРИНГУ У 2024 РОЦІ

Моніторинг поверхневих вод у суббасейні Прип’яті передбачено здійснювати на 34 масивах поверхневих вод, що становить 3,2 % від визначених, у 39 пунктах моніторингу:

● РОВР у Рівненській області - 12 пунктів моніторингу;
● РОВР у Волинській області - 9 пунктів моніторингу;
● РОВР у Хмельницькій області - 7 пунктів моніторингу;
● БУВР Прип’яті - 4 пункти моніторингу;
● РОВР у Тернопільській області - 3 пункти моніторингу;
● БУВР річок Західного Бугу та Сяну - 2 пункт моніторингу;
● МОЗМ дніпровських водосховищ и- 2 пункти моніторингу.

державного моніторингу вод (в частині діагностичного та операційного моніторингу » у суббасейні Прип’яті передбачено здійснювати на 16 річках: Прип’ять, Случ, Хомора, Уборть, Уж, Турія, Стохід, Стир, Путилівка, Іква, Горинь, Устя, Льва, Ствига, Полква, Болдурка та Острівка.

Крім того БУВР Прип’яті здійснює моніторинг поверхневих вод у суббасейні середнього Дніпра у межах Житомирської області -10 пунктів моніторингу, 9 МПВ на річках: Тетерів, Гнилоп’ять, Ірша, Возня та Ів’янка.

Пріоритетні та басейнові специфічні показники в суббасейні Прип’яті визначаються лабораторією вод Північного регіону Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ, м.Вишгород


МЕРЕЖА ПУНКТІВ МОНІТОРИНГУ У 2023 РОЦІ

Моніторинг поверхневих вод у суббасейні Прип’яті передбачено здійснювати на 36 масивах поверхневих вод, що становить 3,5 % від визначених, у 40 пунктах моніторингу:

● Рівненська область - 11 пунктів моніторингу;
● Волинська область - 10 пунктів моніторингу;
● Хмельницька область - 7 пунктів моніторингу;
● Житомирська область - 4 пункти моніторингу;
● Тернопільська область - 3 пункти моніторингу;
● Львівська область - 1 пункт моніторингу;
● Київська область - 4 пункт моніторингу.

Відповідно до наказу Міндовкілля від 17.01.2023 № 27 «Про затвердження Програми державного моніторингу вод» у суббасейні Прип’яті передбачено здійснювати на 16 річках: Прип’ять, Случ, Хомора, Уборть, Уж, Турія, Стохід, Стир, Путилівка, Іква, Горинь, Устя, Льва, Ствига, Полква та Болдурка.

Крім того БУВР Прип’яті здійснює моніторинг поверхневих вод у суббасейні середнього Дніпра у межах Житомирської області -10 пунктів моніторингу, 9 МПВ на річках: Тетерів, Гнилоп’ять, Ірша, Возня та Ів’янка.

Пріоритетні та басейнові специфічні показники в суббасейні Прип’яті визначаються лабораторією вод Північного регіону Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ.